Maja “post it” Fehér Planetáris Varázsló Év 13. hónap 2016 06 27 – 2016 07 24

A 13. hónap 06.27 – 07.24-ig tart.

Vigyétek magatokkal ezt az emlékeztetőt!

Maja post it 13hó

Elgondolkodtató történet

A most következő történet önmagában is nagyon tanulságos. Aki közelebb szeretne kerülni a Maja rendszerhez, az egyes jegyek minőségéhez, annak írom, mint plusz információ, hogy a Fehér Varázsló jegy bizonyos aspektusait gyönyörűen mutatja be a történet. Mivel 2015 07 26 – 2016 07 24 Maja évünket a Fehér Varázsló színezi, ezért érdemes megfigyelni életünkben, környezetünkben, akár magunkban hogyan jelennek meg a hatalmi kérdések.

A rettegett ellenség

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer messze-messze egy király, aki nagyon szerette hatalmasnak érezni magát. De nem volt elég neki, hogy hatalmas, arra is vágyott, hogy csodálják a hatalmasságáért. Ahogy Hófehérke mostohaanyja sem érte be azzal, hogy szépnek látja magát, a királynak is tükörbe kellett néznie, hogy elég hatalmasnak lássa önmagát. Neki nem volt varázstükre, viszont egy regiment szolga és udvaronc vette körül, akiktől megkérdezhette, hogy ő-e a leghatalmasabb a birodalomban.hatalom

Mindenki egyformán azt felelte neki:

„Felség, te hatalmas vagy, de, tudod, a varázsló hatalmával senki föl nem érhet: Ő jövőt is ismeri.

(Abban az időben alkimistát, filozófust, gondolkodót, egyházfit és misztikust együttesen jelentett a „varázsló”.)

A király nagyon féltékeny volt a birodalom varázslójára, mert az nemcsak jóságos, nemes szívű ember hírében állott, hanem ráadásul a nép is szerette, csodálta és ujjongva ünnepelte.

Ugyanezt nem mondhatták el a királyról.

Talán mert meg akart mutatni, hogy itt ő parancsol, a király nem volt igazságos, részrehajlástól sem igazán mentes, még kevésbé pedig jóságos.

Egy napon, amikor már belefáradt, hogy a nép folyton arról beszél, milyen hatalmas és szeretetre méltó az a varázsló, vagy tán a féltékenység meg a félelem vegyes érzése által hajtva, amit az irigység szül az emberben, a király kieszelt egy tervet:

Nagy ünnepséget szervez, melyre meghívja a varázslót. Vacsora után egy kis figyelmet kér az egybegyűltektől. A terem közepére szólítja a varázslót, az udvarnép elé, és megkérdezi tőle, valóban meg tudja-e jósolni a jövendőt. A vendég két lehetőség közül választhat: vagy azt mondja, hogy nem és akkor csalódnak benne, akik addig csodálták, vagy azt mondja, hogy igen, azzal meg igazolva látják jövendőmondói hírnevét. A király biztos volt benne, hogy a vendég a második lehetőséget választja majd. Akkor ő arra kéri, mondja meg napra pontosan, mikor éri a halál a birodalom varázslóját. Arra válaszol majd valamit, mond egy napot, mindegy, hogy mikorra esik. És abban a pillanatban, tervezte a király, előrántja majd a kardját, és ott helyben leszúrja. Ezzel két legyet üt egy csapásra: örökre megszabadul az ellenségétől; másrészt pedig bebizonyítja, hogy a varázsló nem látta a jövőt, hiszen téves jóslatot adott. Egy este alatt megszabadul a varázslótól is, meg a hatalmát övező legendától is…

Nyomban nekilátott hát az előkészületeknek, és hamarosan elérkezett a lakoma napja.

A Pazar vacsora után a király a terem közepére szólította a varázslót és megkérdezte:king-cartoon-hi

– Igaz-e, hogy meg tudod jósolni a jövőt?

– Valamelyest igen – felelte a varázsló.

– És a saját jövődet is látod? – kérdezte a király.

– Valamelyest igen – felelte a varázsló.

– Akkor bizonyítsd be! – folytatta a király. – Napra pontosan mondd meg, mikor fogsz meghalni! A halálod időpontját szeretném hallani!

A varázsló elmosolyodott, a király szemébe nézett, és nem felelt.

– Mi az varázsló? – mosolygott a király. – Nem tudod? Hát mégsem igaz, hogy látod a jövőt?

– Nem erről van szó – mondta a varázsló -, csak amit tudok, azt nem akaródzik elmondani.

– Hogyhogy nem akaródzik? – folytatta a király. – Az alattvalóm vagy, megparancsolom, hogy mondjad. Magad is tisztában lehetsz vele, mennyire fontos a birodalom szempontjából, hogy tudjuk, mikor kell elveszítenünk legjelesebb személyiségeinket. Felelj hát: mikor hal meg a birodalom varázslója?

A király szavait feszült csend követte, aztán a varázsló az uralkodóra nézve így válaszolt:crystal-ball

– Nem tudom megmondani, mikor, de azt tudom, hogy a varázsló éppen egy nappal a király előtt fog meghalni.

Dermedt csönd támadt. Morajlás futott végig az egybegyűlteken.

A király mindig azt mondta, nem hisz a varázslókban, jövendölésekben, de mégsem merte leszúrni a varázslót.

Az uralkodó lassan elengedte a karját, nem szólalt meg.

Fejében egymást kergették a gondolatok.

Rájött, mekkorát tévedett.

A harag igen rossz tanácsadónak bizonyult.

– Elsápadt, felség. Mi lelt? – kérdezte a vendég.

– Nem érzem jól magam – felelte az uralkodó – , visszavonulok a szobámba, köszönöm, hogy eljöttél.

És zavartan sarkon fordult, aztán elindult a szobája felé.

Ravasz ember ez a varázsló, megtalálta az egyetlen választ, amivel megmenekült a haláltól.

Olvasott vajon a gondolataimban?

A jövendölés pontos is lehetett volna akár. De… ha esetleg mégsem?… Nagyon felkavarta a dolog…

Eszébe jutott, milyen rettenetes volna, ha valami baj érné a varázslót, amíg hazafelé tart.

A király visszafordult, és hangosan így szólt:

– Varázsló, szerte a birodalomban híres vagy a bölcsességedről, kérlek, maradj itt éjszakára a palotában, reggel királyi döntésekről szeretnék tanácskozni veled.

– Felség! Micsoda megtiszteltetés… – hajolt meg a király előtt a vendég.

A király parancsot adott a testőreinek, hogy kísérjék a varázslót a palota vendéglakosztályába, és álljanak őrt az ajtaja előtt, nehogy valami történjen vele.

Aznap éjjel az uralkodónak nem jött álom a szemére. Nyugtalanság gyötörte, mi lesz, ha a varázslónak rosszulesett az étel, ha az éjszaka folyamán valami baj éri, vagy egyszerűen csak elérkezett halálának ideje.

Másnap a király korán reggel bekopogott vendége ajtaján.

Ő, aki sosem gondolta volna, hogy döntéseit bárkivel is megvitassa, ezúttal, mihelyt a varázsló kiszólt, hogy szabad, a tanácsát kérte valamiben… Talált valamilyen ürügyet.

És a varázsló, aki bölcs ember volt, egyenes, találó és egyszerű választ adott a kérdésére.

A király a választ szinte nem is hallotta, a vendége eszét méltatta, és kérte, maradjon nála még egy napig, mert egy másik ügyet is szeretne „megbeszélni” vele… (Igazából persze csak szerette volna biztosítva látni, hogy nem történik semmi baj a varázslóval.)k13530457

A varázsló – aki olyan szabadság birtokában volt, amilyennel csak a megvilágosultak rendelkeznek – hajlott a kérésre.

Attól fogva a király minden áldott nap, reggel és este ellátogatott a varázsló lakosztályába, kikérte a véleményét, és egy újabb megbízással mindig ott tartotta másnap reggelig.

A király hamarosan látta, hogy helyesnek bizonyult minden, amit új tanácsadója mondott, ezért aztán szinte észrevétlenül minden döntésében hallgatott is rá.

Teltek-múltak a hónapok, majd az évek.

És hát, ahogy az történni szokott, tudós mellett a tudatlan is bölcsebb lesz kicsit.

Így is történt: a király lassan egyre igazságosabb lett.

Már nem volt olyan zsarnok, nem önkényeskedett. Már nem igényelte, hogy hatalmasnak érezze magát, s talán ezért nem kellett fitogtatnia a hatalmát.

Lassan megtanulta, hogy a szerénység is lehet hasznos.

Bölcsebben, jóságosabban kezdett uralkodni.

És történt ekkor, hogy a népe szeretni kezdte, ahogyan azelőtt sosem szerette.

villanykc3b6rte2012A király már nem azért járt be a varázslóhoz, hogy az egészsége felől tudakozódjék, hanem azért, hogy tanuljon tőle, megossza vele a döntését, vagy egyszerűen csak társalogjanak.

A király és a varázsló igazi jó barátok lettek.

Mígnem egy napon, már több mint négy esztendővel a lakoma után, a királynak minden ok nélkül eszébe jutott valami.

Eszébe jutott, hogy ez az ember, aki most a legjobb barátja, valamikor esküdt ellensége volt.

Eszébe jutott, milyen fondorlatos tervet eszelt ki, hogy megölje. És rájött, nem szabad tovább titkolóznia, különben menthetetlenül képmutatónak érzi magát.

vladamir_kush-keysÖsszeszedte a bátorságát, és elindult a varázsló lakosztálya felé. Bekopogott az ajtaján, és mihelyt belépett, rögtön bele is vágott:

– Testvérem, valamit el kell mondanom, mert nagyon nyomja a szívemet.

– Mondd hát – szólalt meg a varázsló-, könnyíts a lelkeden!

– Aznap este, amikor meghívtalak vacsorára, és azt kérdeztem, mikor fogsz meghalni, valójában nem is erre voltam kíváncsi, hanem azt terveztem, bármit mondasz is, megöllek, mert azt reméltem, haláloddal a jóstehetségedet övező legenda is szertefoszlik. Gyűlöltelek, mert téged mindenki szeretett. Annyira szégyellem magam…

A király sóhajtva így folytatta:

– Akkor este nem mertelek megölni, és most, hogy barátok, nem is barátok, hanem inkább testvérek vagyunk, rettegéssel gondolok arra, mi mindent vesztette volna, ha akkor megteszem. Ma éreztem, hogy ekkora gyalázatot nem szabad tovább rejtegetnem előled. El kellett mondanom, hogy megbocsáthass vagy megvess, de nem tudom tovább magamban tartani.

A varázsló ránézett, és így szólt:

– Sokáig tartott, mire el merted mondani, mindenesetre örülök, hogy megtetted, mert én is csak így mondhatom el neked, hogy eddig is tudtam. Mikor föltetted a kérdést, és kezed a kardod markolatára siklott, olyan egyértelmű volt a szándékod, hogy nem kellett hozzá jóstehetség, rögtön tudtam, mire készülsz – tette a kezét mosolyogva a király vállára a varázsló. – Őszinteségedért cserébe én is elmondok valamit. Bevallom, hazudtam neked, meg akartalak leckéztetni, azért találtam ki ezt a képtelen mesét, hogy egy nappal előtted fogok meghalni. És ma lettél elég érett, hogy elmondjam, pedig talán ez a legfontosabb tanítás, amit átadhatok neked:

Úgy élünk a világon, hogy másokban és magunkban is gyűlöljük, megvetjük azokat a tulajdonságokat, amelyeket alantasnak, fenyegetőnek vagy haszontalannak tekintünk…És mégis, ha szánunk rá elég időt, a végén rádöbbenünk, milyen nehéz lenne az életünk azok nélkül a dolgok nélkül amelyeket egyszer annyira megvetettünk.

A halálod, barátom, pontosan a halálod napján fog bekövetkezni, egy perccel sem előbb. Nagyon fontos, hogy tudd, én öreg vagyok, az enyém már biztosan közel van. Semmi okod rá, hogy azt hidd, a te távozásod az enyémhez van kötve. Az életünk van egymáshoz kötve, és nem a halálunk.

A király és a varázsló összeölelkezett, és koccintással ünnepelték meg a közös erővel felépített kapcsolatukba vetett bizalmat…

A legenda szerint

titokzatos módon

a varázslót aznap éjjel,

álmában érte a halál.

A király másnap reggel tudta meg a szomorú hírt. Le volt sújtva.

Nem a saját halálán kesergett, hiszen a varázslótól azt is megtanulta, hogy nincsen összekötve a földi pályafutásuk.

A barátja halála bántotta.

Mily különös véletlen műve, hogy a király éppen a varázsló halála előtti estén mesélte ezt el?

Talán a varázsló valahogy szerét ejtette, hogy el tudja mondani neki, nehogy azt képzelje, másnap ő is meghal.

Ez volt szeretetének utolsó megnyilvánulása, hogy megszabadítsa egykori félelmétől…

Mesélik, hogy a király felállt, és a tulajdon kezével ásott sírgödröt az ablaka alatt barátjának, a varázslónak.

Oda temette el földi maradványait, és azt a napot végig ott töltötte a halom tövében, és sírt, ahogy csak a szívének legkedvesebbeket siratja az ember.

Mikor leszállt az este, a király visszament a szobájába.

A legenda szerint még azon az éjszakán, huszonnégy órával a varázsló halála után, a királyt álmában érte a halál…

Talán a véletlen műve volt…

Talán a fájdalom tette…

Talán igazolni kívánta mestere utolsó tanítását.

Jorge Bucay

Maja “post it” Fehér Planetáris Varázsló Év 12. hónap 2016 05 30 – 2016 06 26

A 12. hónap 05. 30. – 06. 26-ig tart.

Vigyétek magatokkal ezt az emlékeztetőt!

Maja post it 12hó

Május, a felszabadulás, a pezsgés és az elengedés ideje * Maja Naptár

Május, a felszabadulás, a pezsgés és az elengedés ideje * Maja Naptár

A természet egyre jobban éledezik, a májusba való belépésünkkel pedig nemcsak az állatok és növények, hanem mi, emberek is aktivizálódunk. Belső késztetésként érezzük, hogy egyre nagyobb szükségünk van a természetbe való kilépésre, a másokkal való kapcsolódásra, az élet pezsgésére.

A Maja év is a felszabadulás, elengedés és fellazulás időszakába lép. Ezek a belső és a természetben lévő folyamatok mind összhangban vannak a mostani energetikai időszakkal.

Elindul az év témájának (kapcsolataink újraszervezése, újrahuzalozása, és az önmagunkkal való kapcsolat letisztítása és elmélyítése), az eddig elért céloknak az elengedése, a kilépés a múltat meghatározó sémáinkból (mely lehet cselekedeti, érzelmi és gondolati is – érdemes végig venni ezeket a mintáinkat, mert csak a szembenézés és a megértés által leszünk képesek magunk mögött hagyni őket), és megszületik bennünk a vágy, hogy mindent feladjunk.

Csalóka inspiráció lehet ez, mert valójában nem az életünk fonalának teljes elengedéséről szól ez az időszak, hanem egyfajta lélegzési szünet ez, mely a pihenésről, a leválásról, az eltávolodásról szól. Nem feladnunk kell mindent, hanem teret adni most a pihenésre, a megkönnyebbülésre, a fellélegzésre.

shu16Most időt és támogatást kapunk arra, hogy stabilizáljuk életünket azon az új szinten, amelyre eljutottunk a Maja év során. Ismerkedhetünk ezzel az új világgal, megláthatjuk benne az új lehetőségeinket, beleszokhatunk az új dinamikákba. Olyan ez, mint amikor a kígyó levedli régi bőrét, hiszen kinőtte már azt, majd kipróbálja, és teljes lényével belehelyezkedik az újba. Számára teljesen természetes folyamat ez. Nekünk is érdemes elsajátítanunk ezt a hozzáállást. Tanuljuk meg látni és megérezni a mostani élethelyzeteinkben rejlő új potenciálokat, miközben teljesen szabadnak és kötetlennek érezzük magunkat. Ne feszengve, kétségektől vagy félelmektől irányítva kalandozzunk az új terepen, hanem a felfedező teljes lelkesedésével, mely segítségével az új tájat feltérképezi.

Ebben az időszakban nem szükséges nagy döntéseket hoznunk, inkább adjunk teret a lehetőségek formálódásának, hogy majd a következő hónap meghozhassa a felismeréseket, melyek segítenek a továbbhaladáshoz szükséges lépések megtalálásában.

Engedjük be a friss, tavaszi, pezsgő levegőt testünkbe és szellemünkbe egyaránt. Hagyjuk, hogy megérintsen minket a tavasz által ígért új kezdetek és lehetőségek varázsa. Adjuk át magunkat a belső könnyedségnek, de maradjunk tudatosak életünkben. Figyeljünk az újdonságokra, a felbukkanó új irányokra, de tartsuk meg azon céljainkat is tudatunkban, melyekért eddig dolgoztunk. Lélegezzük be mindazt az újat önmagunkba, mely most elénk tárul.

Ha Te is szeretnéd követni és látni a napi és az életedre vonatkozó energiákat, akkor ajánljuk Maja Asztrológus képzésünket távoktatásban, ahol mindezt elsajátíthatod.

Omniverzum Szabadegyetem spiritualitás pszichológia ezotéeri tanfolyam távoktatásDomokos Erzsébet
Maja Asztrológus
www.idozito.com

Áprilisi energiák * Maja Asztrológia

A kiteljesedés kapujának feltárulása

Omniverzum-tanulás-segítés-170x200Elérkeztünk a maja év legizgalmasabb időszakához, mely energetikailag szervesen összekapcsolódik a természeti dinamikákkal: a tavasz beköszöntével, a fák, növények ébredésével, az élet beindulásával. A maja év tizedik hónapja kezdődik áprilisban, mely az elmúlt kilenc hónap munkájának gyümölcsét aratja le számunkra.

A tízes szám mindig egy változást hoz, egy új szint megszületését, melyre akkor tudunk fellépni, ha a céljainkért, önmagunkért és terveinkért mindent megtettünk tudatosan az elmúlt hónapokban. Ekkor válik mindaz a változás láthatóvá életünkben és világunkban, amely megvalósulásáért dolgoztunk. Érdemes tehát most nyitott szemmel járni, hogy észrevegyük azokat az életünkbe lépő lehetőségeket, esélyeket, amelyek elvihetnek boldogságunkhoz, kiteljesedésünkhöz. Ahogy a természet újjáéled, a magok kihajtanak, a virágok kinyílnak, és beköszönt az igazi tavasz, úgy robbannak be életünkbe tetteink, cselekedeteink eredményei is. Ez már nem az aktív cselekvés, hanem az új szinten való megszületés és stabilizálódás időszaka. Most arra van szükség, hogy belehelyezkedjünk mindabba az újba, mely megszületik életünkben. A tavasszal, a Kos energiáinak aktivizálódásával mi magunk is erővel, energiával és lelkesedéssel telítődünk. A természettel való kapcsolatunk által most felébred ösztönös vágyunk a cselekvésre, aktivitásra, az új dolgok elindítására és a kinyílásra. Törekedjünk hát arra, hogy ezt az erőt beengedjük önmagunkba, és általa életünk szerves és aktív résztvevőivé váljunk.

vörös sárkányA hónap dinamikáját a Sárkány jegye határozza meg, mely az önmagunk szükségleteinek megfogalmazására és kiteljesítésére fordítja figyelmünket. Figyeljünk tehát tudatosan önmagunkra. Építsük ki újra bizalmunkat az Univerzumban és támogató erejében, hiszen az új szint mindig tartogat magában bizonytalanságokat, félelmeket. Minden új élethelyzet egy lehetőség, mely bátorságot, kitartást és hitet követel tőlünk. Erre ebben az időszakban is szükségünk lesz, de ha befelé és a Szellem felé fordulunk, akkor mindezt megkaphatjuk, és még többet is. Lássuk meg, hogy az, ami az új szinten vár minket a javunkat szolgálja, még akkor is, ha elsőre nem úgy tűnik. Lehet, hogy valami nem teljesen a terveink szerint valósult meg, de biztos, hogy ez számunkra a legjobb. Így nem az a kérdés most, hogy jó-e nekünk mindaz, amiben vagyunk és élünk, hanem az, hogy nekünk mire van szükségünk, és ezt hogyan tudjuk megteremteni önmagunk számára. Mert bár egy szinten ez most a maja év kiteljesedése és betetőzése, egy más szinten azonban egy új kezdet, amely új utakat és ösvényeket nyit meg számunkra. Tekintsünk most erre az időre úgy, mintha átlépnénk egy ajtón, amely mögött ismeretlen, új világ vár ránk, mely bár elsőre félelmetes és idegen lehet, de hihetetlen és izgalmas kalandokat tartogat számunkra. Vessük hát bele magunkat ebbe az izgalmas, impulzív és rengeteg változással teli időszakba teljes lényünkkel, és éljük meg minden pillanatát, mely egyedi és megismételhetetlen!

Ha Te is szeretnéd követni és látni a napi és az életedre vonatkozó energiákat, akkor ajánljuk Maja Asztrológus képzésünket távoktatásban, ahol mindezt elsajátíthatod.

Omniverzum Szabadegyetem spiritualitás pszichológia ezotéeri tanfolyam távoktatásDomokos Erzsébet
Maja Asztrológus
www.idozito.com
infoomniverzum@gmail.com

Februári energiák

SpiritwordNincs aratás vetés nélkül * A beérés kezdete

 

Február elérkezésével egyre nehezebbé válik a tél, a hideg, a sötétség elviselése. Alig várjuk a márciust, a tavaszi napéjegyenlőséget, amikortól kezdve már a nappalok hosszabbak, és a természetben is elindul a felébredés, az új megszületése. De előtte még itt van február, ami bár rövid a napok tekintetében, mégis hosszúnak tűnik, így adva nekünk egy kissé melankolikus és a végtelen várakozás érzéseit.

2015 nem a legegyszerűbb évünk lesz, és azt gondolom, hogy ez már az első hónap során kiderült. A Szaturnusz felügyeli ezt az évet, ezért a múlt- és jelenbeli tetteink beérésének időszaka köszöntött ránk, bár sok helyen sajnos mindezt csak pozitív nézőpontból mutatják be. Azonban ebben az évben az „amint vetettél, úgy aratsz” elv érvényesül. És ez az elv nem csak pozitívan, sikerben, gazdagságban és örömben nyilvánulhat meg. Régi tetteinkkel és következményeikkel szembesülünk ebben az időszakban. Azokkal, amelyek még tartogatnak számunkra tanulni valót. Ahhoz, hogy ezeket a leckéket sikeresen végezzük el, a céljainkat szem előtt tartva kell tovább cselekednünk. Egy 8-as (2+0+1+5=8) év mindig elhozza az elmúlt 7 év tanulságait és begyűrűzött eredményeit. Így nem csak az számít, hogy mit teszünk ma, vagy tettünk az elmúlt hetekben, hanem az is, hogy mit tettünk az elmúl 7 évben.

A Maja Naptár nyolcadik hónapja felerősíti ezt a dinamikát február 7-étől, és megvilágítja mindazokat a területeket az életünkben és a múltunkban, amelyek korlátoznak minket jövőnk és szárnyaink kibontakoztatásában. A mi feladatunk, hogy tudatosan figyeljünk, és lássuk meg azokat a leckéket, amelyeket még el kell végeznünk. Tegyük fel a kérdést: „Vajon miért köszönt vissza ez az emlék, esemény vagy személy az életembe? Mi az, amit el kell engednem, vagy meg kell tennem ahhoz, hogy lezárhassam ezt a dolgot?”

Mert bizony ahhoz, hogy továbbléphessünk, meg kell határozni önmagunk számára újra azokat a célokat, amelyekért dolgozunk a mindennapokban. És amikor elérkezik az ideje, ezekért mindent meg kell tennünk. Ekkor megnyílunk mindannak az óriási segítségnek és támogatásnak, amit az Univerzum tud nyújtani számunkra. De ehhez először nekünk kell lépéseket tennünk. És sokszor ez a befejezetlen, elhalasztott dolgok lezárásával kezdődik. Szaturnusz pedig nem hagy nyugodni mindaddig, amíg ezeket a dolgokat be nem végeztük. De ha megtesszük, úgy támogatni kezd minket, és a siker kap helyet az életünkben.

meditative_Scarlett_Earth_lightsTartsuk szem előtt a hónap során, hogy életerőnk, lelkesedésünk és szenvedélyünk az, ami segíthet abban, hogy továbblépjünk még akkor is, amikor mindez nehéznek tűnik. A kitartás, a határozott célok és a tudatos lépések segíthetnek abban, hogy megtapasztaljuk az évben rejlő sikert és a pozitív eredmények betakarítását. De ne feledjük, ha búzát ültettünk nem arathatunk most kukoricát! Engedjük el önmagunk és múltunk kritizálását, és lássuk meg, milyen erőforrások rejlenek az eseményekben.

Ha nem tetszik mindaz, amit életünkben látunk, akkor kezdjünk el a mostban úgy cselekedni, hogy ezen tetteink eredményei majd azt hozzák el számunkra, amit szeretnénk. Használjuk fel ezt az időszakot arra, hogy közelebb kerüljünk saját esszenciális erőforrásainkhoz, életerőnkhöz. Tanuljuk meg a mindennapok leckéit, hogy fejlődésünk töretlen legyen, és elérhessük a vágyott céljainkat.

Domokos Erzsébet
Maja Asztrológus
2015. január 30.