KIN 119* Kék Lunáris Vihar* 06.01

Helga Brunner * www.shamaya.at * Kin 119A Tükör Hullámvarázs második napján a Lunáris Vihar teszi nálunk látogatását, hbelecsap minden olyan hamis struktúrába, mely csupán látszat, hogy megláthassuk a valós problémákat, dolgozhassunk azzal, ami a valós mozgató rugónk. A Vihar átalakító energiái ma szó szerint is egyről a kettőre mozdítanak bennünk, vagyis ma megjelennek témáink/célkitűzéseink nehézségei. Ahogy felismerjük, milyen régi minták szerint látjuk a világot, vagy hogy éppen milyen kudarcélmény miatt nem tesszük meg a szükséges lépéseket, máris jó úton haladunk a megoldás felé.

A Vihar mindenekelőtt alázatra és megadásra tanít bennünket, arra, hogy ne féljük a változást, hiszen ez elkerülhetetlen része az Életnek. Fogadjuk el és ne próbálunk meg ellenállni, mert az puszta erő-/energia-/időpazarlás. Ahogy a természetben is láthattuk már, erős viharban a fák vagy meghajolnak, vagy ketté törnek, netán gyökerestől kifordulnak a talajból. Ez utóbbiak egyike sem csábító, ha jobban belegondolunk. Az ellenállás energiáját inkább fordítsuk a változás elősegítésére! Helyezkedjünk belső erőközpontunkba és alázattal engedjük, hogy a Vihar ma eltisztítsa előttünk az utat és magával ragadjon minden olyan hamis mintát, felesleges terhet, mely meggátolja növekedésünket. Könnyítsünk terheinken, hogy a hamarosan érkező MAG napokon könnyebben tudjuk feldolgozni a beérkező új minőségű energiákat. Amikor elengedjük a ragaszkodást és az irányítási vágyat, lehet, hogy fájdalmas lesz, de hamarosan meg fogjuk látni, hogy mindaz, amiben egykor annyira hittünk, valójában már rég elévült és csak az akkor megélt emlékek táplálták „helyességét”.

A Vihar minőségét fizikai szinten is elősegíthetjük, például azzal, ha ma szelektálunk hétköznapi életterünkben, mondjuk egy szekrény átpakolásával, irodai fiók átnézésével és szanálásával. Engedjünk el minden olyan régi dolgot, mely csak a port fogja, nincs már rá szükség, vagy épp rossz emléket idéz. Érzelmi szinten pedig vonuljunk vissza belső erőközpontunkba és kerüljük ma a drámákat, lelki zsarolókat. Ne engedjük, hogy érzelmeink magukkal rántsanak a mélybe, vagy eltántorítsanak célunktól! Legyünk kitartóak és türelmesek.

Mantra:
Polarizálok, hogy katalizáljak,
Stabilizálva a lényeget
Lepecsételem az öngerjesztés mátrixát
A kihívás lunáris tónusával
Engem a mágia ereje vezet utamon

 1. Tónus: „Vedd észre a korlátokat, hogy átöleld őket, és túljuss rajtuk.”

Mudra:
Tedd össze kezedet a szívednél, mintha imádkoznál, ujjaidat kapcsold egymásba; majd erőteljes mozdulattal emeld karjaidat a fejed fölé, robbanásszerűen szétnyitva kezeidet, miközben egyfajta megtisztulást jelző hangot hallatsz.

Megerősítés:
„Megtisztítom és átalakítom magam. Lángra lobbantom fénytestem, meggyógyítva minden elszakadást.”

Meditáció:
„Lépj az örvénylő fátylak véges tánca mögött felsejlő eksztázis hullámába. Felsőbb Éned darabjai összegyűlnek, hazafelé tartanak. Leplezetlenül emelkedj fel. Vár a messzeség.”

Hírdetés

KIN 118* Fehér Mágneses Tükör* 05.31

Helga Brunner * www.shamaya.at * Kin 118A Vörös Önálló Hold évének 12 hónapját kezdtük meg a tegnapi napon, mely az Együttműködés Kristályos Nyúl Hava (Május 30-Június 26) Ennek a második napján veszi kezdetét e Fehér Tükör Hullámvarázs. Lévén mind a 12. hónap, mind a Tükör minősége a tisztánlátásról és felismerésekről szól, előre vetíthető a következő 28 nap energiája. A következő időszak a Tisztánlátás erejét hozza el. A dolgok néha nem azok, mint aminek először tűnnek. Ez a 13 nap rávilágít az illúziókra és a még homályos foltokra életünkbe, hogy kaphassunk egy tisztább képet, honnan hová jutottunk. Tökéletes időszak ez egy év-összegzőre, ugyanis a Fehér Tükör minősége nem csupán a MAG napok energiáiba vezet majd be bennünket, de felkészít bennünket az Újévünkbe is.

Mágneses Tükörrel ma egy új és igen erős ciklus veszi kezdetét, mely a szembesítésről, az illúziók leválasztásáról, vagyis a tisztán látásról szól. A mai napon mintegy mágnes vonzzuk be a témákat, amivel dolgunk van. Amikor ma valami, vagy valaki kibillent lelki egyensúlyunkból, tudatosan figyeljük meg önmagunkat, viselkedésünket, reakciónkat, hogy vajon a kiváltó ok hol található meg életünkben. Mindenkinek megvan a maga Igazsága, mely eddigi élettapasztalatain alapul. A kulcsszavak az elfogadás, a felismerés és a felelősségvállalás. Ahelyett, hogy elítélnénk magunkat azért, mert eddig nem láttuk, vagy, hogy nem vettük észre, fókuszunkat fordítsuk inkább az AHA élményekre, a megértésre és dolgozzunk ki erre egy tervet! Figyelmesen szűrjük meg a beérkező információkat, mert ebben az időszakban nem csupán mi kaphatunk tükröt, de mi is tarthatunk másoknak! Ez igen sok konfliktust és érzelmi kitörést okozhat környezetünkben (is!), hisz az energia mindenkire hat, hittől, spiritualitástól függetlenül.

Ez az időszak az ítélőképességünket edzi, formázza. Arra kér, hogy bírálat és ítélkezés helyett inkább nézzünk a tükör mögé. Ahogy szembe nézünk ezekkel az árnyékos területekkel, ha tiszteljük és áttranszformáljuk őket, akkor a tükrök illúziója, ablakokká alakul, mely új távlatokat nyit meg előttünk.

Mantra: 
Egyesítek, hogy visszatükrözzek
Vonzva a rendet
Lepecsételem a végtelenség mátrixát
A cél mágneses tónusával
Önmagam megkettőzött ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Kezdj új teremtést az Isteni Akarattal összhangban.

Mudra:
Nyújtsd ki karjaidat felváltva a fejed fölé; ezután egy lefelé irányuló mozdulattal keresztezd átlósan karjaidat, mintha kardként hasítanának keresztül az illúzión.

Megerősítés:
Én vagyok a tükrök mögötti igazság. Most átlépek a tükrön a nagyobb valóságba.

Meditáció:
Én vagyok a kard, amely nem kard, mely képes szétvágni azt, ami valójában nem is létezett; csak az igazság visszatükröződése a tükrök mögött.

KIN 117* Vörös Kozmikus Föld* 05.30

117-caban-13A Kígyó Hullámvarázs utolsó állomásához értünk, mely a Kozmikus Föld napja. Ma véget ér a Testtudatosság és ösztönös megérzések időszaka. Az elmúlt napok eseményei kicsit felráztak bennünket a Tavaszi fáradtságból és újra beindították elakadt energiáinkat. Most, hogy feltöltődtünk, összegezzük az eddig tanultakat, vonjuk le a konzekvenciákat és engedjük el. Ebben ma a Vörös Kozmikus Föld lesz segítségünkre, mely nyugodt és kiegyensúlyozott energiáival vezet bennünket át a Tükör Hullámvarázs Igazságába.

A Vörös Föld mindig a Szinkronicitás elvét követi. Ezeken a napokon, ciklusokban mindig olyan véletlennek tűnő események, találkozások történnek, melyek a későbbiekben nagy jelentőséggel bírnak majd. Ilyenkor a kulcs a Türelemben és Figyelemben rejlik. Nem szabad elhamarkodottan ítélkezni, vagy következtetéseket levonni. Időt kell hagyni, hogy az események maguktól bontakozzanak ki. Ne akarjuk túlelemezni, megérteni, ma egyszerűen csak hagyjuk az eseményeket a saját medrükben áramolni. Térjünk vissza a jelenbe, tudatosan összpontosítsunk a mai nap adta feladatokra. A múlt már elmúlt, azon változtatni már nem tudunk, úgyhogy vonjuk le tanulságait, és lépjünk tovább. A Jövő pedig még oly távoli. Ha mindig csak várakozunk, áhítozunk valami után, egész életünkben csak várni fogunk, miközben lehet épp most megy el mellettünk a Jelen tökéletes ajándéka!  Járjunk ma nyitott szemmel és lássuk meg a mindennapi csodát életünkben!

A mai nap energiáit nagyban elősegíthetjük, például a Földanyánk felé mutatott hálával. Adjunk vissza egy kicsit a természetnek és dolgozunk a négy elem (föld, víz, tűz, levegő) valamelyikével. Kertészkedjünk, kiránduljunk és közben ügyeljünk erdeink/környezetünk tisztaságára. Tudatosan kapcsolódjunk össze Gaiaval –a Földanyácskával- és küldjünk felé szeretetet és hálát, amiért ilyen hősiesen állja értünk a küzdelmet.

Mantra:
Kitartok, hogy fejlődjek,
Túlhaladva az egyidejűséget.
Lepecsételem a navigáció mátrixát,
A jelenlét kozmikus tónusával.
Engem a születés ereje vezet utamon.

 1. Tónus
  Ünnepelj; kapcsolódj össze a Forrással; ünnepeld a sikert és az életet!

Mudra: 
Mindkét kéz ujjai a hüvelykujjal háromszöget alkotnak, az alsóbb csakráktól indulva a korona csakráig mozognak, majd vissza a szív csakrához (ismételd háromszor).

Meditáció: 
„Szent unis mundi ajándéka, kentaurszem, ouroboros szent csomója, ötödikek köre, egészülj ki bennem.”

Megerősítés:
„Összhangban vagyok középpontommal, a Föld-erők összhangban vannak a kozmikus erővel.”

KIN 116* Sárga Kristályos Harcos* 05.29

balanceMa a Kristályos Harcos napja teszi nálunk látogatását, rávilágítva a Kígyó Hullámvarázs tanulságaira, hogy felerősítse belső tudásunkba vetett bizalmunkat.  A Kristályos Harcos minősége a felelősségvállalásról, a testtudatosság és a szellemi út összehangolásáról szól. Csakis így erősíthetjük fel belső hangunkat, mely utunkon tovább vezet.

A Harcos az intelligencia és a kérdések mentén vezeti utunkat, azonban mindez mit sem ér szív nélkül. Tegyük fel magunknak a kérdést, mi az, amire szívünk mélyén igazán vágyunk és mindez hogyan támogathatja szellemi fejlődésünket? Engedjük el a kétkedést és váljunk nyitottak a ma beérkező információkra. Ha tehetjük, ma szánjunk néhány percet egy meditációra, kérjük szellemi vezetőnk útmutatását. Hozzuk egyensúlyba szívünk és elménk útját, hisz tudjuk, a célunkhoz csakis így juthatunk el. Ez az arany középút, a megvalósítás útja. Bízzunk a Szellemben, hogy mindent megad, amire szükségünk lehet, és bízzunk belső hangunkban, érzelmeinkben, a pillanatról pillanatra történő vezettetésben.

Ha ez az út „túl sűrű” akkor segítséget nyújthat a mai nap vezető ereje a Sárga Csillag. Törekedjünk ma Harmóniára, úgy kívül, mint belül, emeljük be napunkba a kreativitást, a szépséget és az egyszerűsítést, hogy ez a vezércsillag visszavezethessen bennünket a Békés Harcos útjára.

Mantra:
Szentelek, hogy kérdezzek,
Egyetemessé téve a bátorságot.
Lepecsételem az intelligencia kimenetét,
Az együttműködés kristályos tónusával.
Engem az elegancia ereje vezet utamon.

 1. Tónus:
  Fedezd fel, oszd meg és fejezd ki a tudást, a bölcsességet nyitottan és szeretettel.

Mudra:
Karok a fej fölött „V”-t formálva a galaktikus kommunikáció befogadására; ezután ujjhegyeidet összeérintve helyezd harmadik szemedre, majd karjaidat engedd le, tenyérrel kifelé „V”-t formálva oldaladnál.
(A mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.)

Meditáció:
Transzcendens ragyogása vagyok éjszaka virágzó lótuszodnak, arannyal fénylő botod tetején.

Megerősítés:
Felveszem személyi erőm botját.

KIN 115* Kék Spektrális Sas* 05.28* Galaktikus Aktiváló Portálnap

115-men-11A Kék Spektrális Sas minőségével ma elérkeztünk a 10 napos GAP nap sorozatunk végéhez. Holnaptól kapunk 5 napnyi szusszanásnyi időt mielőtt megkezdenénk a 20 napos MAG nap sorozatunkat. Mai napon a Sas elősegíti leválásunkat a Vörös Kígyó intuitív témáiról. Olyan „madártávlati” látképet nyújt mely segít megérteni az elmúlt napok eseményei, így könnyítve meg az elengedésüket és beintegrálásukat.

 • Kék: Elindítja a belső átalakulást, integrálja az eddigi eseményeket, megerősít
 • Spektrális: Elindítja a változást, melyhez elengedhetetlen az elengedése mindannak, ami eddig volt
 • Sas: Remény, intuíció, elkötelezettség és hit önmagunkban.

A Kék Sas napja mindig a szolgálatról és az új reményteli víziókról szól. Arra figyelmeztet, hogy tartsuk meg az egyensúlyt mások szolgálata és önnön igényeink érvényre juttatása között, valamint arra, hogy sose adjuk fel hitünket a változásban. A Spektrális Sas segítségével eltávolodhatunk az elmúlt napok feszültségétől, a túlfeszített tempójától. A Kígyó beindított, felpörgetett akár egyszerre több területet is életünkben. Lehet, hogy egyszerre sok volt, de energetikailag most volt itt az ideje annak, hogy befejezve a rutint és halogatást, belecsapjunk a változásba, változtatásba! Tekintsünk vissza az elmúlt napok eseményeire immáron objektívan /madártávlatból, hogy megláthassuk a pörgés mögötti tanításokat, ajándékokat. Kapcsolódjunk össze lelkünk középpontjával és hívjuk be a Sas nyugodt és fenséges energiáit. Innen kiindulva, egyszerűen csak engedjük szárnyalni lelkünket, hogy elsuhanva az elmúlt napok filmje felett, mint egy külső szemlélő, megláthassuk a történet valós oldalát. Távolabbról szemlélve minden másként fest, összeáll a kép, eltűnnek azon hajszálrepedések, melyeket az adott szituációban tátongó ároknak láthattunk. Azzal, hogy így eltávolodunk az eseményektől, már nem ragadnak el a heves érzelmek, gondolatok, hanem egy letisztultabb tisztább képet alkotva egyszerűen levonjuk a tanulságot és könnyebben el tudjuk engedni mindazt, ami ezzel kapcsolatos. Feleslegesen nem cipelünk terheket, nem tarthatunk örökké haragot, vagy szakíthatunk meg kapcsolatot olyanokkal, akik számítottak/számítanak, csak azért mert nem lelkünkkel összhangban cselekedtünk. Emlékezzünk, hogy az átélt energiák épp úgy hatnak kedvesünkre, szomszédjainkra, kollégákra, de még a főnökeinkre is (az állatainkról nem is beszélve), mint ránk. Mindenki más-más tudatállapotban éli meg, de az energia ugyanaz. A tudatos létezők ezeket az energiákat mélyebbre engedik, saját fejlődésükre fordítva átadják magukat nekik, mások azonban a frontra a melegre fogva csupán zsörtölődnek miattuk.

Az elmúlt napok fényében térképezzük fel az új lehetőségeinket és tűzzünk ki új célokat a megváltozott képességeinkhez mértem. Engedjük, hogy a Sas kreativitása ma új horizontokat nyisson meg előttünk! A fejlődés nem áll meg és nekünk, Tudatos Szellemi Létezőként, kötelességünk vele együtt haladni, a saját tempónkban. Igen a saját tempónkban! Ne hagyjuk, hogy bárki, (de legfőképpen mi magunk) siettessen, netán elhitesse velünk, hogy nem vagyunk elég jók/gyorsak/kreatívak! Amíg minden tőlünk telhetőt megteszünk fejlődésünk érdekében, nincs miért szégyenkeznünk!

Mantra:
Feloldok, hogy teremtsek,
Elengedve az elmét.
Lepecsételem a látomás kimenetét,
Az elengedés spektrális tónusával.
Önmagam megkettőzött ereje vezet utamon.
Én egy Galaktikus Aktiváló Portál vagyok … Lépj be

 1. Tónus:
  Engedd el, add át és tiszteld, emberséggel és elfogadással.

Mudra:
A kezek kelyhet formálnak szívtájékon, azután felemelkednek szemmagasságba, majd oldalirányba, mintha sasként felszállni készülnél.

Meditáció:
Érezd az erőt, ahogy hatalmas szárnyaimmal közelebb húzlak. Kövess az egy szívhez a kristályos középpontba.

Megerősítés:
Reményekkel és látomásokkal telve táncolok és énekelek itt és most az egy szívhez.

KIN 114* Fehér Planetáris Varázsló* 05.27* Galaktikus Aktiváló Portálnap

114-ix-10A Kígyó hullámvarázs hatására újra áramlásba kerültek életünk energiái. Csakúgy, mint az természetben, bennünk is elérkezett a Változás és kiteljesedés időszaka. A mai napon, mindaz amiért dolgoztuk az elmúlt napokban fizikai formát ölt.

Mindaz a tudás, melyet megtanulnunk ebben a hullámvarázsban, ideértve a fizikai, szellemi érzelmi tapasztalásokat is, arra szolgált, hogy újra áramlásba hozzuk a bennünk lévő Életenergiát. A ma megjelenő Varázsló minősége segít elsajátítottunk, az ezzel az erővel járó felelősséget és ennek helyes használatát. Nézzünk szembe ma saját bizonytalanságainkkal és tegyük meg a lépéseket azért, hogy azzá válhassunk, akik valójában lehetnénk. Vállaljuk fel a felelősséget új minőségeinkért, és bátran kamatoztassuk mindazt, melyért az elmúlt napok során megdolgoztunk. Törekedjünk azonban arra, hogy cselekedeteinket ne csupán az Önös érdek vezesse, hanem minden esetben hangoljuk össze a Mindenség szolgálatával is, hisz immáron tudjuk, hogy ami a nagyobb mintát szolgálja az bennünket is csak emelhet. Engedjük el a megfelelés és az irányítás utáni vágyat, és vegyük észre, belő értékeinket, hogy ezeken keresztül a szeretet és a Fény beáramolhasson életünkbe.

Ma álljunk meg egy percre és meditációban idézzük fel az elmúlt napok eseményeit, tanításait, kapcsolódjunk össze a belső Mágusunkkal, hogy segítségével létrehozhassunk Önmagunkban a Változást, a Csodát.

Mantra:
Tökéletesítek, hogy varázsoljak,
Előállítva a fogékonyságot.
Lepecsételem az időtlenség kimenetét,
A megnyilvánulás planetáris tónusával.
Engem a szellem ereje vezet utamon.
Én egy Galaktikus Aktiváló Portál vagyok … Lépj be

 1. Tónus:
  Teljesítsd be és manifesztáld tökéletesen, igazsággal és hálával

Mudra: 
Bal kézzel formálj kelyhet a szíved alatt, amíg a jobb kezedet erőteljesen kinyújtod egyenesen a fejed fölé, majd engedd le jobb kezedet a bal kézhez, hogy a szívnél egyesülve csatlakozzanak az isteni akarathoz.
(A mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.)

Meditáció:
„Varázslók álomkabátjából szőtt szellemvitorla, repíts engem a galaktikus tengeren. Áramolj a nap áramlataival; mindig szabad vagy!”

Megerősítés: 
„Szívem megismerésével természetes módon csatlakozom az Isteni Akarathoz.”

KIN 113* Vörös Szoláris Égenjáró* 05.26* Galaktikus Aktiváló Portálnap

113-ben-9A Vörös Kígyó Hullámvarázs 9. napjában járunk, melyet a Vörös Szoláris Égenjáró minősége kódol. A Szoláris napokat mindig áthatja egy cselekvési vágy, az a bizonyos utolsó hajrá a kiteljesedés előtt. A Kígyó Hullámvarázs szenvedélyes tüzében az Égenjáró ma a feltölt bennünket erővel és bátorsággal. Kíváncsiságától fűtve ma új utakra terel bennünket, ezzel újra mozgásba jönnek elakadt helyzeteink, kibogozódnak a lehetetlen helyzetek.

A mai nap arra kér, hogy hagyjuk hátra mindazokat a régi mintákat, működési metódusokat, melyeket eddig használtunk, hogy helyét valami új vehesse át. A Kígyó kreatív és ösztönös hullámvarázsában, mindezek csak eddig működhettek. Ez a nap a befelé való növekedésről szól. Tartsunk egy rövid önvizsgálatot, hogy életünk mely területén működünk még mindig csak félgőzzel, hol vannak még elakadásaink, blokkjaink. Az Égenjáró segít felismernünk ellenállásunk utolsó mentsvárait, kifogásait. Emiatt előfordulhat, hogy kissé feszültebbek, ingerültebbek leszünk ma. Itt lép be segítségként, a nap vezető energiája, a Vörös Hold, mely segít meghúzzuk érzelmi határainkat, hogy ne bonyolódjunk bele a felesleges lelki zsarolásokba, játszmákba. Lássuk meg és ismerjük fel, miért ragaszkodunk továbbra is a régi berögzült mintáinkhoz, hiedelmeinkhez. Engedjük, hogy a Hold elmossa belső félelmeinket, aggályainkat, így hozva el számunkra az érzelmi megtisztulást. Érezzük, és élvezzük, ahogy ezek a gátak átszakadnak és életenergiánk újra áramlásba kezd!  Tudatosítsuk, hogy az élet végtelen körforgásában semmi sem állandó, minden változik, átalakul. Éppen ezért haladnunk kell fejlődésünk útján. Gyűjtsük össze bátorságunkat és hagyjuk hátra minden ragaszkodást, berögzült gondolati sémát. Teremtsünk egyensúlyt a visszavonult remeteség és a külvilágban való tapasztalás között. Adjunk magunknak időt arra, hogy visszavonultan elmélkedjünk, meditáljunk, hogy később, innen feltöltődve, léphessünk ki bátran az ismeretlenbe. A mai nap arra biztat, hogy hagyatkozzunk ösztönös megérzéseinkre és ne féljünk feszegetni határainkat, mert ebben rejlik a kulcs céljainkhoz.

Mantra:
Pulzálok, hogy felderítsek,
Megvalósítva az éberséget.
Lepecsételem a tér kimenetét
A szándék szoláris tónusával,
Engem az univerzális víz ereje vezet utamon.
Én egy Galaktikus Aktiváló Portál vagyok… Lépj be.

 1. Tónus:
  Cselekedj szenvedélyesen, lelkesen és sürgősen.

Mudra:
Karjaidat tartsd oldalt a törzsed mellett kissé felfelé emelve; emeld fel karjaidat fejed fölé, a tenyerek legyenek egymástól néhány centi távolságra, így formálod meg a pilléreket; ezután a fejtől a szívig mozgasd fel és le a karokat, mintha egy energiaoszlop képződne benned és belőled.

Meditáció:
„Zúgó harang vagyok. Ha egyszer megkongattak, nem hallgathatok. Ragyogja be a szeretet fénye, ami én magam vagyok, mindazoknak az életét, akiket megérintek, és tartson örökké a javak betakarítása.”

Megerősítés:
„A láthatatlan templom pillére vagyok, mely a mennyországot hozza le a Földre.”