KIN 180* Sárga Spektrális Nap* 09.25.

10420031_10155169476590647_1156216978020791809_nA Szoláris tónus mindig a Hullámvarázs kihívás minősége. Ezeken a napokon megkezdődik a differenciálódás, a leválás a hullám témájáról. Mindaz, amiért az elmúlt napokban dolgoztunk, most beintegrálódott és új formát ölt. Esetünkben a Szoláris Nap arra hívja fel figyelmünket, hogy engedjük el azt a berögzült mintát, akik régen voltunk és merjük felvállalni megújult Énünket.

A Sárga Nap az elfogadás, a türelem és a feltétel nélküliség képviselője. Ez hát a mai nap feladata. Elfogadni a változást, türelemmel lenni új énünk felé és megosztani tapasztalatainkat és önmagunkat környezetünkkel. A feltételnélküliség ítéletmentességet, korlátok és elvárások nélküliséget jelent. A Nap emlékeztet arra, hogy ez a feltétel nélküli szeretet, az eredeti létállapotunk. És bár jelenlegi világunk fényévekre van még ettől, nekünk kötelességünk megtenni a magunk részét ahhoz, hogy eljuthassunk oda. Ahogy Ghandi is mondta: „Légy magad az a változás, amit a Világban látni szeretnél!” A célhoz vezető út mindig egy „Első lépéssel” kezdődik! Váljunk hát saját Napunkká és ragyogjuk ma be környezetünket! Nem baj, ha ezzel néha árnyékot vetünk. Az árnyék (ahogy árnyrészeink is) nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megtapasztalhassuk a Fényt, vagyis Igaz Valónkat! Ebben rejlik a Kutya hullámvarázs tanítása.

Forduljunk hát magunk felé szeretettel és elfogadással. Bátran nyíljunk meg és engedjük el a Tökéletesség illúzióját! Ahogy szembe nézünk árnyrészeinkkel és beintegráljuk őket, óriási tehertől szabadulhatunk meg. Így nyerhetjük vissza, leszakadt én-részeinket. NE ítélkezzünk se Önmagunk, sem pedig mások felett! „Szeretlek és Elfogadlak Téged olyannak amilyen Vagy!”
Legyen szép NAP-od!

Mantra: 
Tökéletesítek, hogy megvilágítsak
Előállítva az életet
Lepecsételem az egyetemes tűz mátrixát
Az elengedés spektrális tónusával
Önmagam megkettőzött ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Engedd el, add át és tiszteld, emberséggel és elfogadással.

Mudra: 
Tenyereidet fordítsd magad felé szemmagasságban, egymástól vállszélességben, amíg karod el nem kezd bizseregni; azután forgasd kifelé a tenyered, kitárt karokkal sugározva szét a nap-tudatot.
A Mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Megerősítés: 
„A fény gyermeke vagyok, azon isteni gyermek hatalmával és áttetszőségével felruházva, mellyel azonosítom létezésem.”

Meditáció: 
„Ugyanaz az arany madár lakozik az emberi szívben, mint a Napban.”

KIN 179* Kék Planetáris Vihar* 09.24.

ABUNDANCE2-300x300A Planetáris Vihar minőségével ma kiteljesedik a Fehér Kutya Hullámvarázs. A Kutya, a múlt feldolgozását és az Önmagunkhoz való hűséget tűzte ki célul számunkra. Ehhez el kell fogadnunk és fel kell dolgozzuk mindazt, ami ellen már nem tudunk mit tenni, és elengedni az önmarcangolást. A mai Vihar segít, hogy elengedjük mindezt, és immáron a jövőre koncentrálva, kihozhassuk belőle a lehető legtöbbet.

A Vihar ma még egyszer felkavarja bennünk a múltat, így igen érzelmes napot élhetünk meg. Ügyeljünk arra, hogy ne menjünk ebbe bele érzelmileg! Helyezkedjünk belső erőközpontunkba, maradjunk meg az objektív megfigyelő állapotában, hogy megláthassuk mi az aminek mennie kell. Nem kell megérteni, nem kell a „mi lett volna ha” kérdéssel foglalkozzunk, egész egyszerűen bocsássunk meg Önmagunknak és engedjük, hogy a Vihar magával ragadja ezt a régmúlt érzést.  Lépjünk túl önkorlátozó gondolatainkon, hogy megláthassuk az eset tanulságait. Használjuk fel a mai nap vezető energiáját, a Kék Kezet, hogy begyógyulhassanak a felszaggatott sebeink. Fogadjuk el árnyrészeinket, csakúgy, mint azt a tényt, hogy általuk váltunk azzá, akik most vagyunk. Fejlődésünk során, akkor és ott tartottunk. Abban az élethelyzetben ez volt az, amit (akkori) képességeink, lehetőségeink szerint ki tudtunk honi az adott szituációból. Éppen ezért érdemes ma újra felidézni célkitűzéseinket, hogy megláthassuk mi az, amiért eddig dolgoztunk és mi az, ami ennek ellenére továbbra is elválaszt ettől. Bízzuk ezeket ma a Vihar megújító energiáira. Gyakoroljuk az elfogadás és megbocsátás minőségét, hogy a Vihar elcsitulttával ma újjászülethessünk.

Mantra:
Tökéletesítek, hogy katalizáljak
Előállítva az energiát
Lepecsételem az öngerjesztés mátrixát
A megnyilvánulás planetáris tónusával
Engem a beteljesülés ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Teljesítsd be és manifesztáld tökéletesen, igazsággal és hálával.

Mudra: 
Tedd össze kezedet a szívednél, mintha imádkoznál, ujjaidat kapcsold egymásba; majd erőteljes mozdulattal emeld karjaidat a fejed fölé, robbanásszerűen szétnyitva kezeidet, miközben egyfajta megtisztulást jelző hangot hallatsz.

Megerősítés: 
Megtisztítom és átalakítom magam. Lángra lobbantom fénytestem, meggyógyítva minden elszakadást.

Meditáció: 
Lépj az örvénylő fátylak véges tánca mögött felsejlő eksztázis hullámába. Felsőbb Éned darabjai összegyűlnek, hazafelé tartanak. Leplezetlenül emelkedj fel. Vár a messzeség.

KIN 176* Sárga Rezonáns Harcos* 09.21* Galaktikus Aktiváló Portálnap

535009_350260241763883_440429524_nElérkeztünk a Hullámvarázsunk feléhez, melyet a GAP napok ereje tesz hatákonyabbá. A Rezonáns Harcos ma elhozza az elfogadást és elengedés minőségét. Ez az az első pont, ahogy az utunk során feleslegessé vált terheinket végre letehetjük, hogy összekapcsolódva az Univerzum forrásával feltölthessük merülő félben lévő energia tartályainkat. A Harcos ma a kérdések mentén vezet tovább utunkon.

A Harcos minősége a belső hangunkra és a felelősségvállalásra hívja fel figyelmünket, arra kérve, hogy célkitűzéseinket hangoljuk össze egy magasabb cél érdekével. A Kutya hullámvarázsban megjelenő Harcos, feltölt bennünket a „falkavezér” összes erényével: bátorság, határozottság, intelligencia, céltudatosság. Megtanít elcsendesedni, hogy ebben a csendben, meghallhassuk saját belső hangunkat, mely utat mutat. A kérdés csupán az, hogy mennyire merünk bízni megérzéseinkben, ebben a halk hangocskában, mely a belső hangunk? Fel merjük-e vállalni érzéseinket, múltunkat, gondolatainkat környezetünk, de legfőképpen Önmagunk előtt? A Rezonáns tónus ma segítségünkre siet, ha el szeretnénk engedni olyan hiedelmeket, melyek mindezt nem engedélyezik. Melyek arra kérnek, hogy önmagunkat megtagadva, szorítsuk háttérbe Énünket, igényeinket, a társadalom, az illem, vagy mások elvárásai érdekében!

A mai napon vonuljunk kissé vissza a belső várunkba, esetleg meditáljunk, a lényeg, hogy töltődjünk fel szeretettel és energiával. Találjuk meg a belső középpontunkat, ahonnan senki és semmi nem tud majd kibillenteni. Ha nincs is sok időnk, amit magunkra szentelhetnénk, akkor csak vegyünk egy pár mély lélegzetet a hasunkba, és ezt hosszan fújjuk ki. Hagyjuk elcsendesedni elménket, engedjük, hogy az energiák átjárjanak, feltöltsenek bennünket. A Kutya hullámvarázsban megjelenő Harcos ma arra tanít, hogy legyen Bátorságunk harcolni Önmagunkért!

Mantra:
Levezetek, hogy kérdezzek
Ösztönözve a bátorságot
Lepecsételem az intelligencia kimenetét
Az összhang rezonáns tónusával.
Engem az elegancia ereje vezet utamon
Én egy Galaktikus Aktiváló Portál Vagyok … Lépj be.

 1. Tónus:
  Hangolódj össze a Forrással; inspiráld önmagad, másokat és kreatív projekteket.

Mudra:
Karok a fej fölött „V”-t formálva a galaktikus kommunikáció befogadására; ezután ujjhegyeidet összeérintve helyezd harmadik szemedre, majd karjaidat engedd le, tenyérrel kifelé „V”-t formálva oldaladnál.
A mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Megerősítés:
Felveszem személyi erőm botját.

Meditáció:
Transzcendens ragyogása vagyok éjszaka virágzó lótuszodnak, arannyal fénylő botod tetején.

KIN 175* Kék Ritmikus Sas* 09.20.

d881b2a8292dc5009c87717504fcef5cMa kezdetét veszi 3. Maja Holdhónapunk, melyet a Kék Ritmikus Sas minősége fog át. A következő 28 napban, a Ritmikus Sassal remény költözik szívünkbe, elősegítve, hogy lelkünk szabadon szárnyalhasson és rálelhessen hajtó erőire, melyek megerősítik célkitűzéseinket. A hullámvarázs hatodik napja mindig az elköteleződésről, a szervezésről és az egyensúly kialakításáról szól. A kettő együtt segít felfedeznünk belső értékeinket és hatékonyan szervezni mindennapjainkat, célunk elérése érdekében.

A Kutya hullámvarázsban megjelenő Sas minősége arra ösztönöz, hogy engedjük szabadon szárnyalni képzeletünket, lássuk meg a hullámban rejlő lehetőségeket, melyek még kiaknázásra várnak. Cserében a Sas feltölt reménnyel, erővel arra kérve, hogy ezen víziók által erősítsük meg hitünket Önmagunkban. Merjünk lépni feléjük, és engedjük meg, hogy megjelenjenek, beteljesüljenek életünkben. Ne engedjük, hogy a külső vélemények, nézetek vagy esetleges negatív visszajelzések eltántorítsanak bennünket a cselekvéstől! Tudatosítsuk magunkban, hogy álmainkért csakis mi magunk vagyunk felelősek! Figyeljünk a nap (és a hónap) folyamán arra, hogyha amikor gondolataink esetleg elkalandoznak, vagy álmodunk, mit látunk a „Lelki szemeinkkel”? Milyen érzéseket vált ez ki belőlünk? Engedjük ma el képzeletünket, legyünk kreatívak. Lehet, ha kissé eltávolodunk a jelenlegi helyzettől, azonnal előtűnik az egyszerű megoldás! Akárhogy is, de ma válaszút elé kerülünk. Ne vesztegessük tovább az időnket, bízzunk látomásainkban, és kövessük is azokat!

Rendeld meg most Saját, személyre szabott, Maja karkötődet, mely támogatja belső esszenciádat!

Mantra:
Szervezek, hogy teremtsek
Kiegyenlítve az elmét
Lepecsételem a látomás kimenetét
Az egyenlőség ritmikus tónusával
Önmagam megkettőzött ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Szervezd az erőforrásokat és az életedet hatásosan és eredményesen.

Mudra: 
A kezek kelyhet formálnak szívtájékon, azután felemelkednek szemmagasságba, majd oldalirányba, mintha sasként felszállni készülnél.
A mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.comoldalon.

Meditáció:
Érezd az erőt, ahogy hatalmas szárnyaimmal közelebb húzlak. Kövess az egy szívhez a kristályos középpontba.

Megerősítés: 
Reményekkel és látomásokkal telve táncolok és énekelek itt és most az egy szívhez.

KIN 173* Vörös Önálló Égenjáró* 09.18* Galaktikus Aktiváló Portálnap

skywalkerMai napunk a felfedezésekről, az új dimenziókba való belépésről szól, melyet nagyban támogat az a tény, hogy ismét egy Galaktikus Aktiváló Portálnapnál járunk, mely felerősíti, kristálytiszta energiáival feltölti a Vörös Önálló Égenjáró energiáit.

A Vörös Égenjáró szoros összeköttetésben áll a földi és szellemvilággal és mintegy csatorna közvetíti a Szellemi útmutatást. Ahhoz, hogy üzeneteit tisztán megérthessük, azonban nyitottnak kell lennünk. Álljunk készen arra, hogy nézőpontjainkat kitágítsuk, hogy felfedezzük, minden folyamatos mozgásban van, minden változik, fejlődik. Ma már nem ugyanazok vagyunk, mint tegnap voltunk és máról, holnapra is változni fogunk. Azáltal, hogy bővül az információs palettánk új gondolat-morzsákkal, tapasztalatokkal, égi sugallatokkal, már nem ugyanúgy fogjuk nézni a holnap történéseit, mint ma. Minden egyes nap történése változtat a dolgokhoz való hozzáállásunkon, döntéseinken, tanulságaival más irányt is szabhat utunknak. No ez nem azt jelenti, hogy akkor a célkitűzéseinket dobjuk sutba, csupán annyit, hogy néha egy-egy erőteljesebb esemény (tapasztalat, megérzés) hatására lehet újra kell gondolnunk a célunkhoz vezető utat. Ez a hullámvarázs az Önérvényesítésről, Önszeretetről, valamint az önnön elveinkhez való hűségről szól. A ma megjelenő Égenjáró pedig arra kér, hogy vizsgáljuk meg kapcsolatainkat és legyünk nyitottak az újra. Lehet ma új útitársat kapunk. A Kutya falkaszelleme, ebben a 13 napban elkísér bennünket. Utunk során találkozhattunk segítőkkel, támogatókkal, de ők sem jöhetnek végig velünk az úton. Nyitottságunkért és ítélkezésmentességünkért cserébe azonban új társakat, segítőket kaphatunk, akik útja most egy ideig a miénkkel párhuzamosan halad, így taníthatjuk, támogathatjuk egymást. Ez nem azt jelenti, hogy a régi kapcsolatokat sutba kellene dobni, csupán annyit, hogy egymást már nem taníthatjuk tovább. Ha ragaszkodásból, hamis biztonságérzetből mégis maradunk, vagy épp visszatartjuk a másikat, akkor haladás helyett, csupán egyhelyben dagasztjuk a sárt… és tudjuk annak mi a vége. Az Égenjáró, ma bátorsággal tölt fel, hogy ki merjünk lépni az ismeretlenbe, hogy új felfedezéseket tehessünk.

Ha tehetjük, ma teremtsünk időt Önmagunk számára, meditáljunk, figyeljünk befelé, hogy megalapozhassuk új, erős énünket. Találjuk meg az ideális egyensúlyt önmagunk igényei és mások szolgálata között. Tegyük fel magunknak a kérdést: Mi az, amit igazán szeretnénk elérni? Milyen potenciálokkal rendelkezünk mindezek eléréséhez, (vagy ha valamelyik esetlegesen hiányzik), mivel helyettesíthető? Tervezzük ma meg a következő lépéseinket aprólékosan és tartsuk is magunkat ezen lépésekhez!

Rendeld meg most Saját, személyre szabott, Maja karkötődet, mely támogatja belső esszenciádat!
Amennyiben szeretnéd tudni, hogyan hathatnak a napi energiák a személyes élethelyzeteidre, hogyan tudod őket a javadra fordítani, esetleg szeretnél többet megtudni minőségeid miértjeiről (önismeret), vagy csak szereted a horoszkópokat, kérj komplex személyes elemzést.
Most akciósan csak 6000 ft-ért!
AZ AKCIÓ, MÁr CSAK 2 NAPIG TART! (szeptember 19-ig) 
Érdeklődni: majaharmonia@gmail.com

Mantra:
Meghatározok, hogy felderítsek
Megszabva az éberséget
Lepecsételem a tér kimenetét
A forma önálló tónusával
Engem az univerzális víz ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Készíts cselekvési tervet; határozd meg a korlátokat, teremtsd meg a siker lenyomatát.

Mudra: 
Karjaidat tartsd oldalt a törzsed mellett kissé felfelé emelve; emeld fel karjaidat fejed fölé, a tenyerek legyenek egymástól néhány centi távolságra, így formálod meg a pilléreket; ezután a fejtől a szívig mozgasd fel és le a karokat, mintha egy energiaoszlop képződne benned és belőled.
A Mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.comoldalon.

Meditáció: 
Zúgó harang vagyok. Ha egyszer megkongattak, nem hallgathatok. Ragyogja be a szeretet fénye, ami én magam vagyok, mindazoknak az életét, akiket megérintek, és tartson örökké a javak betakarítása.

Megerősítés: 
A láthatatlan templom pillére vagyok, mely a mennyországot hozza le a Földre.

KIN 172* Sárga Elektromos Ember* 09.17.

megvilágosodásMa az Elektromos Ember minősége lép be közénk és hozza magával a Szabad Akarat és megoldás-keresés kérdéskörét. Az Elektromos tónus mindig az előző 2 nap egyensúlyára törekszik, hogy megtapasztalva pro és kontrát, a középpontból egy új szintre emelhesse a hullámvarázs témáját.

Mind az Elektromos tónus, mind az Ember az egyensúlyra törekszik, míg az elektromos tónus a cél és kihívás köztes pontját kutatja, addig az Ember, elménk és szívünk szavát hivatott egyensúlyba hozni. Az Ember alapvető joga és ereje a Szabad Akaratban rejlik. Éppen ezért bíznunk kell belső hangunkban és vállalnunk kell a felelősséget gondolatainkért, képességeinkért, hibáinkért de még az előttünk álló lehetőségekért is. A mai, nap felhívja a figyelmünket a múltban meg nem dolgozott témákra, melyek a jelenünkben hiányként jelennek meg. Vizsgáljuk meg, vajon életünk mely részén mutatkozik „hiány” és honnan eredhet? Tudatosítsuk, hogy ezekkel a hiány-mintákkal csak önmagunknak szabunk gátat, ez mind csak a múltból táplálkozik. Ami volt már elmúlt, senki sem töltheti ezeket fel, csakis önmagunk! Senki sem tudja már pótolni az elmulasztott gyermekkori szeretetet, a gyermekkort, sem az anyagi javakat. Mi magunknak kell ezt most pótolnunk azzal, hogy elfogadjuk a múltunkat és tovább lépünk.

A Kutya hullámvarázsban megjelenő Ember, tehát ma egy olyan eszközt ad kezünkbe, mely közelebb repít bennünket céljaink felé. Arra biztat, hogy találjunk rá belső hangunkra, bízzunk a Szellemi vezettetésben és erősítsük meg Önmagunkba vetett hitünket.

Rendeld meg most Saját, személyre szabott, Maja karkötődet, mely támogatja belső esszenciádat!
Amennyiben szeretnéd tudni, hogyan hathatnak a napi energiák a személyes élethelyzeteidre, hogyan tudod őket a javadra fordítani, esetleg szeretnél többet megtudni minőségeid miértjeiről (önismeret), vagy csak szereted a horoszkópokat, kérj komplex személyes elemzést.
Most akciósan csak 6000 ft-ért!
AZ AKCIÓ, MÁSODIK HÓNAPUNK VÉGÉIG, (szeptember 19-ig) TART MÉG!
Érdeklődni: majaharmonia@gmail.com

Mantra:
Aktiválok, hogy befolyásoljak
Megkötve a bölcsességet
Lepecsételem a szabad akarat feldolgozását
A szolgálat elektromos tónusával
Engem az intelligencia ereje vezet utamon

 1. Tónus:

Szolgálj; légy nyitott minden lehetőségre; légy a megoldás része.

Mudra:
Karok kinyújtva a fej fölött; majd a kezek a fejcsúcson „V” alakot formálnak, egy kaput a mennyekbe.
A Mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.comoldalon.

Meditáció: 
Én vagyok a kozmikus bőségszaru, örökké énekelem rajtad keresztül a spirálisan pörgő galaxisok adományait.

Megerősítés: 
Nyitott kehely vagyok. Én vagyok a világegyetem bőségének örömteli megnyilvánulása.

KIN 171* Kék Lunáris Majom* 09.16.

the-laugh-julia-pappasA Kék Majom trükkjeinek köszönhetően, ma olyan események részesei lehetünk, melyek felfedik korlátjainkat, rávilágítanak az esetleges ön-szabotáló viselkedési mintáinkra. Ezen átlendülni, csakis a belső gyermeki énünk felfedezésével és gyógyításával tudunk.

Ahogy a Majom napjain már hozzászokhattunk, ma a legjobbat akkor tesszük, ha elengedjük görcsös ragaszkodásunkat a megszokotthoz. Legyünk nyitottak az újra, a spontán változásra és lássuk meg az általuk elénk tárt új nézőpontokat. Ehhez a legjobb eszközünk, ha felébresszük, előhívjuk belső gyermeki énünket és megadjuk számára a Kutya hozta feltételek nélküli szeretet és odaadást. Ma ne bíráljunk, ne ítélkezzünk, vegyünk ma könnyedén és játékosan az akadályokat. Ez nem azt jelenti, hogy könnyű lesz, csupán annyit, hogy könnyebb feloldani, ha nem vesszük túl komolyan magunkat. Legyünk könnyedek és nyitottak. Engedjük, hogy kibontakozzanak előttünk a konfliktusok, nehézségek, de ne adjuk át magunkat nekik érzelmileg. Tudatosítsuk jelenlétüket, vizsgáljuk meg őket a Majom szemszögéből. Fegyverünk legyen a Majom adta humor és a Kutya biztosította tiszta szív. Amennyiben nem pánikba esünk a nehéz helyzetekkor, hanem engedjük, hogy megmutatkozhasson a másik útvonal is előttünk, könnyedebben fogadjuk majd a változást is.

A mai nap energiáit támogathatjuk, ha nap végén azzal foglalkozunk, ami boldogsággal tölt el. Kapcsolódjunk barátainkkal, nézzünk meg egy könnyfakasztó vígjátékot, végezzünk ún. „Nevetés meditációt” (Osho). A lényeg, hogy nap végére könnyebbüljünk meg, szabaduljunk fel a feszültségeink alól, hogy holnap tiszta fejjel léphessünk a megoldások felé.

Rendeld meg most Saját, személyre szabott, Maja karkötődet, mely támogatja belső esszenciádat!
Amennyiben szeretnéd tudni, hogyan hathatnak a napi energiák a személyes élethelyzeteidre, hogyan tudod őket a javadra fordítani, esetleg szeretnél többet megtudni minőségeid miértjeiről (önismeret), vagy csak szereted a horoszkópokat, kérj komplex személyes elemzést.
Most akciósan csak 6000 ft-ért!
AZ AKCIÓ, MÁSODIK HÓNAPUNK VÉGÉIG, (szeptember 19-ig) TART MÉG!
Érdeklődni: majaharmonia@gmail.com

Mantra:
Polarizálok, hogy játsszak,
Stabilizálva a káprázatot
Lepecsételem a mágia feldolgozását
A kihívás lunáris tónusával
Engem a bőség ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Vedd észre a korlátokat, hogy átöleld őket, és túljuss rajtuk.

Mudra:
Mosolyogj ártatlanul szívedre tett kezekkel; hüvelykujjaidat tedd a füleidhez, kalimpálj és integess ujjaiddal.
A mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Meditáció:
Én vagyok a nevetésben kikristályosodó napfény.

Megerősítés:
Ártatlan, nyitott szívű, áttetsző, isteni gyermek vagyok.