KIN 195* Kék Kozmikus Sas* 11.29


195-men-13A Kozmikus Sas minőségével zárul a Kék Éjszaka Hullámvarázsa. Az elmúlt napok eseményei a belső érzelmeinket, érzelmi reakcióinkat tesztelte, vizsgálta, mellyel felszabadított éves lerakódásokat, elnyomásokat. Ma hogy ezt immáron jobban átlátjuk, egy új világ kapuja nyílik meg előttünk, mely reménykedéssel tölt el. A mai egy szusszanásnyi pihenőt biztosít számunkra, hogy felkészülhessünk a holnap induló Sárga Harcos értelmi témáira.

A Kék Sas mindig méltó befejezése az Éjszaka hullámvarázsnak. Az elmúlt napok során az álmok és árnyak tudatalatti okát kerestük és dolgoztuk fel, melyek elvezettek jelenlegi élethelyzetünkhöz, ma pedig a Sas, előre vetíti, hogy mindezek megfejlődésével hová juthatunk el. A mai nap a remény és a bizakodás érzésével ajándékoz meg látomások és víziók formájában. Vizsgáljuk meg az újonnan felfedezett belső értékeinket és azt, hogy hogyan tudjuk mindezt a jövőben tovább fejleszteni. Fogalmazzuk meg új céljainkat, és kezdjük el vizionálni az odáig vezető utat. Higgyünk Önmagunkban és képességeinkben, tudatosítsuk, hogy biztonságos itt lennünk és engedjünk el minden kételkedést, aggódást.

Az Éjszaka hullámvarázsban megjelenő Sas minősége tehát segít megvalósítani álmainkat! Merjünk nagyot álmodni és engedjük meg magunknak, hogy mindez be is következzen. Higgyünk Önmagunkban, megérzéseinkben és vállaljuk a felelősséget a bennünk rejlő lehetőségeinkért, hogy a következő a Sárga Harcos Hullámban mindezt valóra is válthassuk!

Mantra: 
Kitartok, hogy teremtsek
Túlhaladva az elmét
Lepecsételem a vízió kimenetét
A jelenlét kozmikus tónusával
Engem az öngerjesztés ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Ünnepelj; kapcsolódj össze a Forrással; ünnepeld a sikert és az életet!

Mudra: 
A kezek kelyhet formálnak szívtájékon, azután felemelkednek szemmagasságba, majd oldalirányba, mintha sasként felszállni készülnél.
A mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Meditáció:
Érezd az erőt, ahogy hatalmas szárnyaimmal közelebb húzlak. Kövess az egy szívhez a kristályos középpontba.

Megerősítés: 
Reményekkel és látomásokkal telve táncolok és énekelek itt és most az egy szívhez.

Hírdetés

KIN 194* Fehér Kristályos Varázsló* 11.28

59d19424f814c2f8a7cac2ad9badced4Az ötödik hónapunk felénél járunk, mely a Kristályos Sárkány minőségét hordozza: a születést, az új kezdetek lelkesedését, valamint a (Ős-)bizalom és (Ős-)biztonság minőségét. Ötödik hónap lévé, mint korábban is írtam, első és legfontosabb feladatunk a belső erőközpontunk felfedezése, megtartása és kifejezése. Felelősséget kell vállaljunk az elmúlt hónapokban tanultakért és egységbe kell rendezni erőforrásainkat, képességeinket. Ma a Kristályos Varázsló felfedi előttünk az elmúlt napok „Csendjének” titkát.

Ahogy a Kék Éjszaka hullámvarázs vége felé közeledünk, lassan elül a köd és kikristályosodik mindaz amivel az elmúlt napokban dolgoztunk. legyünk nyitottak és befogadók az érkező információra és ne akarjunk irányítani, vagy dominálni. Engedjük, hogy a mai nap megtörténjen, mindenféle ítélkezés, vagy ego-fitogtatás nélkül. A nyitott, bizalommal teli szív, az észlelés kifinomult eszköze. Ha megengedjük magunknak, hogy „ne tudjunk”, az megnyitja az utat az elme előtt az univerzum mélyebb megértésére. Hozzuk összhangba szívünk és elménk hangját, hogy elérhessen bennünket belső hangunk üzenete. Bízzunk a Szellemi gondviselés erejében. Amint megnyílunk az Isteni akaratnak, minden természetes módon a helyére kerül. Legyük tudatában, hogy ami a nagyobb mintát szolgálja, az bennünket is szolgál, és ezzel a tudással összhangban cselekedjünk. Amint a saját akaratunk összhangba kerül a Felsőbb akarattal, megszületik a varázslat! Legyünk ma őszinték mind önmagunkkal, mind környezetünkkel szemben.

Meditációban kapcsolódjunk ma össze belső Mágusunkkal és engedjük neki megláttatni mindazt az értékes képességet, mely bennük van. A Varázsló ma megtanít bennünket, hogyan lehet ezt a bennünk rejlő hatalmat felelősségteljesen használnunk úgy, hogy azzal ne csak Önmagunk igényeit, de a Nagyobb célt is szolgáljuk.

Mantra: 
Szentelek, hogy varázsoljak
Egyetemessé téve a fogékonyságot
Lepecsételem az időtlenség kimenetét
Az együttműködés kristályos tónusával
Engem a halál ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Fedezd fel, oszd meg és fejezd ki a tudást, a bölcsességet nyitottan és szeretettel.

Mudra:
Bal kézzel formálj kelyhet a szíved alatt, amíg a jobb kezedet erőteljesen kinyújtod egyenesen a fejed fölé, majd engedd le jobb kezedet a bal kézhez, hogy a szívnél egyesülve csatlakozzanak az isteni akarathoz.
A mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Meditáció:
Varázslók álomkabátjából szőtt szellemvitorla, repíts engem a galaktikus tengeren. Áramolj a nap áramlataival; mindig szabad vagy!

Megerősítés: 
Szívem megismerésével természetes módon csatlakozom az Isteni Akarathoz.

KIN 193* Vörös Spektrális Égenjáró* 11.27

601748_454460111313123_61930071_nA Kék Éjszaka Hullámvarázsban megjelenő Égenjáró, a 11-es tónus minőségét képviseli. Ez a nap segít leválnunk a Hullámvarázs témájáról, hogy a hátralévő 2 napban- felismerjük a változást (Kristályos tónus), elengedjük és lezárjuk a múltat (Kozmikus tónus) – felkészülhessünk egy új ciklusra, egy új Hullámvarázsra. A mai naphoz a Vörös Égenjáró kíváncsi és empatikus energiája társul. Elindulunk visszafelé, lelkünk mélységeiből, magunkkal hozva mindazt a kincset, tapasztalást és élményt, melyet önmagunk felfedezése okozott.

Az Égenjáró a Maja szinkronárium felfedezője, útkeresője. Mindig kíváncsi, mindig tudásra, új ismeretre szomjas minőség. Engedjünk ma ennek a nyughatatlan keresésnek és engedjük, hogy új utakra vezessen bennünket. Előfordulhat, hogy nehezünkre esik az elmúlt napok (kifelé)passzív energiái után felvenni az Égenjáró aktivitását, sőt lehet inkább még inkább visszahúzódnánk a kis vackunkra, nyalogatni az elmúlt napok sebeit, de álljunk ellent eme kísértésnek! Igyekezzünk ma egyensúlyt teremteni kint és bent, valamint a mások szolgálata és önmagunk igényi között. Kint vár ránk egy új Világ, mely – belső munkálatainknak köszönhetően, – immáron másként fest és csak ránk vár, hogy felfedezhessük ezt az új látképet. Engedjük el az elmúlt napok érzelmi drámáit és fájdalmait, hogy ez ne kössön meg bennünket. Tovább kell lépjünk, de ezt csakis úgy tehetjük, ha a jelen pillanatban élünk!

Ez a hullám sok mindent előhozott mindenkiből, olyan felismerések születhettek önmagunk kapcsán, melyek eddig rejtve voltak előttünk. Használjuk ezeket a ráébredéseket, és építsük be életünkbe a levont tanulságokat. Vizsgáljuk meg, életünket milyen területen érdemes átformálni ahhoz, hogy mindaz a miénk lehessen, amire vágyunk, vagy amit szeretnénk megtenni.

Mantra: 
Feloldok, hogy felderítsek
Szabaddá téve az éberséget
Lepecsételem a tér kimenetét
Az elengedés spektrális tónusával
Önmagam megkettőzött ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Engedd el, add át és tiszteld, emberséggel és elfogadással.

Mudra: 
Karjaidat tartsd oldalt a törzsed mellett kissé felfelé emelve; emeld fel karjaidat fejed fölé, a tenyerek legyenek egymástól néhány centi távolságra, így formálod meg a pilléreket; ezután a fejtől a szívig mozgasd fel és le a karokat, mintha egy energiaoszlop képződne benned és belőled.
A Mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Meditáció: 
Zúgó harang vagyok. Ha egyszer megkongattak, nem hallgathatok. Ragyogja be a szeretet fénye, ami én magam vagyok, mindazoknak az életét, akiket megérintek, és tartson örökké a javak betakarítása.

Megerősítés: 
A láthatatlan templom pillére vagyok, mely a mennyországot hozza le a Földre.

KIN 192* Sárga Planetáris Ember* 11.26* Galaktikus Aktiváló Portálnap

192-eb-10A Galaktikus Aktiváló Portálnapok erejével és tisztaságával teljesedik ki ma a Kék Éjszaka Hullámvarázsunk. Az elmúlt napokban bejártuk lelkünk mélységeit, felkutattuk elakadásainkat és megláthattuk régi sérüléseinket, elakadt érzelmeinket, melyek mindeddig visszatartottak a kiteljesedésünktől. Ma mindaz, amiért az elmúlt napokban dolgoztunk fizikai formát ölt, megvalósul, az Ember jegye pedig ma biztosítja a lehetőségek tárházát.

Most, hogy felfedezhettük a belső mélységeinket, a bennünk rejlő lehetőségeket, eldönthetjük, hogy mihez kezdünk velük.  Az Ember minősége a Szabad Akart-ot adja ma ajándékul. Hiszen az, hogy az energiák milyen potenciákat hoznak magukkal, milyen ajándékokat rejtenek, az a Mindenségtől függ, az viszont, hogy MI ezzel mit kezdünk, az egy egészen más történet! Azt már régóta tudjuk, hogy a Világmindenségben REND van, nincsenek véletlenek. Minden akkor és ott bukkan elénk amikor mi  arra készen állunk. Azonban az, hogy ezt a lehetőséget mi megragadjuk-e avagy sem, az csakis rajtunk áll. Ha visszagondolunk, valószínűleg számtalan olyan kihagyott „ziccer” volt már életünkben, amit esetleg már bánunk. A jó, hír az, hogy a Világmindenség nem adja fel! Újabb és újabb lehetőséget kapunk tőle, azonban érdemes nem visszaélnünk bizalmával, ugyanis ezekért a leckékért a következő körben kissé jobban meg fog dolgoztatni bennünket! Ügyeljünk hát rá, hogy ha egy szituáció, konfliktus már „ismerős”, akkor ma mindenképpen reagáljunk rá másként, mint eddig, hisz csak a bolond vár más eredményt ugyanarra a megoldási mintára…

A mai nap energiáit elősegíthetjük azzal is, ha kiürítjük elménket és életünket a felesleges, elvárásoktól, gondolatoktól vagy tárgyaktól. Ezek mind csak lefoglalják az energiánkat és a szabad kapacitásunkat! Gondoljuk ma végig, mi az, ami örömöt okoz, beteljesülés érzését kelti bennünk és építsük be ezt az elmúlt napok tanításaival együtt a mindennapjainkba! Szánjunk időt ma a meditációra, hisz itt lelhetünk rá a válaszainkra! Töltekezzünk fel ezzel az érzéssel, váljunk nyitottá és befogadóvá, hogy a Szellem vezethesse lépteinket.

Mantra:
Tökéletesítek, hogy befolyásoljak
Előállítva a bölcsességet
Lepecsételem a szabad akarat feldolgozását
A megnyilvánulás planetáris tónusával
Engem az univerzális tűz ereje vezet utamon
Én egy Galaktikus Aktiváló Portál Vagyok… Lépj be.

 1. Tónus:
  Teljesítsd be és manifesztáld tökéletesen, igazsággal és hálával.

Mudra:
Karok kinyújtva a fej fölött; majd a kezek a fejcsúcson „V” alakot formálnak, egy kaput a mennyekbe.
A Mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Meditáció: 
Én vagyok a kozmikus bőségszaru, örökké énekelem rajtad keresztül a spirálisan pörgő galaxisok adományait.

Megerősítés: 
Nyitott kehely vagyok. Én vagyok a világegyetem bőségének örömteli megnyilvánulása.

KIN 191* Kék Szoláris Majom* 11.25

191-chuen-9Egyre mélyebre merülünk az Éjszaka Hullámvarázs témáiban, emiatt előfordulhat, hogy növekszik belső türelmetlenségünk, feszültségünk. Ebből ma a Kék Majom által generált váratlan szituációk rántanak ki. Ahogy ezeken a napokon már megszokhattuk, legjobban akkor járunk, ha nem tervezünk előre és nyitott szívvel, spontán fogadjuk az elénk állított helyzeteket.

A Kék Majom, játékos és tiszta szívű, szándékai tiszták, módszerei azonban nem feltétlenül… De a cél szentesíti az eszközt, így végeredményként egy új nézőpontot kaphatunk, mely szerint holnap beteljesíthetjük célkitűzésünket. Akárhogyan is alakul a mai napunk, konfliktus helyzetekkor, vagy nehéz helyzetekkor emlékezzünk a Majom tanítására: Légy könnyed, ártatlan és játékos! Mindenképpen őrizzük meg hidegvérünket és gyermeki ártatlanságunkat. Lássuk meg a dolgok humoros oldalát, ne vegyük magunkat ma túl komolyan. Merjünk belemenni spontán helyzetekbe, szituációkba és lássuk meg, milyen tanítást hoz el a mai nap számunkra. Engedjük el a szenvedés és gondokkal teli élet baljós képét. Tartozunk magunknak annyival, hogy élvezzük egy kicsit az életet! A szabadságunk kulcsa, a belső felszabadulás. Adjuk át a Majomnak ezeket az érzelmeket, hogy megmutathassa ezek új oldalát, hogy megvilágíthasson számunkra új nézőpontokat. Ébresszük fel a bennünk alvó belső gyermeket, hogy egy új és élettel teli nézőpontot kaphassunk.

A Majom energiáit ma elősegíthetjük azzal, ha belső gyermekünkkel foglalkozunk, meditáljunk vele, vagy akár csak ténylegesen vegyük elő gyermeki énünket és játszunk. Találkozzunk barátainkkal, társasozzunk, nevessünk, úgy, hogy a hasunk is belesajduljon. Engedjük, hogy ezáltal a felszabadult és gondtalan érzés által egy másik nézőpont is felfedhesse magát.

Mantra:
Lüktetek, hogy játsszak
Megvalósítva az illúziót
Lepecsételem a mágia feldolgozását
A szándék szoláris tónusával
Engem a beteljesülés ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Cselekedj szenvedélyesen, lelkesen és sürgősen.

Mudra:
Mosolyogj ártatlanul szívedre tett kezekkel; hüvelykujjaidat tedd a füleidhez, kalimpálj és integess ujjaiddal.

Meditáció: 

Én vagyok a nevetésben kikristályosodó napfény.

Megerősítés: 
Ártatlan, nyitott szívű, áttetsző, isteni gyermek vagyok.

KIN 190* Fehér Galaktikus Kutya* 11.24

190-oc-8A mai napon visszaköszönnek a Fehér Kutya Hullámvarázs témái, újra felmerülnek az önértékeléssel és önelfogadással kapcsolatos témák. a mai reakcióink egyfajta visszajelzésként szolgálnak, melyet jobb ha felismerünk.

Az Éjszaka hullámvarázs során egy mély önismereti utazást tehettünk belső világunkba, ahol rálelhettünk eldugott értékeinket és felismerhettük a kételyeink, a félelmeink mögött meglapuló lehetőségeinket. Mindez a Kutya jegyével együtt felhívja figyelmünket, az Önmagunkhoz fűződő viszonyunkra. Vizsgáljuk meg kapcsolatainkat, hol vagyunk mi bennük? Hol húzódik az a határ, ahonnan már Önmagunkat is háttérbe szorítjuk, hogy a másik szeretetét elnyerjük? A Kutya tanítása abban rejlik, hogy rámutat arra, hogy azt a Szeretetett, amelyre oly hőn vágyunk, ne másban keressük, hanem egyszerűen adjuk meg Önmagunknak. Az Éjszaka hullámvarázsban különösen fontos, hogy az elindult belső átalakításunkat ne akasszuk meg! A legnagyobb ajándék, amit a mostani időkben adhatunk magunknak, az az önmagunkra fordított idő, energia és szeretet. Mindaz, amit ez a hullámvarázs megbolygatott, megtisztított bennünk, azt ma töltsük fel a Szeretet energiával.

Mantra:
Harmonizálok a szeretet érdekében
Formálva a hűséget
Lepecsételem a szív feldolgozását
A teljesség galaktikus tónusával
Engem az időtlenség ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Biztosítsd az egységet, egyesülést és harmóniát minden szinten minden szint között.

Mudra: 
Bal kéz a szíven; jobb kar derékszögben tenyérrel előre, ujjak összezárva.

Meditáció: 
Én vagyok a hűséges nyíl, mely a sors hajnalába repül.

Megerősítés:
Nyitott vagyok új kezdetekre. Védelmezőket és útmutatókat kapok.

KIN 189* Vörös Rezonáns Hold* 11.23* Galaktikus Aktiváló Portálnap

189743_307583169356593_1233073324_nA Kék Éjszaka Hullámvarázs feléhez érkeztünk, melyet a Vörös Rezonáns Hold minősége tesz teljessé. A Rezonáns tónusú (7.) nap mindig a galaktikus kapcsolódásé, a töltekezésé és a megtisztulásé.

Mint korábban is írtam, ez a hullámvarázs az álmokkal dolgozik, vagyis felfedi a tudatalattiban megbúvó érzéseket, felismeréseket, félelmeket. Ezeket a „védelmi mechanizmusokat többnyire mi magunk generáltuk, mert még nem álltunk készen szembe nézni velük. Amennyiben ezek ma felsínre kerülnek, ez azt jelenti, hogy megerősödtünk már annyira, hogy felülemelkedjünk rajtuk. Ehhez a mai Vörös Rezonáns Hold ad erőt, felvértezve a GAP napok tisztaságával. Segít letisztítanunk ezeket a régi eseményeket, berögzült szokásokat, védelmi mechanizmusainkat, hogy közelebb kerülhessünk igaz önvalónkhoz. Így olyan kapukat nyithat meg számunkra a mai nap, melyen a bőség és megértés árad be. Lévén mind az Éjszaka, mind a Hold minősége erőteljes és érzelmekkel teli minőség, óvakodjunk, nehogy átessünk a ló túloldalára. Térjünk vissza belső erőközpontunkba, helyezkedjünk megfigyelő üzemmódba és innen figyeljük az eseményeket, hogy átlátva működési mechanizmusukon, könnyebben szembe nézhessünk velük és elengedhessük mázsás terheiket. A Hold hajlamosít ma az önbecsmérlésre, az önostorozásra, ámde ez (ahogy máskor sem) nem segít. Ítélkezés helyett inkább adjunk hálát amiért mindez idáig elhozott bennünket, amikor immáron van elég erőnk és tapasztalatunk szembe nézni mindezzel.

Az Éjszaka Hullámvarázsban megjelenő Hold napja tehát arra sarkal, hogy fogadjuk el a valós(-s)ágot és önmagunkat. Biztosítja az erőt és kitartást ahhoz, hogy változtassunk azokon a helyzeteken, melyeken tudunk, és hogy elfogadjuk azt, amire nincs ráhatásunk! Ha jól használjuk a mai napot, hatalmas előrelépést tehetünk érzelmi gyógyulásunk érdekében.

Mantra:
Levezetek, hogy megtisztítsak
Ösztönözve az áramlást
Lepecsételem az egyetemes víz feldolgozását
Az összhang rezonáns tónusával
Engem a születés ereje vezet utamon
Én egy Galaktikus Aktiváló Portál Vagyok … Lépj be.

 1. Tónus:
  Hangolódj össze a Forrással; inspiráld önmagad, másokat és kreatív projekteket.

Mudra:
Jobb kéz a homlokon O-t formál a harmadik szemnél; bal kar derékszögben, a tenyér és a kinyújtott ujjak előrenéznek.

Meditáció:
Emlékezés lótusza, serkentsd fel a szent magot.

Megerősítés:
Mint galaktikus jelzőfény és befogadó, közvetlen kapcsolatom van Istennel.