Elgondolkodtató történet

A most következő történet önmagában is nagyon tanulságos. Aki közelebb szeretne kerülni a Maja rendszerhez, az egyes jegyek minőségéhez, annak írom, mint plusz információ, hogy a Fehér Varázsló jegy bizonyos aspektusait gyönyörűen mutatja be a történet. Mivel 2015 07 26 – 2016 07 24 Maja évünket a Fehér Varázsló színezi, ezért érdemes megfigyelni életünkben, környezetünkben, akár magunkban hogyan jelennek meg a hatalmi kérdések.

A rettegett ellenség

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer messze-messze egy király, aki nagyon szerette hatalmasnak érezni magát. De nem volt elég neki, hogy hatalmas, arra is vágyott, hogy csodálják a hatalmasságáért. Ahogy Hófehérke mostohaanyja sem érte be azzal, hogy szépnek látja magát, a királynak is tükörbe kellett néznie, hogy elég hatalmasnak lássa önmagát. Neki nem volt varázstükre, viszont egy regiment szolga és udvaronc vette körül, akiktől megkérdezhette, hogy ő-e a leghatalmasabb a birodalomban.hatalom

Mindenki egyformán azt felelte neki:

„Felség, te hatalmas vagy, de, tudod, a varázsló hatalmával senki föl nem érhet: Ő jövőt is ismeri.

(Abban az időben alkimistát, filozófust, gondolkodót, egyházfit és misztikust együttesen jelentett a „varázsló”.)

A király nagyon féltékeny volt a birodalom varázslójára, mert az nemcsak jóságos, nemes szívű ember hírében állott, hanem ráadásul a nép is szerette, csodálta és ujjongva ünnepelte.

Ugyanezt nem mondhatták el a királyról.

Talán mert meg akart mutatni, hogy itt ő parancsol, a király nem volt igazságos, részrehajlástól sem igazán mentes, még kevésbé pedig jóságos.

Egy napon, amikor már belefáradt, hogy a nép folyton arról beszél, milyen hatalmas és szeretetre méltó az a varázsló, vagy tán a féltékenység meg a félelem vegyes érzése által hajtva, amit az irigység szül az emberben, a király kieszelt egy tervet:

Nagy ünnepséget szervez, melyre meghívja a varázslót. Vacsora után egy kis figyelmet kér az egybegyűltektől. A terem közepére szólítja a varázslót, az udvarnép elé, és megkérdezi tőle, valóban meg tudja-e jósolni a jövendőt. A vendég két lehetőség közül választhat: vagy azt mondja, hogy nem és akkor csalódnak benne, akik addig csodálták, vagy azt mondja, hogy igen, azzal meg igazolva látják jövendőmondói hírnevét. A király biztos volt benne, hogy a vendég a második lehetőséget választja majd. Akkor ő arra kéri, mondja meg napra pontosan, mikor éri a halál a birodalom varázslóját. Arra válaszol majd valamit, mond egy napot, mindegy, hogy mikorra esik. És abban a pillanatban, tervezte a király, előrántja majd a kardját, és ott helyben leszúrja. Ezzel két legyet üt egy csapásra: örökre megszabadul az ellenségétől; másrészt pedig bebizonyítja, hogy a varázsló nem látta a jövőt, hiszen téves jóslatot adott. Egy este alatt megszabadul a varázslótól is, meg a hatalmát övező legendától is…

Nyomban nekilátott hát az előkészületeknek, és hamarosan elérkezett a lakoma napja.

A Pazar vacsora után a király a terem közepére szólította a varázslót és megkérdezte:king-cartoon-hi

– Igaz-e, hogy meg tudod jósolni a jövőt?

– Valamelyest igen – felelte a varázsló.

– És a saját jövődet is látod? – kérdezte a király.

– Valamelyest igen – felelte a varázsló.

– Akkor bizonyítsd be! – folytatta a király. – Napra pontosan mondd meg, mikor fogsz meghalni! A halálod időpontját szeretném hallani!

A varázsló elmosolyodott, a király szemébe nézett, és nem felelt.

– Mi az varázsló? – mosolygott a király. – Nem tudod? Hát mégsem igaz, hogy látod a jövőt?

– Nem erről van szó – mondta a varázsló -, csak amit tudok, azt nem akaródzik elmondani.

– Hogyhogy nem akaródzik? – folytatta a király. – Az alattvalóm vagy, megparancsolom, hogy mondjad. Magad is tisztában lehetsz vele, mennyire fontos a birodalom szempontjából, hogy tudjuk, mikor kell elveszítenünk legjelesebb személyiségeinket. Felelj hát: mikor hal meg a birodalom varázslója?

A király szavait feszült csend követte, aztán a varázsló az uralkodóra nézve így válaszolt:crystal-ball

– Nem tudom megmondani, mikor, de azt tudom, hogy a varázsló éppen egy nappal a király előtt fog meghalni.

Dermedt csönd támadt. Morajlás futott végig az egybegyűlteken.

A király mindig azt mondta, nem hisz a varázslókban, jövendölésekben, de mégsem merte leszúrni a varázslót.

Az uralkodó lassan elengedte a karját, nem szólalt meg.

Fejében egymást kergették a gondolatok.

Rájött, mekkorát tévedett.

A harag igen rossz tanácsadónak bizonyult.

– Elsápadt, felség. Mi lelt? – kérdezte a vendég.

– Nem érzem jól magam – felelte az uralkodó – , visszavonulok a szobámba, köszönöm, hogy eljöttél.

És zavartan sarkon fordult, aztán elindult a szobája felé.

Ravasz ember ez a varázsló, megtalálta az egyetlen választ, amivel megmenekült a haláltól.

Olvasott vajon a gondolataimban?

A jövendölés pontos is lehetett volna akár. De… ha esetleg mégsem?… Nagyon felkavarta a dolog…

Eszébe jutott, milyen rettenetes volna, ha valami baj érné a varázslót, amíg hazafelé tart.

A király visszafordult, és hangosan így szólt:

– Varázsló, szerte a birodalomban híres vagy a bölcsességedről, kérlek, maradj itt éjszakára a palotában, reggel királyi döntésekről szeretnék tanácskozni veled.

– Felség! Micsoda megtiszteltetés… – hajolt meg a király előtt a vendég.

A király parancsot adott a testőreinek, hogy kísérjék a varázslót a palota vendéglakosztályába, és álljanak őrt az ajtaja előtt, nehogy valami történjen vele.

Aznap éjjel az uralkodónak nem jött álom a szemére. Nyugtalanság gyötörte, mi lesz, ha a varázslónak rosszulesett az étel, ha az éjszaka folyamán valami baj éri, vagy egyszerűen csak elérkezett halálának ideje.

Másnap a király korán reggel bekopogott vendége ajtaján.

Ő, aki sosem gondolta volna, hogy döntéseit bárkivel is megvitassa, ezúttal, mihelyt a varázsló kiszólt, hogy szabad, a tanácsát kérte valamiben… Talált valamilyen ürügyet.

És a varázsló, aki bölcs ember volt, egyenes, találó és egyszerű választ adott a kérdésére.

A király a választ szinte nem is hallotta, a vendége eszét méltatta, és kérte, maradjon nála még egy napig, mert egy másik ügyet is szeretne „megbeszélni” vele… (Igazából persze csak szerette volna biztosítva látni, hogy nem történik semmi baj a varázslóval.)k13530457

A varázsló – aki olyan szabadság birtokában volt, amilyennel csak a megvilágosultak rendelkeznek – hajlott a kérésre.

Attól fogva a király minden áldott nap, reggel és este ellátogatott a varázsló lakosztályába, kikérte a véleményét, és egy újabb megbízással mindig ott tartotta másnap reggelig.

A király hamarosan látta, hogy helyesnek bizonyult minden, amit új tanácsadója mondott, ezért aztán szinte észrevétlenül minden döntésében hallgatott is rá.

Teltek-múltak a hónapok, majd az évek.

És hát, ahogy az történni szokott, tudós mellett a tudatlan is bölcsebb lesz kicsit.

Így is történt: a király lassan egyre igazságosabb lett.

Már nem volt olyan zsarnok, nem önkényeskedett. Már nem igényelte, hogy hatalmasnak érezze magát, s talán ezért nem kellett fitogtatnia a hatalmát.

Lassan megtanulta, hogy a szerénység is lehet hasznos.

Bölcsebben, jóságosabban kezdett uralkodni.

És történt ekkor, hogy a népe szeretni kezdte, ahogyan azelőtt sosem szerette.

villanykc3b6rte2012A király már nem azért járt be a varázslóhoz, hogy az egészsége felől tudakozódjék, hanem azért, hogy tanuljon tőle, megossza vele a döntését, vagy egyszerűen csak társalogjanak.

A király és a varázsló igazi jó barátok lettek.

Mígnem egy napon, már több mint négy esztendővel a lakoma után, a királynak minden ok nélkül eszébe jutott valami.

Eszébe jutott, hogy ez az ember, aki most a legjobb barátja, valamikor esküdt ellensége volt.

Eszébe jutott, milyen fondorlatos tervet eszelt ki, hogy megölje. És rájött, nem szabad tovább titkolóznia, különben menthetetlenül képmutatónak érzi magát.

vladamir_kush-keysÖsszeszedte a bátorságát, és elindult a varázsló lakosztálya felé. Bekopogott az ajtaján, és mihelyt belépett, rögtön bele is vágott:

– Testvérem, valamit el kell mondanom, mert nagyon nyomja a szívemet.

– Mondd hát – szólalt meg a varázsló-, könnyíts a lelkeden!

– Aznap este, amikor meghívtalak vacsorára, és azt kérdeztem, mikor fogsz meghalni, valójában nem is erre voltam kíváncsi, hanem azt terveztem, bármit mondasz is, megöllek, mert azt reméltem, haláloddal a jóstehetségedet övező legenda is szertefoszlik. Gyűlöltelek, mert téged mindenki szeretett. Annyira szégyellem magam…

A király sóhajtva így folytatta:

– Akkor este nem mertelek megölni, és most, hogy barátok, nem is barátok, hanem inkább testvérek vagyunk, rettegéssel gondolok arra, mi mindent vesztette volna, ha akkor megteszem. Ma éreztem, hogy ekkora gyalázatot nem szabad tovább rejtegetnem előled. El kellett mondanom, hogy megbocsáthass vagy megvess, de nem tudom tovább magamban tartani.

A varázsló ránézett, és így szólt:

– Sokáig tartott, mire el merted mondani, mindenesetre örülök, hogy megtetted, mert én is csak így mondhatom el neked, hogy eddig is tudtam. Mikor föltetted a kérdést, és kezed a kardod markolatára siklott, olyan egyértelmű volt a szándékod, hogy nem kellett hozzá jóstehetség, rögtön tudtam, mire készülsz – tette a kezét mosolyogva a király vállára a varázsló. – Őszinteségedért cserébe én is elmondok valamit. Bevallom, hazudtam neked, meg akartalak leckéztetni, azért találtam ki ezt a képtelen mesét, hogy egy nappal előtted fogok meghalni. És ma lettél elég érett, hogy elmondjam, pedig talán ez a legfontosabb tanítás, amit átadhatok neked:

Úgy élünk a világon, hogy másokban és magunkban is gyűlöljük, megvetjük azokat a tulajdonságokat, amelyeket alantasnak, fenyegetőnek vagy haszontalannak tekintünk…És mégis, ha szánunk rá elég időt, a végén rádöbbenünk, milyen nehéz lenne az életünk azok nélkül a dolgok nélkül amelyeket egyszer annyira megvetettünk.

A halálod, barátom, pontosan a halálod napján fog bekövetkezni, egy perccel sem előbb. Nagyon fontos, hogy tudd, én öreg vagyok, az enyém már biztosan közel van. Semmi okod rá, hogy azt hidd, a te távozásod az enyémhez van kötve. Az életünk van egymáshoz kötve, és nem a halálunk.

A király és a varázsló összeölelkezett, és koccintással ünnepelték meg a közös erővel felépített kapcsolatukba vetett bizalmat…

A legenda szerint

titokzatos módon

a varázslót aznap éjjel,

álmában érte a halál.

A király másnap reggel tudta meg a szomorú hírt. Le volt sújtva.

Nem a saját halálán kesergett, hiszen a varázslótól azt is megtanulta, hogy nincsen összekötve a földi pályafutásuk.

A barátja halála bántotta.

Mily különös véletlen műve, hogy a király éppen a varázsló halála előtti estén mesélte ezt el?

Talán a varázsló valahogy szerét ejtette, hogy el tudja mondani neki, nehogy azt képzelje, másnap ő is meghal.

Ez volt szeretetének utolsó megnyilvánulása, hogy megszabadítsa egykori félelmétől…

Mesélik, hogy a király felállt, és a tulajdon kezével ásott sírgödröt az ablaka alatt barátjának, a varázslónak.

Oda temette el földi maradványait, és azt a napot végig ott töltötte a halom tövében, és sírt, ahogy csak a szívének legkedvesebbeket siratja az ember.

Mikor leszállt az este, a király visszament a szobájába.

A legenda szerint még azon az éjszakán, huszonnégy órával a varázsló halála után, a királyt álmában érte a halál…

Talán a véletlen műve volt…

Talán a fájdalom tette…

Talán igazolni kívánta mestere utolsó tanítását.

Jorge Bucay

A Napi energiák értelmezése/ Gyorstalpaló

Egyre több megkeresést kapok a Napi energiák értelmezése miatt. Éppen ezért összeszedtem egy két fontos információt ebbe a cikkbe, melyet az oldalon böngészve, bővebben kifejtve is megtalálhattok.
Napi energiák elkészítésénél nem csupán az aktuális nap jegyét vesszük figyelembe, hanem az adott Év, Hónap, és Hullámvarázs  energiáit és ezek tónusát is.

De kezdjük az elejénél:

Az Ősi Maják a természet és az energia ciklusok változását követve állították fel a Maja naptárat. Ennek alapja a Tzolkin mely 260 napból áll. Hasonlóképpen, mint az asztrológiában, itt is a különböző jegyek, különböző minőségeket képviselnek.

A Maják 20 Szoláris jegyet különböztetnek meg, melyek sorrendje a következő: Sárkány, Szél, Éjszak, Mag, Kígyó, Világáthidaló, kéz, Csillag, Hold, Kutya, Majom, Ember, Égenjáró, Varázsló, Sas, Harcos, Föld, Tükör, Vihar és a Nap.

Mindegyik jegy viseli a föld energia ciklusainak megfelelő minőségű színt, melyek nem változnak: Vörös (elindít, aktív); Fehér (információk gyűjtés); Kék (elmélyülés, feldolgozás); Sárga (Aktivitás, manifesztáció). Például: A Sárkány, mindig Vörös marad, a Szél, mindig Fehér, ahogyan az Éjszaka Kék és a Mag pedig Sárga.

1 Maja év:
364 napból áll: 13*28 nap (1 hónap). Mindig július 26-án veszi kezdetét és a következő év július 24-ig tart. (július. 25-e „Időn-kívüli nap” erről itt olvashattok)

1 Maja Hónap a Hold ciklusát követve, 28 napból áll. Minden hónap pontosan négy hétből áll, s minden év pontosan 52 hétből. Minden hónap és minden év kezdetei mindig pontosan ugyanarra az adott napra esnek egy héten.

1 Hullámvarázs: 13 napból áll, mely alatt tökéletesen ki lehet dolgozni és véghezvinni a Mágneses tónusban kitűzött célunkat!
szc3a1mok

1 Napi jegy: A 20 különböző jegyek és a Tónusok váltakozásának köszönhetően mindig más, egy teljes Tzolkin-ban mindösszesen csak egyszer fordulnak elő.
Ehhez is (csakúgy, mint a hónap és év jegyek meghatározásakor) tartozik egy kapcsolati háló, mely áll a nap jegyéből (középen), annak Rejtett erejéből (alul), Társ energiájából (jobb oldalon), Kihívás erejéből (bal oldalon) és Vezető erőből (felül). A mai például így néz ki:Vörös Égenjáró.png

A Napi energiák írásához figyelembe kell vegyük:

  1. az adott Év jegyének kapcsolati hálójának minőségét, és tónusát (Jelenleg: Fehér Planetáris Varázsló),
  2. a Hónap jegyének kapcsolati hálójának minőségét, és tónusát (Jelenleg: Fehér Szoláris Szél),
  3. az aktuális hullámvarázs kapcsolati hálójának minőségét (Jelenleg: Kék Kéz),
  4. valamint az adott nap Tónusát, (és igen,) a kapcsolati hálóját (Jelenleg Vörös Égenjáró) lásd fent.

Szóval a válaszom a különböző fórumokon való megkeresésre: Semmi gond ha az első pár napon nem érted azt, hogy miről van szó a leírásban. Nem kell megértened, ahhoz, hogy érezd és működjön! A Napi energia elolvasása után, olvasd fel hangosan a Mantrát és/vagy a megerősítéseket és csak hunyd be szemed. Engedd, hogy feltöltsön, átjárjon az adott nap energiája. Érdemes reggel ébredés után és este nap végén is elolvasni. Ilyenkor jönnek a felismerések, melyeket ha beépítesz, később esetleg már nem érnek váratlanul a hatásai.

Érdemes megnézni még, hogy milyen születési energiákkal rendelkezel, hogy fokozottabban odafigyelhess a Születési energiáid(kapcsolati hálód) napjaira. Ehhez lefordítottunk egy programot, mely letöltés után kiszámolja energiáidat. Ezt a képernyő jobb oldalán lentebb, a Maja számítógépes programoknál találod meg.
Természetesen igény esetén Személyes elemzést is készítek, erről bővebben itt: Személyre szóló elemzés

Maja Naptár – Haab – Fizikai sík 365 napos ciklus

Az alábbi táblázat segít követni, mikor van a hónapváltás a Maja Naptárban.

Egy év 13 hónapból áll, egy hónap 28 napból. Minden évben 07.25-én ünnepeljük az Időn Kívüli Napot.

(kattints a képre nagyobb felbontásért)

Maja naptár fizikai sík

Maja Mesék – 5. hónap meséje

Karácsony után az élet…

Csípős hideg volt azon az estén; sejtelmes tejköd ült a környékre. Norman nem értette mi történik, de gyökeréig hatolt a félelem és a rossz előérzet. A gyerekek hosszú percekig nézték. Aztán… nagyon lassan, mintha ezzel is húznák az időt elkezdték leszedni a díszeket. A nyomasztó csendet, ami a szobára telepedett Nelli hangja törte meg:fenyo_kislany

– Apa! Hagyok rajta egy szaloncukrot és egy mézeskalácsot, hátha megéhezik az erdőben, jó?! …

– És apa! Ezt a lila füzért is rajta hagyom, hogy ne fázzon meg a hidegben!

Norman egyre rosszabbul érezte magát. Mi az az erdő? Miért kerül oda? Ő itt akar maradni. Miért szedik le róla a díszeket és a fényeket? Ő őrizte Nelli álmát éjjelente fényéve, nélküle félni fog a sötétben! De mintha a többiek ezt már el is felejtették volna. A ház szépen elcsendesedett, mindenki lefeküdt, ő pedig ott állt megkopasztva.

Nem sokat aludt. Hajnal felé a lila füzérsál zizegett nyakában, ahogy csendesen reszketett a fáradtságtól és a félelemtől.

Reggel Nelli volt az első, aki kócosan átsétált a szomszéd szobából és a fa mellé kucorodott. Tűleveleit simogatva beszélni kezdett hozzá:

– Sajnálom Norman, én mindent megtettem, hogy itt maradj velünk, de apa azt mondta, akkor élhetsz tovább, ha kiültetünk az erdőbe. Én bízom apában, úgyhogy nyugodj meg, minden rendben lesz.

De mi lehet az az erdő… – gondolkodott Norman. Talán itt lehet a közelben. De még sosem használták ezt a szót: erdő. Beszéltek már „ másik szobáról”, konyháról, fürdőről, garázsról, műhelyről, kertről, ahová ők mentek és ahonnan mindig hamar visszatértek. De őt még soha nem vitték sehova. Vagy talán visszaviszik a faiskolába? De akkor miért nem azt mondják?

Ahogy mindenki elkészült, Norman bekerült az autó csomagtartójába és a család közösen elindult és egy órányi utazás után megálltak egy fenyves erdő szélén…

-Apa! Vigyük beljebb, ott nagyobb biztonságban lesz és a szél sem éri olyan durván – szólt Nelli.

-Jó, jó – mosolygott a kislány apja – van itt bentebb egy kis tisztás. Ott védve is lesz, és napfényt is kap.

Besétáltak, kiválasztották a legmegfelelőbb helyet és a férfi ásott egy gödröt. Szépen behelyezték a kis fenyőt és elsimították körülötte a földet. Nelli megigazgatta a szaloncukrot, a mézeskalácsot, a lila füzérsálat és elbúcsúzott a fától.

-Viszlát Norman, még találkozunk! – mondta, majd pár perc után megfordultak és távoztak.

Norman csak annyit fogott fel, hogy minden olyan más. Mélyeket lélegzett, mert a levegő tisztasága a faiskolára emlékeztette és ez megnyugtatta. A gyökerei fáztak és szédelgett is, úgy érezte nem stabil, ezért próbált kapaszkodókat keresni a földben.

Nagy csend vette körül és szürkeség.

-Tehát ez az erdő… – nyugtázta magában. De mivel érdemeltem ki ezt a büntetést? Miért száműztek ide? És ez meddig tart? – tette fel a kérdéseket saját magának.

-Nézd Tűle Apó, de furán néz ki ez a kis fenyő. Mik lógnak rajta? És miért olyan szomorú? Miért gondolja, hogy száműzetésben van? – kérdezte Lucy fenyő egy közeli, idősebb társát.

-Ő egy karácsonyfa … volt.

Lucy összerezzent a szó hallatán.

-Az a hang néha álmomban kísért, amit akkor hallottam… mikor sokakat elvittek karácsonyfának. De hát az egyenes út a halálba!faiskola

-Vannak emberek, akik nem vágják ki a fenyőket az ünnepek előtt, hanem gyökerestől vásárolják a csemetéket. Őket ezért ültetik, faiskolákban nevelik, évről évre csinosítják, metszik, hogy tökéletes díszei legyenek a háznak az alatt a néhány hét alatt. Ez után az ünnepek végével vannak, akik a családi kertbe kerülnek és minden évben karácsonykor újra díszes ruhát kapnak, és vannak akiket valamelyik erdőbe viszik, mint őt ide.

-De akkor miért szomorú és miért olyan magányos? Miért nem hallja a mi beszélgetésünket, ahogy mi is halljuk az ő gondolatait? Hát nem érzi a kapcsolatot mindennel a gyökerein és a tűlevelein keresztül?

-Ők burokban nőnek fel, nem tisztán természetes környezetben, mint mi. Az iskolában még van némi kapcsolatuk a Fák Szellemével. De mivel szinte mindent, amire szükségük van, megkapnak az embertől: a tápanyagot, a vizet és a folyamatos szépítgetést, csinosítást, így ez a kapocs tompul. Aztán, amikor kiemelik őket a Föld Anyából, akkor… bár nem halnak meg, de kómába kerülnek.

-Kómába? – vágott közbe Lucy – Az milyen?

-Már nem hallják a szél susogásának üzenetét, nem értik a madarak csicsergését, a többi fa és növény hangját és semmit, amit mi igen. Szinte mindent elfelejtenek. Távoli, ködös emlékképek maradnak csak meg. Viszont hallják és értik az embert. Ez a kapcsolat azonban egyoldalú.

-És akkor most mi lesz vele? Erre ritkán jár ember.

-Most, hogy visszakerült az Anya Földbe, van esélye újra kapcsolódni a Szellemhez, de ehhez idő kell és az Északi Szél.

-Szóval Ő nem is tudja valójában milyen szerencsés, hogy még él?

-Nem, még nem. Neki karácsonyfának lenni jelentette az életet. Nem tudja, hogy a fenyőfák valójában az erdőben élnek. Igazából azt sem tudja, hogy ő egy örökzöld fenyő. Neki ez most a kárhozat földje, ami az emberek világához képest kopár és kietlen. De ha sikerül visszatérnie, még hosszú élete lehet és nagyon különleges évgyűrűgyűjteménnyel távozik majd.

 

Az éjszakák nagyon megviselték Normant. Az erdő minden neszére megijedt. Rókák, nyulak és más vadak jártak-keltek körülötte. Volt, amelyik megszaglászta, megjelölte, beledörzsölte hátát, vagy rajta élezte körmét. A mézeskalácsot és a szaloncukrot pedig elcsipegették a madarak. Arra gondolt, ha Nelli ezt tudná, biztos nem hagyná, hogy itt maradjon ezen a zord helyen. De nem tudja, mert elhagyta őt – jött a következő gondolat – talán már nem is emlékszik rá. Szívében mély szomorúság telepedett.

-Rossz passzban lehet a kis karácsonyfa – szólt Lucy. Mikor jön már az Északi szél? Én aggódom érte. Nézd, teljesen össze van törve.

-Ne aggódj. Minden időben érkezik. – válaszolt az öreg fenyő

tumblr_mxo0mwNIvO1sks3xdo1_400A következő napokban a tájat ellepte a hó. Folyamatosan esett, sűrű hatalmas pelyhekben. Ez volt az első alkalom, hogy Norman valaminek örült. Az egyre vastagodó hótakaró úgy melegítette, mint a szoba kandallója Nelliéknél.

Az erős hókotrásban egy cinke araszolt a fenyő felé. Körbeugrálta, nézegette, csipogott valamit és megpróbált az ágai közé férkőzni. Normannak eddig nem túl sok kellemes élménye volt a madarakkal, de észrevette, hogy a cinkének beteg a szárnya. Széttárta hát ágait, hogy menedéket adjon neki. Utolsó emlékéből, a lila füzérsálból kis fészket kanyarintott, hogy tűlevelei ne szurkálják nagyon. A kismadár beleült és pár pillanat múlva már aludt is.

Nemsokára süvítve, sípolva és csípve megérkezett az Északi Szél. Napokig csak fújt, kavargott, a táj megfagyott. De a kis cinke teljes biztonságban volt a fenyő ágai között, tobozaiból magokat csipegetett. Norman örült, hogy a kismadár láthatóan jól érzi magát nála, még ha nem is értette mit beszél. Végre nem volt egyedül. fenyő-cinke

Egyik délután mikor a szél hirtelen elállt a cinke kimerészkedett Norman csúcsára. Egészen estig ott énekelt, Norman pedig vele dudorászott. Aztán egyszer csak, minden előjel nélkül, fogta magát és elrepült. Norman csak nézett utána, amíg a magasa fák sűrűjében el nem tűnt. Gyökereit a földbe vájta, ágaival és tűleveleivel pedig az ég felé nyújtózott, hátha felbukkanna valahol kedvence. Ekkor vette észre a tiszta csillagos égboltot, ami alól az Északi Szél kisöpörte a hófelhőket. Soha azelőtt nem látott még ilyen gyönyörűt.

-Ó! Hiszen ez úgy tündököl, mint a karácsonyi fények – gondolta.

csillagos égbolt fenyőTeljesen új érzések töltötték meg. Fürdött a csillagfényben és érezte, ahogy az a gyökeréig hatol.

-Ébredj Tűle Apó! – szólt Lucy. Nézd! A kis fenyő világít a hótakaró alatt!

Tűle álmosan, hunyorogva figyelt.

-Igen, sikerült! Úgy tűnik meglátta a csillagokat.

-Juhéj! Beállhatok én is a csillagfényzuhany alá? – örvendezett Lucy.

-Persze, most már érteni fogja a jeleket, szólj a többieknek is.

A fenyőerdő fokozatosan fényárban tűnt fel. Ünnepelték Norman érkezését. Ő ámult, eddig csak néma fákat és halott tájat látott maga körül, most pedig, mintha újra karácsony lenne, mindenki díszek nélkül is fényesen ragyog. Hallotta a többiek nyüzsgését, a kérdéseiket és a biztató gondolataikat.

-A kis cinke elvitt egy darabot a lila füzérsálból – suttogták a csillagok.

-Akkor én láttam! A Kétdomb vidékén járhat – kiáltotta a környék legmagasabb fenyője.

Pillanatok alatt összefogott az erdőség, hogy megnyugtassák Normant, a kis cinke jól van, ágai között meggyógyult és újra útnak indult.

Norman megértette, hazatért. Feléledt benne az erdő és az örökzöld Lélek.csillagfenyő

 

2015 12 21 – Varga Éva – Kin49

 

Mikor van a Lelki születésnapom?

A Maja naptár három síkú rendszerében a Haab az a naptár, ami a 365 napos ciklust követi, mely a Fizikai sík, hiszen ennyi nap alatt kerüli meg a Föld a Napot.

A Tzolkin az a naptár, ami a 260 napos ciklust követi, ez a Lelki sík. Ennyi nap alatt kerüli meg a Vénusz a Napot.

Egyszerűen mondhatjuk úgy is, hogy ha Lelki síkon szeretnénk követni az eseményeket, akkor a Tzolkin szerint határozzuk meg mindennapjainkat.

Nem azt mondjuk, hogy ma 2015.12.13-a, az év 347. napja és az 50. hét 7. napja, vasárnap van, hanem azt, hogy Fehér Planetáris Varázsló év 6. Fehér Rezonáns Varázsló hónapjának Fehér Rezonáns Varázsló napja van, amely a Tzolkin naptár 254. Kin-je.  Ha a Gergely naptár hét beosztásait is szeretnénk valamivel kiváltani, akkor erre a legalkalmasabbak a 13 napos hullámvarázsok. Ezek szerint pedig a Fehér Rezonáns Varázsló nap a Sárga Csillag hullámvarázs 7. napjára esik.

Aki a Napi Energiákat, a Maja naptárat kicsit is követi tudja, hogy ezek nem csupán jól hangzó szavak, hanem mögöttük energetikai jelentések is vannak. A 13 napos hullámvarázsok minden napjának van egy dinamikája és minden napnak önállóan van egy-egy tulajdonságcsomagja.

Születési dátumunk alapján meghatározhatjuk, hogy a Tzolkin melyik Kin-jén születtünk. Ez a Kin a Gergely naptár szerint mindig más napra esik, hiszen a Tzolkin 260 naponta kezdi újra a számítást, a Gergely naptár pedig 365 naponta. 52 évente esik ugyanarra a napra a Tzolkin szerinti születési Kin-ünk és a születési dátumunk.

 

Ha Lelki születésnapunkat szeretnénk megünnepelni minden évben, akkor mi azt javasoljuk, hogy ne a Gergely naptár szerinti születésnapon tegyük azt, hanem a Tzolkin szerint.

 

Saját példával élve:

Gergely naptár szerint: 1980.06.26-án születtem, ami az év 178. napja volt és 26. hetének csütörtöke.Lelki születésnap

Tzolkin szerint: Fehér Kozmikus Varázsló év 12. Fehér Szoláris Szél hónapjában, az év Kin49-es napján (Vörös Planetáris Hold), ami a Sárga Nap hullámvarázs 10. napja volt.

 

Talán ez még így mindig idegennek tűnik, nehezen olvasható, de az látható belőle, hogy valójában a maga rendszerében nem bonyolultabb a Tzolkin. Viszont egy teljesen másfajta megközelítés a napokhoz, a világhoz, az emberhez, mint a Gergely naptár.

Míg önmagában a Gergely naptár dátuma és számai mögött semmilyen minőségi tartalom nincs, addig a Tzolkin szerinti dátumra egy személyes elemzés építhető.

Mondhatja valaki, hogy hiszen a Gergely naptár születési dátuma alapján is felírható például egy asztrológiai-, vagy numerológiai elemzés. Igen, de akkor már egy másik rendszerhez nyúltunk. A Maja naptár önmagában tartalmaz egy sajátos csomagot, amit mi Maja asztrológiának is hívunk, de valójában nem vesz át semmilyen más rendszerből információt. Amikor a Napi Energiát olvassátok csak a Maja naptár szerinti minőségekről írunk (jegyek, tónusok). Nem fűzünk hozzá bolygóállásokat, vagy például numerológiai minőség jellemzőket.

És még kicsit a példához visszatérve:

2015-ben a Kin49-es nap, azaz Lelki születésnapom 2015.05.22-én volt. Legközelebb 260 nap múlva 2016.02.06-án ünnepelhetek.

Ünnepeljünk hát egy évben akár kétszer. Egyszer fizikai szintű születésnapunkat és egyszer a lelki szintűt.

Aki szeretné kiszámolni születési Kin-jét, illetve böngészni a Maja naptárban oda-vissza az időben, az letöltheti az alábbi helyen, a most már magyarul is elérhető DreamSpell programot itt: https://idozito.com/2014/11/08/maja-horoszkop-programok/

Ha segítséget szeretnétek kérni a számításban, akkor írjátok meg születési dátumotokat, kiszámoljuk.

Aki személyes elemzést is szeretne, annak ezt a linket ajánlom:
https://idozito.com/szemelyre-szolo-maja-elemzes/

 

Varga Éva (Kin49 – Vörös Planetáris Hold)

Az elmúlás energetikája – utóirat

Bár az előző cikkel lezártam a téma boncolgatását, mégis ennek margójára egy hasznos és fontos technikát még megosztanék.

Ahogy korábban szó volt róla, a halál után elindul egy mozi, melyen filmként végig nézzük jelenlegi életünket. Ez a folyamat az asztrális síkban még egyszer megismétlődik, de kicsit másképp. Egyrészt van egy irányváltás, de a lényegesebb eltérés, hogy elmúlt életünk minden egyes mozzanatát úgy éljük meg, hogy érzékeljük (nem fizikális érzékszerveinkkel, hiszen az asztrális 4. dimenzióban vagyunk), átéljük azt is, amit cselekedeteinkkel (vagy épp nem cselekvésünkkel) másoknak okoztunk.

Ennek oldására még életünkben is van lehetőségünk, és pedig a következő gyakorlattal:

A nap végén, mikor lefekszik, fordított sorrendben nézze át aznapi tetteit, gondolatait, érzelmeit, azok okával együtt. Igazságos volt, vagy igazságtalan? Legyen őszinte önmagához. Gondolatban (őszinte érzéssel átitatva) kérjen bocsánatot, ha kell attól, vagy azoktól, akit megbántott, és saját Lelkétől is… hiszen ezek a dolgok eltávolítják tőle. Döntse el, hogy nem ismétli meg ezt soha, és ne is ismételje meg.

Ez a technika egyfajta felkészülés a halál utáni asztrális világra, és oldás is, hiszen ezeket a tapasztalatokat így már életében megszerzi, megtanulja a leckét.

„Ha az ember minden nap maga felett mond ítéletet, kiszabadul a halál utáni szenvedéstől, azaz kikerüli az alsó asztrális szinteket. Ne élvezze negatív tetteit, ne sajnálja magát, ne szidja saját magát, hanem határozottan döntse el, hogy soha többet nem fogja megtenni! Sőt, ne felejtse el dicsérni saját magát a jó tettekért, és határozza el, hogy holnap még több igaz, jó dolgot teremt.”

 

A témában még több érdekesség olvasható a teozofia anyagai között, sok értékes információt (többek között ezt a fenti gyakorlatot is) Dr Biró Dénestől vettem a cikkek megírásakor.

 

Varga Éva – Kin49

Áprilisi energiák * Maja Asztrológia

A kiteljesedés kapujának feltárulása

Omniverzum-tanulás-segítés-170x200Elérkeztünk a maja év legizgalmasabb időszakához, mely energetikailag szervesen összekapcsolódik a természeti dinamikákkal: a tavasz beköszöntével, a fák, növények ébredésével, az élet beindulásával. A maja év tizedik hónapja kezdődik áprilisban, mely az elmúlt kilenc hónap munkájának gyümölcsét aratja le számunkra.

A tízes szám mindig egy változást hoz, egy új szint megszületését, melyre akkor tudunk fellépni, ha a céljainkért, önmagunkért és terveinkért mindent megtettünk tudatosan az elmúlt hónapokban. Ekkor válik mindaz a változás láthatóvá életünkben és világunkban, amely megvalósulásáért dolgoztunk. Érdemes tehát most nyitott szemmel járni, hogy észrevegyük azokat az életünkbe lépő lehetőségeket, esélyeket, amelyek elvihetnek boldogságunkhoz, kiteljesedésünkhöz. Ahogy a természet újjáéled, a magok kihajtanak, a virágok kinyílnak, és beköszönt az igazi tavasz, úgy robbannak be életünkbe tetteink, cselekedeteink eredményei is. Ez már nem az aktív cselekvés, hanem az új szinten való megszületés és stabilizálódás időszaka. Most arra van szükség, hogy belehelyezkedjünk mindabba az újba, mely megszületik életünkben. A tavasszal, a Kos energiáinak aktivizálódásával mi magunk is erővel, energiával és lelkesedéssel telítődünk. A természettel való kapcsolatunk által most felébred ösztönös vágyunk a cselekvésre, aktivitásra, az új dolgok elindítására és a kinyílásra. Törekedjünk hát arra, hogy ezt az erőt beengedjük önmagunkba, és általa életünk szerves és aktív résztvevőivé váljunk.

vörös sárkányA hónap dinamikáját a Sárkány jegye határozza meg, mely az önmagunk szükségleteinek megfogalmazására és kiteljesítésére fordítja figyelmünket. Figyeljünk tehát tudatosan önmagunkra. Építsük ki újra bizalmunkat az Univerzumban és támogató erejében, hiszen az új szint mindig tartogat magában bizonytalanságokat, félelmeket. Minden új élethelyzet egy lehetőség, mely bátorságot, kitartást és hitet követel tőlünk. Erre ebben az időszakban is szükségünk lesz, de ha befelé és a Szellem felé fordulunk, akkor mindezt megkaphatjuk, és még többet is. Lássuk meg, hogy az, ami az új szinten vár minket a javunkat szolgálja, még akkor is, ha elsőre nem úgy tűnik. Lehet, hogy valami nem teljesen a terveink szerint valósult meg, de biztos, hogy ez számunkra a legjobb. Így nem az a kérdés most, hogy jó-e nekünk mindaz, amiben vagyunk és élünk, hanem az, hogy nekünk mire van szükségünk, és ezt hogyan tudjuk megteremteni önmagunk számára. Mert bár egy szinten ez most a maja év kiteljesedése és betetőzése, egy más szinten azonban egy új kezdet, amely új utakat és ösvényeket nyit meg számunkra. Tekintsünk most erre az időre úgy, mintha átlépnénk egy ajtón, amely mögött ismeretlen, új világ vár ránk, mely bár elsőre félelmetes és idegen lehet, de hihetetlen és izgalmas kalandokat tartogat számunkra. Vessük hát bele magunkat ebbe az izgalmas, impulzív és rengeteg változással teli időszakba teljes lényünkkel, és éljük meg minden pillanatát, mely egyedi és megismételhetetlen!

Ha Te is szeretnéd követni és látni a napi és az életedre vonatkozó energiákat, akkor ajánljuk Maja Asztrológus képzésünket távoktatásban, ahol mindezt elsajátíthatod.

Omniverzum Szabadegyetem spiritualitás pszichológia ezotéeri tanfolyam távoktatásDomokos Erzsébet
Maja Asztrológus
www.idozito.com
infoomniverzum@gmail.com