Saját Energiánk a Maja Asztrológia alapján

Bolygónkra számtalan energia érkezik minden nap, valamint a Föld is rendelkezik különböző energetikai tulajdonságokkal. Ezek az energiák különböző ritmusokban érkeznek hozzánk, hogy színezzék életünket, támogassák fejlődésünket, mindennapjainkat. Amikor valaki megszületik, akkor energetikai rendszerébe és DNS-ébe beleég az adott nap energetikai tulajdonság-csomagja, így meghatározva a személy karakterét, alapvető jellegzetességeit, viselkedését, a külvilághoz való közeledésének módját, érzelmi mintáit, gondolatait. Ezért válik egyre fontosabbá minden olyan tudomány, mely segítségével leképezhető egy személy születési napjának energetikája. A különböző módszerek más- más mélységben, nézőpontból vizsgálják az energiákat, de legtöbbször szorosan összekapcsolható a különböző rendszerek információja.

308377_313953215403373_327689886_nA Maja Naptár szintén felhasználható egy születési dátum energiáinak meghatározására. Sok rendszerrel ellentétben viszont rengeteg olyan információval tud szolgálni, mely rámutat egy-egy személy meghatározó beállítottságára. Kilencedik dimenziós alapjai által egy magasabb tulajdonság-csomagot képes megalkotni az emberről, felvázolható egy meghatározó életút, mely 52 éves ciklusokra bontja a személy életét, ezáltal rávilágít az egymást követő fejlődési szakaszokra, így felvázolva egy személyes fejlődési spirált.

Continue reading “Saját Energiánk a Maja Asztrológia alapján”

Reklámok

Személyre szóló Maja elemzés írásban

Mindenki másként egyforma, és mint ilyen nem lehet bekategorizálni az embereket jegyenként. Természetesen sok a hasonlóság a Rák, Oroszlán, stb. jegyű emberek jellemvonásaiban, de ez sokszor már csupán egy beidegződés, amolyan automatikus reflex: „Oh, hát én Kos vagyok, persze hogy fejjel megyek a falnak”. Amiért én a Maja horoszkóp mellett tettem le a voksomat az, az összetettsége, részletessége miatt volt.

Szemben az hagyományos állatövi jegyekkel, itt nem csupán egy napjegyünk és az aszcendensünk szolgál segítségként. A Maja horoszkópnál figyelembe vesszük a születési Kin számot, annak elhelyezkedését a Tzolkinban, a születési tónusunkat, a jegyet, annak színét (vörös, fehér, kék sárga), valamint a kapcsolati hálót és az ott betöltött jegyek szerepét is.

majakapcsolati

Középen található a saját jegyünk, (mely a személyiségünk minőségét alkotja); alatta a rejtett erőnk (ez alkotja életünk vázát, és ide süllyedünk vissza negatív állapotunkban); felette a vezetőnk (ez az erő végigkíséri a Kin-ünket feladatának kibontakoztatásában); bal oldalon a kihívás, (mely energiáit el kell sajátítsunk, ez mindig valamilyen aktiváló helyzetben jelenik meg); jobb oldalon pedig az Analóg, vagy párhuzamos energia (a saját jegyünket támogatja).

Mindezek mellett egy újabb színt ad ennek az egésznek a születési plazmánk.
Ezek együtt egy olyan egyedi szivárvány színezetet alkotnak, mely számomra semmilyen horoszkópnál nem volt tapasztalható.

In Lak’ech * Én egy másik Te vagyok!
/Planetary Oc/

Egy elemzés díja: 6.000.- Ft

Ha úgy érzed, hogy szeretnéd megismerni energiáidat, keress bátran!

eternal_firebővebben >>>

Elérhetőségek:
Parcsami Mónika
parcsami_monika@yahoo.com
06-30-4066-348

Spirituális fejlődéslélektan 9. rész * befejező

meditc3a1cic3b3s-bc3b6lcsessc3a9g50 éves kor után

Ekkor már szabadnak kell lenni és uralkodni kell testeinken: a fizikai testen, az érzelmi és a gondolati testen, és szabadon repülni a nagy madár szárnyaival a halhatatlanság birodalmába. Ez azt jelenti, hogy az ember ekkor már nem a testi élvezetekért, az érzelmi kielégülésért él, és nem lép be a gondolatok vissza-visszatérő csapdájába, hanem létezésének, mindennapjainak célja a szellemi fejlődés és a szellemi élet.

A tudatos ember ekkorra már Lélekké válik, mely testet visel, és nem test, ami lelket zár körbe. Tudja, hogy Ő halhatatlan Szellemi Létező, akinek élete a Teremtő szolgálata és céljának beteljesítője.

A férfikort felváltja az Isteni, vagyis az ember és Isten eggyé vált. Ő a testben élő, földön járó Isten. Szilárdan áll a földön, tudata pedig a magasabb birodalmakban gyökerezik.

Támogatja és segíti embertársait a számára már ismert úton. Átadja tudását, szótlanul is tanít, létével békét hoz a világnak.

50-60 éves kor között megszilárdítja magát a belső világban, megtanul abban élni, és mégis megtartja minden cselekedetében a rendet és a pontosságot a külső világban. A belső világ fénye beragyogja minden szavát és tettét. Ő lesz az a Tanár, aki inspirál, életével és létével
tanít. Ez az ember korábban a világ szerelmese volt, most pedig a vezetője lesz.

60 évesen repülései kezdik távolabb vinni őt az emberek lakóhelyétől és közelebb Isten otthonához. Emberi természete tovább csökken, ahogy Isteni természete növekszik benne.

spirituálsi fejlődéslélektan bölcsesség70 évesen Isten dicsősége átragyog minden munkáján, de ritkán fedi fel Isteni önmagát. Számára egoja (személyisége) nem létezik többé, helyét Isteni Énje foglalta el.

80 évesen karmáját meghaladta, s a három világnak nem maradt követelése vele szemben. (A három világ a fizikai, az érzelmi és a gondolati.) Szabadon mehet és emelkedhet tovább a magasabb Szellemi Birodalomba. Közelebb kerülhet Önmaga halhatatlan Szellemi Esszenciájához.

Majd megkezd egy új szakaszt, magasabb világokban születik újjá és belép a hatalmas fejlődési spirál új ciklusába.

Ez az ember küldetése, ez emberi létezésének célja. A spirituális élet nem lehetőség az ember számára, hanem KÖTELESSÉG. És gyermekeinknek nem átadni a magokat a legeslegnagyobb vétek a Mindenség ellen!

Most, a Vízöntő-kor hajnalán minden lehetőség megadatott az embereknek, hogy a tudatos utat, a tanulást, a fejlődést, a cselekvést és a szolgáló életet válasszák és éljék.

A kérdés csak az, hogy túl tudunk-e lépni személyes és egyéni érdekeinken és képesek vagyunk-e beállni a Mindenség Rendjébe?

.. vége ..??? .. vagy mégse…

Ajánlott és felhasznált irodalom a témában:
* GeoffreyHodson: Legyetek tökéletesek
* Leadbeater: Mesterek és az ösvény
* GeoffreyHodson: A betegség problémája új megvilágításban
* Sri Aurobindo: Személyiségeink – egók, (h)arcok, álarcok
* Sri Aurobindo: A lélek fejlődés

Steinmüller Csilla
spirituális tanító
2014. 07. 01.
spiritualislelekgyogyasz.wordpress.com

Meditation at sunset - 3D render

Spirituális fejlődéslélektan 8. rész

40-c3a9v40 éves kor után

S ami most következik, talán még furcsább, mint az eddigiek. Mert bizony 40 éves kor után – mikor már kirepültek a gyermekek – ki kell lépni a párkapcsolatból, nőtlennek vagy férj nélkülinek kell lennie, ha még egyszer ki szeretné tárni szárnyait az ember.

Ezeket a szárnyakat 10-20 éves kor között (szüzessége alatt) tanult meg használni. S eljött az idő – miután teljesítette szülői feladatának „kötelességét” –, hogy folytassa a korai évek repülését.

A hattyú, mely a vizek felett repítette ebben az időszakban sassá válik, ami el fogja vinni őt a Naphoz, vagyis a Szellemhez. Előre és felfelé kell repülni, szárnyalni a Nap felé.

A nagy repüléshez az elme és a test minden erejére szüksége lesz. Akarni kell és tenni kell érte. Magától ez nem tud megtörténni. Az ember fejlődése és aktivitása kell hozzá.

Az első 40 évben elvetettük a magokat, és most a második 40 évbe lépve elkezdhetjük learatni a spirituális gyümölcsöket.

40 évesen újra meg kell születni, méghozzá a spirituális tudatosság új világaiba. Vajon a mai ember tudja ezt? Tudja, hogy van spirituális tudatosság? Tudja, hogy földi életének és létezésének célja a spirituális fejlődés? Hogy nem az anyagi javak és a diplomák gyűjtögetése a feladat, hanem a Szellemmel átitatott, Lélekkel teli élet. Tudja vajon, hogy FELELŐS életéért, választásaiért, fejlődéséért?

40 év repülésMilyen tudással kell rendelkeznie, hogy közelebb kerüljön a spirituális tudatossághoz?

* Meg kell szabadulnia ez elkülönültség több évszázados téveszméjétől! Mi nem különálló emberek vagyunk egyéni céllal és akarattal, hanem SZELLEMI LÉTEZŐK, és itt az ideje, hogy a Logosz Akarata szerint éljünk! Mert ezzel tartozunk a Mindenségnek. El kell sajátítani és élni az EGYSÉG művészetét.
S ha eddig eljutnánk, nem háborúznánk tovább, és nem lenne egyik embernek rengeteg, a másiknak pedig semmi! Mert megértenénk és élnénk, hogy mind egyek vagyunk. A szívedet sem részesíted előnyben a májaddal szemben. Mindkettőre szükséged van az egészséges élethez. Ugyan így, minden emberre szükség van egy egészséges földi társadalomban és a boldog, beteljesült élethez.

* Meg kell tanulnia az embernek látni magát MINDEN formában: az emberben, az állatban, a növényben, a drágakőben, a sziklában, a Szentekben és a Megváltóban is.

* Itt az idő meditálni ezen az EGYségen. Le kell ülni egy fa alá, és eggyé válni vele. Érezni azt, amit a fa érez. Vele lélegezni, lüktetni a Mindenség ritmusára.

* Meg kell tanulni átlépni a „valótlanból a valóba, a sötétségből a fénybe, a halálból a halhatatlanságba”.

Erről énekel Sai Baba is:

… befejező rész következik ….

Steinmüller Csilla
spirituális tanító
2014. 06. 27.
spiritualislelekgyogyasz.wordpress.com

Spirituális fejlődéslélektan 7. rész

szc3bclc59120 éves kortól 40 éves korig folytatás…

Nagyon fontos a vágyak féken tartása. Ma nagyon erőteljes az érzelemtest aktivitás. Szinte minden ember érzelem motivált. Cselekedeteink „ezt szeretem, ezért megtesz, ezt nem szeretet ezért ezt nem teszem meg” indíttatásúak. Pedig a Vízöntő-kor nem érzelemvezérelt kor, hanem intellektuális. Tudom, ma ez furcsán hangzik, hogy meggondoljuk a szeretetet, azonban ez fogja előrevinni az emberiséget.

Az érzelmek minden elsöprő kitörései nem szolgálják az evolúciót. „Minden alkalommal, amikor az ember kiéli testi vágyait, besározza lelke szárnyait. S már csak a távoli jövőben remélheti ismét, hogy azok megint tiszták lesznek és képesek őt a spirituális világ magasságaiba emelni.”

Egyetlen dolog mentheti meg csak a mélységtől, ha szeretettel cselekszik, melynek jellemzői: igaz, önzetlen, hűséges, és mindig szolgálni igyekszik. Talán nem is szeretetnek kellene hívni, mert ma ez a szó kicsit zavaros, hanem inkább testvériségnek. A szeretetnél mindig van, amit szeretek, és amit nem. Ha cselekedeteimet a testvériesség hatja át, akkor azonban mindenkihez tudok így közeledni. Akkor is, ha nem szeretem.

Legfontosabb fejlődési terület, melyre az energiát fordítani kell:
* munka,
* szerelem,
* házasság,
* szülővé válás.

Az ember élete és szeretete gazdagodik a szülővé válással, egy hatalmas küldetéssel, amire az Isteni Szülő hívta meg, Aki létrehozta őt testi formában és kölcsönadta neki saját teremtő erejét. Mert a szülői szerep KÜLDETÉS, és nem birtoklás, nem irányítás és nem is uralkodás.

Szülői szerep
A szülő saját gyerekei számára viszonozza azt a szeretetet, amit ő a szüleitől kapott. („A nagy ad, a kicsi elfogad.” Hellinger)

Már az első perctől (sőt még előbb is) arra fog törekedni, hogy bölcsességhez vezesse gyermeke lépteit és engedje a lelküket szabadon fejlődni. Egészséges lélek és egészséges ember CSAK szabadon fejlődve tud kialakulni. Ma bizony nagyon messze vagyunk ettől.

A gyermekeit harmóniával és szépséggel kell körülvennie, mert ezek az alsóbb világokban (a fizikai síkon) a belső bölcsesség kifejezései. A spirituális nevelés során a szülői szerep folytonos öröm forrása lesz, az önzetlen szolgálat területe. Egy olyan tapasztalat, mely gazdagítani fogja a lélek tartalmát.

…….

Steinmüller Csilla
spirituális tanító
2014. 06. 24.
spiritualislelekgyogyasz.wordpress.com

Spirituális fejlődéslélektan 6. rész

spirituc3a1lis-fejlc591dc3a9s20 éves kortól 40 éves korig az iskola a világ.

Ez a fejlődési ciklus a „világi életet” hozza el. A világ az iskola, ahova be kell lépnie és ahol megméretik az ember.

Csak a fejlett lélek képes ezen munkás évek során megőrizni a fiatal kor madár-emberét. Megtartani azokat az értékeket, melyeket megszerzett, és az első húsz év tudása szerint élni a mindennapokban.

A legfontosabb lecke az, hogy cselekedni kell, megnyilvánulni a világban. Ennek elmaradása a lelkében konfliktust, fizikai szinten pedig feszültséget és betegséget okoz. Meg kell tanulnia az aktív teremtő erőt energiaforrásként használni, amelyet megcsapol és akarattal irányít a tudatos ember.

20-30 éves kor között
Csak a szeretet vezetheti át ezen időszak nehézségein. Mert nem könnyű a kinti világban megmutatkozni, helytállni és teremteni (munkát, otthont, anyagi javakat).

Ez a férfi kor időszaka (nem számít, hogy nő vagy férfi az illető) aktív, cselekvő és teremtő

Keresnie kell a szerelmet, találnia kell egy társat az életéhez, akit tanít, és akitől tanul, aki barát, társ és szintén a lélek tudományának tanulója; valakit, aki ismeri a repülés örömét, aki mellett a lélek szárnyai bár most pihennek, mégis tiszták maradnak a bujaság mocskától, az érzékiség iszapjától. Akivel együtt haladhat az ember, tele szeretettel, egyesült erővel és egymást vezetve a földi élet sötété útvesztőiben, kezükben a kulccsal, amit a Tanáruktól kaptak.

Az ilyen kapcsolat azonban NEM a szerelmen alapul. Mert a szerelem vak, elsötétíti az elmét és becsapja az embert. A szerelem az érzelemtest aktivitása, és a józan ész ekkor hiába próbál jelezni, nem jut szóhoz. És a spirituális fejlődésen keresztülment ember a szerelem „luxusát” NEM engedheti meg magának! Sokkal fontosabb a lélek szempontjából a tudatos fejlődés, mint a szerelem. Persze ez nem jelenti azt, hogy akit társának választ, afelé ne érezne pozitív érzelmeket. Inkább azt jelenti, hogy NEM a szerelem határoz, hanem az ész.

S ha talál egy társat az élethez, aki hasonlóan gondolkodik, aki képes feljebb emelni őt a gondolataival, aki tud barát lenni az élet nehézségei közepette és ismeri a lélek tudományát is, az az embert nem is lehet nem szeretni! És ebben a kapcsolatban biztosan nem „koszolódnak” be a lélek szárnyai.

Tehát 20 éves korban a Tanár visszavonul, mert már nincs rá szükség; mindenki megtalálta a párját, és egymásban megtalálták új tanárukat.

A házasság igazi célja:
* egymást tanítani,
* a lélek tökéletesítése és megszépítése,
* és nem a gyerekek (mint testek) létrehozása, az csak a kapcsolattal járó dolog. Ekkor az ember már tudja, hogy feladata lelkeknek testet adni, de azt is tudja, hogy ez felelősség és a gyermek nem az övé. Bizalmat kap a Mindenségtől, hogy támogassa az új lelket saját fejlődése útján.

Az ember nagyon téved, ha a testiségre helyezi a hangsúlyt és figyelmen kívül hagyja az Igazi Célt, a lélek fejlődését.

…….

Steinmüller Csilla
spirituális tanító
2014. 06. 17.
spiritualislelekgyogyasz.wordpress.com

A víz és érzelmek mozgásának éve

flood_of_emotions_by_aamran-d36uphfKét hét telt el az új évből, és láthatóan megnőtt a vízzel kapcsolatos események és problémák sora. Sokan mesélik körülöttem, hogy valami cső eltőrik, elcsúszik, és a víz csak úgy ömlik a házakba, rendszerekbe. Most ért véget a csendtáborunk, ahol szintén megjelent a víz problémája dugulás és zuhanyzóproblémák képében. Emellett ott vannak a természetben megjelenő vízek: az esők és viharok, melyek váratlanul lecsapnak, és utcákat mosnak el.

Aztán ma feltették nekem a kérdést, hogy ez lesz egész évben? Elgondolkodtató volt…

A viharok kapcsán már felvetődött bennem a párhuzam az év kihívásának, a Vihar jegynek aktív jelenlétére.  Hiszen az elmúlt két hétben, és egész nyáron váratlan, és rengeteg vízzel járó eső mossa el útjainkat. Emellett ott az év jegyének, a Vörös Holdnak a dinamikája is: az univerzális víz ereje.

Szóval ezek fényében azt gondolom, hogy készülhetünk a víz aktív és szimbólikus jelenlétére életünkben. Az érzelmek felkavarodnak, és most jött el az ideje annak, hogy a múlthoz kötődő érzelmeinket átírjuk, újrarendezzük. Az év lezárást, befejezést is hordoz magában, ezért is fokozódik fel bennünk és körülöttünk a víznek a jelenléte.

Álljunk meg, és gondolkodjunk el ezen kicsit. Nekünk vajon milyen múltbeli sérüléseket, elakadásokat kell végre elengednünk és átírnunk? Vannak esetleg régi kapcsolatok, amelyek új színt kaphatnának? A mostani énünkkel új megvilágításba helyezhetjük a múlt eseményeit és megéléseit. Régi kapcsolatokat, melyek fájdalmat, feszültséget vagy szorongást hagytak bennünk, most mind letisztíthatjuk magunkban.

A víz azért jön, hogy elmosson mindent, amire már nincs szükségünk. Helyezkedjünk bele a viharok energiájába, és engedjük, hogy átmosson minket is, ne csak a földet és az utcákat. Ha erre képesek vagyunk, csökkenthetjük a felgyülemlett feszültségeket, és feloldhatjuk a blokkjainkat.

Eljött az ideje a belső megtisztulásnak, és ez nem csak energetikailag, hanem fizikailag is megjelenik életünkben. Éljünk hát ezzel a lehetőséggel, és kezdjük el letisztítani magunkat, hogy ne az otthonunk csövei szólítsanak fel rá minket! Figyeljünk a múltunkból felbukkanó, újraéledő kapcsolatokra, és lássuk meg, milyen üzenetet hordoznak nekünk. Dolgozzunk belső vizünkkel, és használjuk a Hold erejét, mely teljes mértékben támogatja ezt az utat.

Kérdezzük meg magunktól, hogyan tudnánk jobban áramoltatni érzelmeinket. Ha elakadást találunk, dolgozzunk vele, így a víz is szépen lecsendesedik majd körülöttünk. A múltból előtűnő kapcsolatokat rendezzük és tisztítsuk le magunkban, hogy mi magunk is megnyílhassunk az új kapcsolódásoknak.

Legyünk könnyedek, ha jön a víz, és tudatosítsuk, hogy mindez értünk történik, még akkor is, ha kellemetlen módon teszi mindezt. Adjunk teret és időt önmagunknak, hogy átfolyjanak rajtunk az érzelmek, és engedjük szabadjára őket. Ne ragaszkodjunk, egyszerűen éljük meg, és engedjük el. Így beépítjük a víz üzenetét, és átadhatjuk magunkat a lezárás utáni új minőségeknek és új életnek.

Domokos Erzsébet * 2014. 08. 10.