KIN 002* Fehér Lunáris Szél* 02.04

002-ikLunáris Szél napjára ébredtünk. Kívül is belül is igen szélfútta minden. Kavargó elménkben, mint a falevelek pörögnek a gondolatok, felerősítve a kétkedést, a bizalmatlanságot. Mindaz, amit tegnap elterveztünk, az ma meginogni látszik. Előfordulhat, hogy úgy érezzük elszakadtunk környezetünktől, a szellemi vezettetéstől és magunkra maradtunk problémáinkkal. Ne essünk KÉT-ségbe, hisz tudjuk Világunk duális. Mindennek megvan az ellenpólusa, fonákja. A lényeg, hogy megtanuljuk mindezt a javunkra fordítani ahelyett, hogy hagynánk eltántorítani magunkat célunktól!

Szem előtt tartva a tegnap eltervezett célkitűzéseinket, ma vegyük számba az elénk fújt kifogásokat, „mi van akkor, ha..”-kat és egyéb félelmet vagy kételyt ébresztő eseményeket, embereket, gondolatokat. Tudatosan a jelen pillanatra koncentrálva, figyeljük meg milyen alternatívákat kínál, hogy aztán mindkét végletet megtapasztalva holnap rálelhessünk az ideális megoldásra, az arany középútra. A Szél magában hordozza a kommunikáció erejét, segít kapcsolódnunk, rendezni félreértéseket, kikommunikálni személyes igényeinket. Ügyeljünk azonban, hogy ez a kommunikáció ne üres fecsegés, vagy egóból indított önigazolás legyen, hanem sokkal inkább egy tiszta őszinte beszélgetés, melyben nyitottak vagyunk a másik fél igazára és igényeire is.
Ez a kapcsolódási vágy gyakran belső, önmagunkhoz, szellemi vezettetéshez való kapcsolódási igényből eredeztethető, amikor belső bizonytalanságunkat, külső locsogással kompenzáljuk. Érdemes inkább a mai reggelt egy könnyű meditációval kezdeni. Csendesedjünk el, fókuszunkat fordítsuk a jelen pillanatára és figyeljünk meg, mit súg a Lelkünk! Használjuk a Szél energiáját, hogy teremthessünk, hisz tudjuk, a kimondott szavaknak milyen nagy energiája van! Fogalmazzuk meg és adjunk hangot kívánságainknak.

Mantra:
Polarizálok, hogy kommunikáljak
Stabilizálva az intuíciót
Lepecsételem a szellem bevitelét
A kihívás lunáris tónusával
Engem az időtlenség ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Vedd észre a korlátokat, hogy átöleld őket, és túljuss rajtuk.

Mudra:
Nyitott kezek a száj alatt, a Szellem Szelének leheletét fújod ki; azután kezeket egymás mellett fel, majd körben le, befejezésül összetéve, mint amikor imádkozol.

Meditáció:
„Én vagyok a kozmikus szél megtermékenyítő ereje.”

Megerősítés:
„Én vagyok a Szellem egyesült jelenléte.

Hírdetés

KIN 001* Vörös Mágneses Sárkány* 02.03* Galaktikus Aktiváló Portálnap

001-imixÚj Tzolkin, Új, kezdetek, Új feladatok, Új célkitűzések, vagyis ÚJ LEHETŐSÉGEK!

TZOLKIN:
A Maja naptár szent köre, a Galaktikus Mátrix, mely 20 archetípus és 13 szám kombinációiból áll.
A Galaktikus Rend Teremtő elveinek, végtelen áramlását fejezi ki, viszi végig ez a 260 nap.

Érdemes a mai napot tudatos tervezéssel tölteni és átgondolni, nem csupán a Sárkány hozta témákból (biztonság, bizalom, alapok) adódó céljainkat, de távolabbi nagyobb léptékben is gondolkodhatunk, hisz van rá 9 hónapunk. „Ma van hátralévő életed első napja!”  A Sárkány mindig a reményteli új kezdeteket hozza el számunkra, meghatározva az irányt. Ez az időszak a gondoskodás és odaadás képességét hozza a felszínre, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy Önnön energiáinkat ne aprózzuk fel. A Sárkány az Ősanyai minőséget szimbolizálja, így nem meglepő, hogy a(z Ős)Bizalom és a(z Ős)Biztonság kerül a középpontba. Tanuljunk meg tudatosan összekapcsolódni a Forrással, a Mindenség energiáival, így energiáink kifogyhatatlanok lesznek. Ez a 13 nap felhívja figyelmünket a bizalom és befogadás képességére, valamint arra, hogy ne csak mások igényeit vegyük figyelembe, hanem elsősorban Önmagunkat „tápláljuk”, szeressük. A Mindenség egy védőhálót von körénk, és ha Mi minden tőlünk telhetőt megteszünk a célunk elérése érdekében, Ő megsokszorozza a befektetett energiát. Tegyük fel magunknak a kérdést, mi az, amire most igazán szükségünk van? Akármi is legyen az, eben a 13 napban biztosítsuk magunk számára az időt és a teret, hogy ezek a minőségek, gondolatok, események beléphessenek az életünkbe. Ez most az egészséges „önzőség” ideje! Azért „egészséges”, mert azáltal, hogy önmagunk számára mi vagyunk az elsők, a bennünk lévő szeretetet, odafordulást később megsokszorozódva adhatjuk át másoknak.

Kilenc hónap elegendő egy emberi test megalkotására, elegendő idő hát, más hosszútávú terv véghezvitelére is. Merjünk nagyot álmodni! A lényeg, hogy ne rettenjünk meg a kitűzött cél nagyságától, bátran határozzunk meg részcélokat, lépcsőket, hogy utunk során legyen mindig egy kis sikerélmény. A Sárkány segítségével tanuljunk meg újra bízni önmagunkban és a mindenség támogató erejében, hisz referenciának itt áll mögöttünk eddigi életünk. Tudjuk, hogy az ide vezető út sem volt rózsaszirmokkal teleszórva, mégis Itt vagyunk! Bennünk él a fejlődési vágy (feltételezem ezért olvasod eme sorokat is), hisz érezzük, tudjuk, hogy valami több van bennünk, többre vagyunk hivatottak ezen a Földön, mintsem, hogy csak a hétköznapok mókuskerekében őrlődve várjuk a csodát.

Mantra: 
Egyesítek, hogy tápláljak
Vonzva a létet
Lepecsételem a születés bevitelét
A cél mágneses tónusával
Önmagam megkettőzött ereje vezet utamon
Én egy Galaktikus Aktiváló Portál Vagyok …Lépj be.

 1. Tónus:
  Kezdj új teremtést az Isteni Akarattal összhangban.

Mudra: 
A kezek bölcsőszerűen, kényelmes helyzetben nyugszanak egymáson a has magasságában.
A Mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Megerősítés: 
„Feltétel nélkül megbízom az isteni gondviselés forrásában.”

Meditáció: 
„Misztérium őseredeti üstje, spirálisan kavargó örvény, rázd fel bennem – élénkítsd fel bennem – eredendő bizalmamat szeretetedben.”

KIN 260* Sárga Kozmikus Nap* 02.02* Galaktikus Aktiváló Portálnap

260-ahau-13A mai napon egy GAP napra ébredtünk, ilyenkor kissé mindig intenzívebbek az energiák, érzések, érzetek. A Sárga Kozmikus Nappal ma véget ér a Sárga Csillag Hullámvarázs 13 napja, valamint a nagy ciklusunk a Tzolkin is. A Kozmikus (13) tónus, a végzet és a sors száma ezen a napon beindulnak a transzformáló erők, melyek elhozzák a békét és elengedés érzését és átpenderítenek bennünket egy új ciklusba. Vagyis ezek a napok mindig mozgásra, változtatásra sarkallnak minket, és váratlan változásokat hozhatnak életünkbe, ugyanakkor segít, hogy átlépjünk az újba. Megnyitja személyiségünket, tudatunkat, szívünket, hogy képesek legyünk az új befogadására, a tovább fejlődésre.

A Tzolkin (260 nap) minden esetben GAP nappal indul és végződik, betartva a jegyek és a kisebb ciklusok sorrendiségét. Ezen finom-hangol még pluszban az adott Maja év és hónapjainak minősége (színe, tónusa, jegye). Éppen ezért nincs két egyforma Tzolkin. Ez a Tzolkin még a tavalyi évben, május 19-én vette kezdetét, a Sárga Elektromos Mag évének 11. Holdhónapjában, melyet a Planetáris Mag minősége kódolt. Érdemes utána keresni naptárunkban, mintegy összegezve ezt a 9 hónapot, hogy honnan-hová érkeztünk. Ha felírtuk korábban hogyan teljesítettük kitűzött céljainkat, stb.
A mai Kozmikus Nap, a feltétel nélküliséget, az elfogadást és önmagunk megújult fényének felvállalását hozza el életünkbe. Minden Tzolkin GAP nappal indul és ezzel is végződik. Ami elindult bennünk a Sárkány ősanyai és gondoskodó minőségével, mely bátorságot és kitartást adott, az most a Nap ősapai minőségével zárul, amikor is büszkén kiállhatunk és vállalhatjuk „sebeinket”, „harci sérüléseinket”, hisz tudjuk kemény és becsületes csatában szereztük. Többé váltunk általuk, megerősödtünk. Nem az a hős, aki sosem bukik el, hanem az, aki minden bukás után talpra áll, tanul hibáiból és tovább küzd!

Mantra: 
Kitartok, hogy megvilágítsak
Túlhaladva az életet
Lepecsételem az egyetemes tűz mátrixát
A jelenlét kozmikus tónusával
Engem a kivirágzás ereje vezet utamon.
Én egy Galaktikus Aktiváló Portál vagyok… Lépj be.

 1. Tónus
  Ünnepelj; kapcsolódj össze a Forrással; ünnepeld a sikert és az életet!

Mudra: 
Tenyereidet fordítsd magad felé szemmagasságban, egymástól vállszélességben, amíg karod el nem kezd bizseregni; azután forgasd kifelé a tenyered, kitárt karokkal sugározva szét a nap-tudatot.
A Mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Megerősítés: 
„A fény gyermeke vagyok, azon isteni gyermek hatalmával és áttetszőségével felruházva, mellyel azonosítom létezésem.”

Meditáció: 
„Ugyanaz az arany madár lakozik az emberi szívben, mint a Napban.”

KIN 259* Kék Kristályos Vihar* 02.01

259-cauac-12Elérkeztünk a Tzolkin utolsó előtti napjához, melyet a Kék Vihar kódol. Elementáris tisztító átalakító, megújító energiákkal csap le ránk, magával ragadva az elmúlt 259 nap „porát”. Ezen a napon fontos, hogy visszataláljunk belső stabil erőközpontunkba, hogy legyen erőnk szembenézni az elmúlt időszak tanulságaival. Nyíltan vállaljuk a felelősséget és engedjük el mindazt, aminek mennie kell.

Ezt az érzelmileg igen felfokozott napot kissé könnyítheti, az a tény, hogy a mai nap vezető ereje a Kék Majom, mely humorral igyekszik elvenni a dolgok élét. Érdemes megfigyelni, hogy ez a kombináció (Vihar jegye Majom vezetővel) milyen új nézőpontot, meglátásokat hoz el számunkra.
A Vihar felkavarja érzelmi állóvizünket, felszínre hozva mindazt, amit ideje elengednünk. Éppen ezért, ma ne menjünk bele érzelmi drámákba, játszmákba! Úgy érezhetjük, hogy valahogy az Életünk ma nem úgy működik, ahogy eddig és nem tudjuk merre tovább a ködben. Ne essünk kétségbe, használjuk ki a tisztító esőt, melyet a Vihar hoz el ma számunkra és engedjük el és ki mindazt, ami bennünk ragadt. Ha kell, picit vonuljunk vissza és vezessük le a felgyülemlett feszültséget a magunk módján. Sírjuk ki magunkat, engedjük el az összes felgyülemlett fájdalmat, kétséget vagy kudarc élményt. Lássunk ma kristálytisztán.

A mai nap az intenzív átalakulás időszaka. Egyszerűen fogadjunk el mindent, ami velünk történik, és észrevesszük, amint visszanyerjük az életenergiánkat. Érezzük át mindennek a Felszabadító érzését, a Szabadságot! Szülessünk újjá!

Mantra:
Szentelek, hogy katalizáljak
Egyetemessé téve az energiát
Lepecsételem az öngerjesztés mátrixát
Az együttműködés kristályos tónusával
Engem az mágia ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Fedezd fel, oszd meg és fejezd ki a tudást/bölcsességet nyitottan és szeretettel.

Mudra:
Tedd össze kezedet a szívednél, mintha imádkoznál, ujjaidat kapcsold egymásba; majd erőteljes mozdulattal emeld karjaidat a fejed fölé, robbanásszerűen szétnyitva kezeidet, miközben egyfajta megtisztulást jelző hangot hallatsz.

Megerősítés:
„Megtisztítom és átalakítom magam. Lángra lobbantom fénytestem, meggyógyítva minden elszakadást.”

Meditáció:
„Lépj az örvénylő fátylak véges tánca mögött felsejlő eksztázis hullámába. Felsőbb Éned darabjai összegyűlnek, hazafelé tartanak. Leplezetlenül emelkedj fel. Vár a messzeség.”

KIN 257* Vörös Planetáris Föld* 01.30

257-caban-10A hetedik Maja Holdhónapunk és a Tzolkin-unk végéhez közeledve, ma a Planetáris Föld minőségével kiteljesedik a Ságra Csillag Hullámvarázsa. A Sárga Csillag rendre, harmóniára tanított az elmúlt napokban, hogy újra kapcsolatba kerülhessünk Csillagmag természetünkkel, esszenciális Önvalónkkal. Ma a Vörös Föld mindezt lehorgonyozza a földre, hogy hírül vigye üzenetét. A mai nap arra kér, hogy éljük meg a mai nap minden pillanatát, hogy így észrevehessük, az itt és most ajándékait, fontos útmutatóit.

A mai feladat a leföldelődés, az összpontosítás. Hogy ne a jövő horizontját kémleljük és ne is a múltban nosztalgiázzunk, hanem aktívan vegyünk rész a jelen pillanatában. Figyeljük meg a pillanatot ítélkezés nélkül és fogadjuk el épp olyannak amilyen. Ne sürgessünk ma semmit, adjunk időt és teret az elmúlt napok eseményeinek, hogy kibontakozhassanak és felfedhessék üzenetüket. A Világmindenségben Rend van, minden akkor és olyan formában bukkan fel életünkben, amikor készen állunk a megélésére, tanítására. Nem lehet általános iskola első éveiben már egyetemi tananyagot tanulni, amikor még az ABC-be is néha belezavarodunk… Ne sürgessük az időt, ne karjuk hamar letudni a feladatokat, mert közben lemaradunk az értékes pillanatokról, a nap megannyi csodájáról. Ma van a napja, amikor meg kell álljunk, hogy megszagoljunk azt a bizonyos rózsát.

A mai nap energiáit támogathatjuk azzal, ha a napot egy rövid meditációval kezdjük. Lépjünk kapcsolatba a Föld és az Ég energiával és (akár vizualizáció segítségével) lássuk, érezzük, ahogyan keresztüláramlik rajtunk, tisztító fénye. Engedjük, hogy ez a finom energia átmossa pólusainkat és kimossa belőlünk mindazt az elakadást, melyet az elmúlt Tzolkin „harcai” alatt szereztünk. Találjunk rá önmagunkban arra az erőre, mely egyensúlyt és a stabilitást adja, mely szükséges ahhoz, hogy teremtéseink fizikai formát ölthessenek. Töltsük fel magunkat Életerővel és Lelkesedéssel.
Ragyogjunk bátran Csillagmagként!

Mantra:
Tökéletesítek a fejlődés érdekében
Előállítva az egyidejűséget
Lepecsételem a navigáció mátrixát
A megnyilvánulás planetáris tónusával
Engem az életerő ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Teljesítsd be és manifesztáld tökéletesen, igazsággal és hálával.

Mudra:
Mindkét kéz ujjai a hüvelykujjal háromszöget alkotnak, az alsóbb csakráktól indulva a koronacsakráig mozognak, majd vissza a szívcsakrához (ismételd háromszor).

Megerősítés:
„Összhangban vagyok középpontommal, a Föld-erők összhangban vannak a kozmikus erővel.”

Meditáció:
„Szent unis mundi ajándéka, kentaurszem, ouroboros szent csomója, ötödikek köre, egészülj ki bennem.”

KIN 256* Sárga Szoláris Harcos* 01.29

256-cib-9Már csupán négy nap maradt hátra ebből a Tzolkinból, használjuk ki jól. Raktározzuk el mindaz, ami jó volt és mindazt, ami előre vitt és engedjük el azt, ami csak a múltba ragaszt. Ma a Sárga Harcos segíti a kiteljesedésünket, kérdései által vezet bennünket a következő lépcsőfok felé.

A Harcos mindig a bizalomról, a kegyelemről és a bátorságról szól. Intelligenciája megkérdőjelezhetetlen, éppen ezért van az, hogy ha egy bennünket foglalkoztató kérdést ma helyesen megfogalmazunk, az máris magába rejti a választ. A szoláris tónus és a Harcos jegy energiái ma megfogalmazzák a kézenfekvő kérdést: „Hogyan tudom elérni a célomat?” A mai nap arra kér, hogy tekintsünk befelé a válaszokért, hallgassunk a belső hangunkra és ne a környezetünktől várjuk a megoldást. Egyesítsük Szívünk és Elménk szavát, hogy meghallhassuk, mi az, ami még hiányzik sikerünkhöz. A Csillag hullámvarázsban megjelenő Harcos minősége ma arra kér, hogy bízzunk képességeinkben és az eddig megtett utat ne adjuk fel, még akkor se, ha most úgy érezzük elfáradtunk. Tudatunkat fordítsuk a belső hangunk suttogására, és szedjük össze a maradék erőnket, készüljünk fel a Tzolkin utolsó hajrájára.

Mostanában igen besűrűsödtek az események, és energiák a Világban. Nem csoda, ha kimerültünk, netán aggódunk. A Sárga Harcos az egyéni felelősségvállalást szorgalmazza. Merítsünk erőt és bátorságot energiáiból, hogy legyen erőnk kitartani és fegyelmezetten véghezvinni terveinket. Amikor csak tehetjük, vonuljunk kissé vissza belső várunkba és töltekezzünk fel. Meditáljunk, töltsük a kollektív hálót erővel, szeretettel, hittel. Úgyis most minden arra ösztönöz, hogy maradjunk otthon. Használjuk ki jól!

Mantra:
Lüktetek, hogy kérdezzek
Megvalósítva a bátorságot
Lepecsételem az intelligencia kimenetét
A szándék szoláris tónusával
Engem a szabad akarat ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Cselekedj szenvedélyesen, lelkesen és sürgősen.

Mudra:
Karok a fej fölött „V”-t formálva a galaktikus kommunikáció befogadására; ezután ujjhegyeidet összeérintve helyezd harmadik szemedre, majd karjaidat engedd le, tenyérrel kifelé „V”-t formálva oldaladnál.

Megerősítés:
„Felveszem személyi erőm botját.”

Meditáció:
„Transzcendens ragyogása vagyok éjszaka virágzó lótuszodnak, arannyal fénylő botod tetején.”

KIN 255* Kék Galaktikus Sas* 01.28

255-men-8Ahogy a Hullámvarázsok Galaktikus tónusú (8.) napjain már megszokhattuk, ilyenkor visszatérnek az előző hullám tanításai, témái mintegy emlékeztetőül. Ilyenkor érdemes megállni, és megfigyelni, hogy milyen visszajelzést hoznak, mert ezek nagyban előre mozdíthatják a jelen Hullámvarázs tevékenységeit. A Sas energiái ma elhozzák számunkra a remény és az elköteleződés érzését. Elköteleződhetünk, az 5 nap múlva bekövetkező változásra, hogy addigra teljesen megtisztulva és feltöltődve állhassunk az új Tzolkin kapujában.

A Sas ma segít felülemelkednünk a mindennapokon, hogy ebből a távlatból tekintve életünkre megláthassuk az összefüggéseket, a lehetőségeket, melyek segítenek minket utunkon és formálják mindennapjainkat. Az eltávolodás által olyan információt is megszerezhetünk, melyet a közvetlenség folytán nem tudtunk volna. Víziói és látomásai által segít átlátnunk mi az, amit az elmúlt Tzolkinban megtanultunk és ezen lehetőségeket hogyan kamatoztathatjuk a későbbiekben. A Csillag hullámvarázsban megjelenő Sas minősége ma arra tanít, hogy bízzunk önmagunkban és a Mindenség rendező elvében. Használjuk ki a Csillag adta nemes egyszerűség érzését és ne keressük a komplikált megoldásokat. Sokszor az egyszerűség Áldás! Engedjük át magunkat az átalakulásnak és élvezzük a szárnyalást!

Mantra:
Harmonizálok, hogy teremtsek
Formálva az elmét
Lepecsételem a vízió kimenetét
A teljesség galaktikus tónusával
Engem az öngerjesztés ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Biztosítsd az egységet, egyesülést és harmóniát minden szinten minden szint között.

Mudra:
A kezek kelyhet formálnak szívtájékon, azután felemelkednek szemmagasságba, majd oldalirányba, mintha sasként felszállni készülnél.

Megerősítés: „Reményekkel és látomásokkal telve táncolok és énekelek itt és most az egy szívhez.”

Meditáció: „Érezd az erőt, ahogy hatalmas szárnyaimmal közelebb húzlak. Kövess az egy szívhez a kristályos középpontba.”