KIN 20* Sárga Rezonáns Nap* 09.20* Galaktikus Aktiváló Portálnap

020-ahau-7A Sárga Rezonáns Nap minőségével ma kezdetét veszi a 3. Maja Holdhónapunk, mely totemállata a Szarvas. A 3. hónap a szolgálat és a megoldások hónapja. Arra ösztönöz, hogy figyeljünk jobban oda a belső (isteni) sugallatainkra, töltekezzünk és árasszuk ki környezetünkre a Szeretet energiáját. Ebben a hónapban erőre és bátorságra lelünk, hogy követhessük utunkat. Ezt a 28 napos ciklus, most a Sárga Rezonáns Nap, GAP energiákkal feltüzelt minősége támogatja.

A Rezonáns tónus mindig türelemre int. Mint 7. nap, magában hordozza a 7es szám misztériumát. Rácsatlakoztat bennünket az Univerzális energiahálózatra, hogy általa töltődhessünk. Arra sarkall, hogy fogadjuk el a valóságot és önmagunkat. Összehangolja szívünk és elménk. Mindez a Sárga Nap tüzes erejével, önelfogadásra és töretlen hitre sarkall bennünket.
A Sárga Nap témái: az Önbizalom, az Önértékelés, a teljesség, a feltétel nélküli szeretet.
Rezonáns tónus témái: Önelfogadás, kapcsolódás a Forrással, misztikus erők
Harmadik hónap témái: isteni szolgálat, megoldások, kreativitás, töltekezés
Összefoglalva tehát ebben a hónapban elkerülhetetlen hogy kissé spirituális irányt vegyünk, különben felőrlődünk, kiürülünk. Érdemes tehát ebben a 28 napban legalább napi 20 percet meditálni, vagy egyéb módon kapcsolódni és töltekezni a Mindenség energiáiból. Ily módon nyitottabbá válunk a beérkező információkra, melyek a megoldás felé terelnek bennünket.
Tudatosítsuk eddigi eredményeinket, ismerjük el és ne türelmetlenkedjünk! Haladjunk együtt belső folyamatainkkal, lássuk meg és ünnepeljük őket, de ugyanakkor vegyük észre a tanulási lehetőségeket is. Ne ostorozzuk magunkat, ha nem sikerült valami, hanem használjuk a Nap fényét arra, hogy megláthassuk a „kudarcunkban” a jót, a fejlődési lehetőséget. Feltételek nélkül szeressük önmagunkat, olyannak amilyenek vagyunk! Minden egyes botlás, rossz döntés, ránc, kiló, de még a gondolataink és érzelmeink is mind-mind szükségesek voltak ahhoz, hogy azzá váljunk, akik ma vagyunk.  Legyünk hát hálásak és büszkék önmagunkra és eddig elért eredményeinkre! Találjuk meg belső napunkat, hogy így teljességünket megélve tudjuk Önnön fényünket és szeretetünket kiterjeszteni környezetünkre. Csakis így válhatunk azzá, aki lenni szeretnénk.

ŐSZI AKCIÓ!
(2021 09.01- 11.30-ig)
Megállíthatatlanul itt az Ősz, a befelé fordulás időszaka! Használd ki ezt az alkalmat arra, hogy jobban megismered a benned rejlő potenciálokat, a fejlesztendő területeket, korlátokat, hogy minél hatékonyabban haladhass tovább Fejlődési utadon!
Kérj komplex személyes elemzést most akciósan, 4000 Ft-ért.

Mantra:
Levezetek, hogy megvilágítsak
Ösztönözve az életet
Lepecsételem az egyetemes tűz mátrixát
Az összhang rezonáns tónusával
Engem a szabad akarat ereje vezet utamon
Én egy Galaktikus Aktiváló Portál Vagyok… Lépj be.

 1. Tónus:
  Hangolódj össze a Forrással; inspiráld önmagad, másokat és kreatív projekteket.

Mudra: 
Tenyereidet fordítsd magad felé szemmagasságban, egymástól vállszélességben, amíg karod el nem kezd bizseregni; azután forgasd kifelé a tenyered, kitárt karokkal sugározva szét a nap-tudatot.
A Mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Megerősítés: 
„A fény gyermeke vagyok, azon isteni gyermek hatalmával és áttetszőségével felruházva, mellyel azonosítom létezésem.”

Meditáció: 
„Ugyanaz az arany madár lakozik az emberi szívben, mint a Napban.”

KIN 019* Kék Ritmikus Vihar* 09.19

019-cauac-6A Kék Ritmikus Vihar minőségével elérkeztünk a második hónapunk utolsó napjához. Mind a Ritmikus tónus, mind a Kék Vihar minősége lendületes, mondhatni elsöprő erővel rendelkezik, így az a mai nap egycsapásra átpenderít bennünket a 3. Maja Holdhónapunkba, melyről bővebben holnap írok majd.

A Ritmikus tónus a célirányos cselekvést szorgalmazza, a Vihar pedig beindít egyfajta öngeneráló folyamatot, mely letisztítja célkitűzéseinket és magával ragad minden sallangot, ami csupán elvonná figyelmünket, energiánkat. A mai nap kulcs szava lehetne az átalakulás, újra-rendeződés. Mindazt, amit a Tükör napja tegnap elénk tárt, azt ma a Vihar tisztító erejére bízhatjuk. Engedjük el belső félelmeinket, melyekkel leválasztjuk magunkat Lelkünk esszenciájáról, a görcsös ragaszkodásainkat, melyek csupán megrekesztenek. A Vihar elhozza számunkra a szabadságot, azt a feledhetetlen érzést, hogy milyen is lehet terhek nélkül repülni. Bízzunk belső folyamatainkban és abban, hogy a Világmindenségben rend van. A Vihar csakis azt ragadja magával, amire már valóban nincs szükségünk, azonban az elengedés módja csakis a mi döntésünktől függ: áramlunk az energiával és hagyjuk, hogy a viharos záporeső mindent kimosson Életünkből, vagy görcsösen próbálunk ragaszkodni, hogy erőnek erejével ragadja el? A végeredmény ugyanaz, a folyamat érzése azonban egészen más. Adjuk át magunkat önként a Vihar tisztító erejének, hogy megtapasztalhatjuk az elengedés folyamatát, ezzel is elősegítve átalakulásunkat. Ajánljuk fel önként a gátló tényezőket, rossz bevett szokásainkat még ha nehéz is lemondanunk róluk, hogy átélhessük a Szabadság eksztázisát! Nem érdemes jobb alkalomra várni, hiszen az energiák most állnak rendelkezésre, nekünk csak össze kell kapcsolódnunk velük. Ahhoz hogy átalakulhassunk azzá, akivé válni szeretnénk, döntenünk kell. Ne késleltessük a változást!

A Vihar energiáit ma fizikai szinten is támogathatjuk, például egy kisebb lomtalanítással, íróasztal/lakás rendbetételével. Szabaduljunk meg minden olyan dologtól, ami megrekeszti az energiákat.

ŐSZI AKCIÓ!
(2021 09.01- 11.30-ig)
Megállíthatatlanul itt az Ősz, a befelé fordulás időszaka! Használd ki ezt az alkalmat arra, hogy jobban megismered a benned rejlő potenciálokat, a fejlesztendő területeket, korlátokat, hogy minél hatékonyabban haladhass tovább Fejlődési utadon!
Kérj komplex személyes elemzést most akciósan, 4000 Ft-ért.

Mantra:
Szervezek, hogy katalizáljak
Kiegyenlítve az energiát
Lepecsételem az öngerjesztés mátrixát
Az egyenlőség ritmikus tónusával
Önmagam megkettőzött ereje vezet utamon.

 1. Tónus:
  Szervezd az erőforrásokat és az életedet hatásosan és eredményesen.

Mudra:
Tedd össze kezedet a szívednél, mintha imádkoznál, ujjaidat kapcsold egymásba; majd erőteljes mozdulattal emeld karjaidat a fejed fölé, robbanásszerűen szétnyitva kezeidet, miközben egyfajta megtisztulást jelző hangot hallatsz.
A mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Megerősítés:
“Megtisztítom és átalakítom magam. Lángra lobbantom fénytestem, meggyógyítva minden elszakadást.”

Meditáció:
“Lépj az örvénylő fátylak véges tánca mögött felsejlő eksztázis hullámába. Felsőbb Éned darabjai összegyűlnek, hazafelé tartanak. Leplezetlenül emelkedj fel. Vár a messzeség.”

KIN 018* Fehér Felhangos Tükör* 09.18

018-etznab-5A Varázsló hullámvarázs ötödik napja a Fehér Felhangos Tükör, mely megadásra szólít fel. Meg kell adjuk magunkat a magasabb igazság számára, melyet ma visszatükröz környezetünk, hogy tisztán láthassunk és elindulhassunk célunk beteljesítése felé. A Felhangos Tükörrel ma zárul a hullámvarázs „tervezési fázisa”. Az eddig begyűjtött információk alapján, ma behívhatjuk a tisztánlátás képességét, mely segít rávilágítani azon illúziókra, melyek köztünk és célunk megvalósítása között állnak.

A mai Tükör napunk vezető energiája, a Fehér Világáthidaló, így ma nem csupán letisztulhat a kép, de a Világáthidaló segítségével mindezt hátra is hagyhatjuk. Fontos feladatunk ma, hogy ne csak elengedjük, de tiszta szívvel meg is bocsátsunk önmagunknak. Tudatosítsuk, hogy mindennek eljön a maga ideje. Mely témakörnek ma pontot teszünk a végére, annak segítségével ma fel is szabadítjuk Önmagunkat ezen terhek alól, hogy könnyebben léphessünk a cselekvés útjára. Ahhoz, hogy a belső Mágusunk életre kelhessen, le kell tisztulnunk. Fel kell ismerjük, hogy ami ma szembe jön mennyire valós, mennyire segíti célkitűzéseinket? A Világ egy tükör. Figyeljünk ma minden olyan reakciónkra, mely erős érzelmeket vált ki belőlünk, úgy, mint düh, harag, irigység, hogy feltérképezhessük, hogy mely aspektusunk az, mely akadékoskodik. Ahogy ezt felfedeztük, tudatosítsuk, hogy mi a kiváltó oka és fogadjuk el jelenlétét. Ezáltal az árnyékrészeinket fénybe emeljük, és már tudunk vele dolgozni, szükség szerint pedig el tudjuk engedni. Ne felejtsük, minél inkább hadakozunk valami ellen az ellenállásunkból erőt merítve, csak növekedni fog! Ne ítélkezzünk hát, a kulcs az elfogadás! Tudatosítsuk magunkban, hogy a legtöbb ilyen esetben, azért öntenek el bennünket a heves indulatok, mert ezen tulajdonságokkal, bizony még dolgoznunk kell. Jó esetben be kell építenünk mindennapjainkba, de akár az is lehet, hogy csupán arra hívja fel figyelmünket, hogy bizony itt az idő elengedni mindezt. Fogadjuk nyitottan, alázattal és szeretettel tanításait, hogy utat mutathasson nekünk.

ŐSZI AKCIÓ!
(2021 09.01- 11.30-ig)
Megállíthatatlanul itt az Ősz, a befelé fordulás időszaka! Használd ki ezt az alkalmat arra, hogy jobban megismered a benned rejlő potenciálokat, a fejlesztendő területeket, korlátokat, hogy minél hatékonyabban haladhass tovább Fejlődési utadon!
Kérj komplex személyes elemzést most akciósan, 4000 Ft-ért.

Mantra:
Megerősítek, hogy visszatükrözzek
Irányítva a rendet
Lepecsételem a végtelenség mátrixát
A kisugárzás felhangos tónusával
Engem a halál ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Gyűjts össze belső és külső erőforrásokat, hogy megerősítsd magadat és másokat.

  Mudra:
  Nyújtsd ki karjaidat felváltva a fejed fölé; ezután egy lefelé irányuló mozdulattal keresztezd átlósan karjaidat, mintha kardként hasítanának keresztül az illúzión.
  A mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni acom

Megerősítés:
“Én vagyok a tükrök mögötti igazság. Most átlépek a tükrön a nagyobb valóságba.”

Meditáció:
“Én vagyok a kard, amely nem kard, mely képes szétvágni azt, ami valójában nem is létezett; csak az igazság visszatükröződése a tükrök mögött.”

KIN 017* Vörös Önálló Föld* 09.17

A Varázsló hullámvarázs negyedik napja a stabilitásé, a földeltségé. A Vörös Önálló Föld minősége a szinkronicitás nagymestere. Ezen a napon olyan váratlan és véletlenszerű események történnek, melyek, ha időt és teret adunk nekik, fontos iránymutatást nyújtanak. Találjunk vissza belső stabilitásunkhoz és ne hozzunk elhamarkodott döntéseket.

Belső stabilitásunkat senki más nem adhatja meg, csakis saját magunk, ezért törekedjünk ma arra, hogy töltekezzünk és tápláljuk a múlt héten (újra)felfedezett biztonság érzetünket. „Biztonságban vagyok.” „Biztonságos itt lennem.” Senki más nem adhatja meg nekünk azt a szeretetet, erőt és hitet, mire szükségünk van Szellemi szárnyalásunkhoz, csakis mi magunk. Az Önálló tónus minden megvalósítás alapja. Ezeken a napokon egységbe rendezzük az eddig tanultakat és a rendelkezésre álló eszköztárunkból (minőségekből) cselekvési tervet kovácsolunk. Mindehhez ma a Vörös Föld biztosítja a „józan paraszti észt”, azzal, hogy visszavezet bennünket a Jelen pillanatba. A mostani kaotikus világunkban, minden más és hirtelen változik. Nehéz ilyenkor fókuszálni, pozitívnak maradni, mégis csak így érdemes. Engedjük el a múlt feletti nosztalgiánkat, a jövő miatti aggodalmunkat, vagy épp reményeinket és figyelmünket fordítsuk inkább a jelen pillanatára. Lássuk meg a MA ajándékait. Mert a mai nap lesz a holnapunk alapja. Ha pedig elszalasztjuk tanulságait, ajándékait, holnap megint nem tudjuk mihez kezdjünk.

A Varázsló hullámvarázsban megjelenő Föld ma tehát lehorgonyoz bennünket a realitás talajára, de mégis összeköttetésben maradunk a Szellemi vezetőnkkel. Kapcsolódjunk ma össze a Föld energiáival akár egy Chickung gyakorlattal, kertészkedéssel vagy akár egy rövid sétával a természetben. Legyünk nyitottak és csendesítsük el zsibongó elménket, hogy meghallhassuk belső vezetőnk sugallatát.
Ma van hátralévő életed első napja. Mihez kezdesz vele?

ŐSZI AKCIÓ!
(2021 09.01- 11.30-ig)
Megállíthatatlanul itt az Ősz, a befelé fordulás időszaka! Használd ki ezt az alkalmat arra, hogy jobban megismered a benned rejlő potenciálokat, a fejlesztendő területeket, korlátokat, hogy minél hatékonyabban haladhass tovább Fejlődési utadon!
Kérj komplex személyes elemzést most akciósan, 4000 Ft-ért.

Mantra: 
Meghatározok a fejlődés érdekében
Megszabva a szinkronicitást
Lepecsételem a navigáció mátrixát
A forma önálló tónusával
Engem a tér ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Készíts cselekvési tervet; határozd meg a korlátokat, teremtsd meg a siker lenyomatát.

Mudra: 
Mindkét kéz ujjai a hüvelykujjal háromszöget alkotnak, az alsóbb csakráktól indulva a koronacsakráig mozognak, majd vissza a szívcsakrához (ismételd háromszor).
A mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Meditáció:
Szent unis mundi ajándéka, kentaurszem, ouroboros szent csomója, ötödikek köre, egészülj ki bennem.

Megerősítés: 
Összhangban vagyok középpontommal, a Föld-erők összhangban vannak a kozmikus erővel.

KIN 016* Sárga Elektromos Harcos* 09.16

016-cib-3Van egy olyan mondás, hogy „nem jut egyről a kettőre”, pedig a háromra elérni sem egyszerűbb. Most hogy kitűztük a célt és felismertük a kihívásokat, elérkezett az idő, hogy ezeket egységbe rendezzük és meghatározzuk a kiutat. Ezáltal egy új szintre, a megoldások szintjére léphetünk. Mindez a Sárga Harcos minőségével kiegészülve, felelősségvállalásra ösztönöz, racionális kérdéseivel segít kimozdulnunk a tegnapi kettősségből.

A Maja energetikában a Harcos képviseli a kegyelem, bátorság, bizalom és a belső hang minőségeit azáltal, hogy egyesíti szíve és elméje hangját. Mindig rátalál a kivezető útra. Ő a galaktikus vezető, a misztikus révész a csillagokhoz visszavezető úton.
Mindenki sorsútja egyedi és megismételhetetlen. Néha társakat kapunk az úton, néha eltávolodunk.  Ahhoz hogy visszataláljunk saját utunkra, tegyük fel magunknak a kérdést: Mi az, amire igazán vágyunk és mi az, ami meggátol bennünket abban, hogy ezt el is érjük? Bízzunk a belső hangunkban és áramoljunk együtt belső energiánkkal. Merjünk kreatívnak lenni, de ne siettessük az eseményeket.
A Harcos intelligenciája és bátorsága párosul ma a Varázsló szellemiségével, mely egy csodás párosítás. Teremtsük meg azt a biztos alapot, melyre belső stabilitásunkat építhetjük. Egy stabil várat, melybe mindig visszatérhetünk erőt gyűjteni, elmélkedni. Amennyiben bízunk és hiszünk Önmagunkban, ez a hely olyan belső stabilitást adhat, melyből bátran harcba indulhatunk! Vegyük hát ma számba lehetőségeinket, képességeinket és vállaljuk értük a felelősséget. Tudatosítsuk, hogy belső stabilitásunkat, nem várhatjuk el másoktól, csakis mi magunk adhatjuk meg Önmagunknak! Engedjük, hogy a Harcos össze kössön bennünket a Szellemi vezettetéssel. A bizalom a feltétele annak, hogy hozzáférhessünk mindehhez.

ŐSZI AKCIÓ!
(2021 09.01- 11.30-ig)
Megállíthatatlanul itt az Ősz, a befelé fordulás időszaka! Használd ki ezt az alkalmat arra, hogy jobban megismered a benned rejlő potenciálokat, a fejlesztendő területeket, korlátokat, hogy minél hatékonyabban haladhass tovább Fejlődési utadon!
Kérj komplex személyes elemzést most akciósan, 4000 Ft-ért.

Mantra:
Aktiválok, hogy kérdezzek
Megkötve a bátorságot
Lepecsételem az intelligencia kimenetét
A szolgálat elektromos tónusával
Engem az univerzális tűz ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Szolgálj; légy nyitott minden lehetőségre; légy a megoldás része.

Mudra:
Karok a fej fölött „V”-t formálva a galaktikus kommunikáció befogadására; ezután ujjhegyeidet összeérintve helyezd harmadik szemedre, majd karjaidat engedd le, tenyérrel kifelé „V”-t formálva oldaladnál.
A mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Megerősítés:
Felveszem személyi erőm botját.

Meditáció:
Transzcendens ragyogása vagyok éjszaka virágzó lótuszodnak, arannyal fénylő botod tetején.

KIN 015* Kék Lunáris Sas* 09.15

015-men-2Duális világban élünk, fény-sötétség, fent-lent, öröm-szomorúság és még sorolhatnám. Ahhoz, hogy értékelni tudjuk az örömöt, sajnos meg kell tapasztalnunk annak hiányát, a szomorúságot is. Ahhoz, hogy egyensúly legyen és felelős döntést tudjunk hozni, meg kell ismernünk a mindkét végletet. Ma tehát megjelenik a célkitűzéseink ellenpólusa, egyfajta hiány állapotként. Ezen az állapoton ma a Kék Sas minősége segít át bennünket.

A mostani hullámvarázsunk a Szellemi vezettetés felismerésére és elfogadására tanít bennünket. A Sas segítségével ma ráláthatunk azon buktatókra, melyek gátolják mindezt. A Sas segít érzelmileg kivonódni, távolságot tartani, hogy így egy sokkal tisztább objektívabb képet kaphassunk. Szánjunk ma időt arra, hogy megismerjük, megtapasztaljuk ezen kihívásokat, hogy tanulhassunk belőlük. Legyünk nyitottak és figyeljünk a belső hangunkra. Ahelyett, hogy belesüllyednénk a negatív elméletekbe, vagy még rosszabb, hagynánk magunkat eltántorítani célunktól, a Sas más megoldást kínál. Arra kér, távolodjunk el a konfliktusoktól, hogy madártávlatból felfedezhessük a bennünk rejlő tanítást, lehetőséget! Tudjuk, hogy a megoldásokhoz szükséges képességek bennünk vannak! Nekünk csupán újra meg kell tanulnunk hinnünk Önmagunkban és álmainkban, és úgy használni fel ezeket, hogy a nagyobb EGYséget is támogassák. Hallgassunk ösztöneinkre a belső Varázslónkra és hagyjuk, hogy ezek vezessék cselekedeteinket.

ŐSZI AKCIÓ!
(2021 09.01- 11.30-ig)
Megállíthatatlanul itt az Ősz, a befelé fordulás időszaka! Használd ki ezt az alkalmat arra, hogy jobban megismered a benned rejlő potenciálokat, a fejlesztendő területeket, korlátokat, hogy minél hatékonyabban haladhass tovább Fejlődési utadon!
Kérj komplex személyes elemzést most akciósan, 4000 Ft-ért.

 

Mantra:
Polarizálok, hogy teremtsek
Stabilizálva az elmét
Lepecsételem a látomás kimenetét
A kihívás lunáris tónusával
Engem a beteljesítés ereje vezet utamon

2 . Tónus:
Vedd észre a korlátokat, hogy átöleld őket, és túljuss rajtuk.

Mudra:
A kezek kelyhet formálnak szívtájékon, azután felemelkednek szemmagasságba, majd oldalirányba, mintha sasként felszállni készülnél.
A mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a youtube.comoldalon.

Meditáció:
Érezd az erőt, ahogy hatalmas szárnyaimmal közelebb húzlak. Kövess az egy szívhez a kristályos középpontba.

Megerősítés:
Reményekkel és látomásokkal telve táncolok és énekelek itt és most az egy szívhez.

KIN 014* Fehér Mágneses Varázsló* 09.14

014-ix-1A Fehér Mágneses Varázslóval, ma egy új 13 napos ciklus veszi kezdetét, mely a teljesség, a szívbölcsesség és az Isteni akarattal való összehangoltságot hozza életünkbe. A Sárkány inkább érzelmi, kezdeményező és bátorító Hullámvarázsa után, most Mentális húrokat pendítünk meg. Azáltal, hogy elmúlt napokban megtanultunk bízni és hinni a Mindenség rendező elvében, nyitottá váltunk a Szellemi taníttatásra is.

A Varázsló minőség, mindig a személyi erőre és az ezzel járó felelősségre hívja fel a figyelmünket. Éppen ezért ma megjelenhet életünkben a versengésre való hajlam, de akár a jóváhagyás, elismerés igénye. Lássuk meg ezen árnyrészeinket és ezek kiváltó okait, ha az irányítás vágy, netán a manipuláció felüti a fejét ebben az időszakban, de semmiképp ne bíráljuk magunkat! Vágyainkat, céljainkat igazítsuk az Isteni akaratéhoz, hisz tudjuk, ami a nagyobb Egységet szolgálja, az bennünket is csak előre vihet. Teremtsünk egyensúlyt elménk és szívünk között és tanuljunk meg a szívünkkel gondolkozni. Legyünk őszinték és igazak önmagunkhoz!
Tudatosítsuk magunkban, hogy senki és semmi nem adhat nekünk Valódi erőt, amíg mi magunk nem ismerjük fel és el saját belső erőnket, képességeinket és cselekszünk a teljesség jegyében.

ŐSZI AKCIÓ!
(2021 09.01- 11.30-ig)
Megállíthatatlanul itt az Ősz, a befelé fordulás időszaka! Használd ki ezt az alkalmat arra, hogy jobban megismered a benned rejlő potenciálokat, a fejlesztendő területeket, korlátokat, hogy minél hatékonyabban haladhass tovább Fejlődési utadon!
Kérj komplex személyes elemzést most akciósan, 4000 Ft-ért.

Mantra:
Egyesítek, hogy varázsoljak
Vonzva a befogadó készséget
Lepecsételem az időtlenség kimenetét
A cél mágneses tónusával
Önmagam megkettőzött ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Kezdj új teremtést az Isteni Akarattal összhangban.

Mudra:
Bal kézzel formálj kelyhet a szíved alatt, amíg a jobb kezedet erőteljesen kinyújtod egyenesen a fejed fölé, majd engedd le jobb kezedet a bal kézhez, hogy a szívnél egyesülve csatlakozzanak az isteni akarathoz.”
A mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Meditáció:
„Varázslók álomkabátjából szőtt szellemvitorla, repíts engem a galaktikus tengeren. Áramolj a nap áramlataival; mindig szabad vagy!”

Megerősítés:
“Szívem megismerésével természetes módon csatlakozom az Isteni Akarathoz.”