Az elmúlás energetikája – életvonal kicsit másképp

eletvonal-kep-feketenMiután mindenki megrajzolta az általa elképzelt életvonalat az előzőekben adott instrukciók alapján, lássuk azt kicsit másképp:

eletvonal1

Az életvonal kiindulási pontja a magasabb mentális szinten, a kauzál testben található Én (testi lélek). Ugyanez lesz a visszatérés pontja is.

Megállapíthatjuk, hogy az életvonal rajza ellipszis formájú, melynek kezdő-, és végső pontja is ugyanaz.

eletvonal2

A lélekből egy élettervvel elindul az életáramlat, a mentális és asztrális világban összegyűjti a szükséges gondolati és érzelmi mintákat (a korábbi életek tapasztalataiból itt tárolt csomagokból), majd megkeresi a fizikai síkban élő leendő szüleit, akik fizikai (genetikai) anyagukkal (és persze gondolati és érzelmi szubsztanciájukkal is) a legjobbat tudják adni a fizikai testhez, és a fizikai síkban való fejlődéshez.

Ez után történhet meg a fogantatás. Majd körülbelül 9 hónappal később megszületik a fizikai világra a gyermek.

Látható, hogy a fizikai síkon töltött élet, az egésznek csak egy töredéke. A mai értelemben vett születés és halál ezen az ellipszisen egy-egy metszéspontként jelölhető, amely a folyamat része, egy állomása, de semmiképpen nem az eleje, és a vége.

Meghatároztuk az életvonalunk kiindulási pontját, érkezési pontját. Nézzük hol található középpontja?

eletvonal3

Ez nem a születés és nem is a halál metszéspontja, hanem a fizikai élet középső pontja. Ahol az Éntől legtávolabb van a személyiség, maximálisan a külvilágban él. Ez egy fordulópont, amely után elindul az önmagába való visszatérés hosszú folyamata. Érdeklődésének középpontja áttolódik a magasabb rendű érzelmi és gondolati szintekre. Térbeli tartózkodás helye lehet, hogy ugyanaz marad, de fogalmazhatunk úgy, hogy a dolgokhoz való hozzáállása változik. És ha az ember nem indul el ezen az önismeretnek is nevezhető úton, akkor jön az életközép válság időszaka, ami általában 40-45 éves kor között (manapság sokaknál hamarabb) jelentkezik, mint egy figyelmeztető.

A középpont utáni időszak, még a fizikai testben ugyan, de már egy felemelkedési időszak, asztrális és mentális szinten (egyetemes érzések, gondolatok).

eletvonal4

Az ábrát pedig képzeljük el térben, mint egy gömb, melyben spirálisan fejlődő a haladás. Természetesen a haladásnak sebessége is van, melynek mértéke az egyéntől függ.

A következőkben pedig látni fogjuk, hogy a halál utáni időszakot mennyire meghatározzák a fizikai szinten rendszeresen gyakorlott érzelmek és gondolatok.

Varga Éva – Kin49

Az elmúlás energetikája – életvonal

A bevezető cikkben a témához szükséges mértékig próbáltam bemutatni az ember felépítését.

Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a fizikai életből való eltávozás valódi menetéhez, most vegyünk egy egyszerű feladatot:

Rajzolj egy életvonalat.

(és mielőtt tovább olvasol kérlek rajzold is le)

Síkban, vagy térben helyezkedik el?

Mi a kiinduló pontja?

Merre halad?

Hol végződik?

Mi a középpontja?

(ezeket a pontokat jelöld meg rajta)

eletvonal

Természetesen maga a rajzlap korlátokba tud zárni, de a térábrázolás lehetősége a lap kétdimenziós síkjában is adott. Éltél vele? Hány dimenzióban élsz?

Az általános megoldás egy 2 dimenziós vonal, amely a születéssel kezdődik (jobb esetben a fogantatással), és a halállal végződik, valahogy így:

eletvonal-egyenes

Gondolkodjunk el azon, hogyan lehet az embert egy 2 dimenziós lapon 3 dimenzióban ábrázolni?

Például, ha az árnyékát megjelenítjük a rajzon.

Mi az árnyék? A személyiségünk egy része, ami tudattalanul van jelen. Árnyék az, ami nincs a fényben, a tudat teljes fényében. Sokszor az árnyékunk erejétől válunk valóságossá, ez tesz minket kartonfigurákból 3 dimenziós emberekké.

Jung azt mondja: „Csak a kísértet nem vet árnyékot.”

Mindezek FÉNYÉBEN az életvonal egy teljesebb ábrázolását, és annak értelmezését mutatom be a következő cikkben, időt hagyva addig is az ezen való elmélkedésre.

Varga Éva – Kin49

Az elmúlás energetikája – bevezető

Itt van az ősz, a befelé fordulás ideje. A halállal, elmúlással ebben az időben többet foglalkozunk.

Gondolkozzunk el egy kicsit energetikai szempontból erről a folyamatról. A földi élet viszonylatából beszélhetünk elmúlásról, ha magasabb dimenziókból tekintünk rá, láthatjuk, hogy ez valójában egy átalakulás folyamata. A különböző dimenziók anyaga oldódik fel és válik egy magasabb dimenzió másfajta anyagává.energiatest

Milyen dimenziókról is van itt szó.

Ahogy fent úgy lent, tartja a bölcs mondás. Az ember felépítése analóg a világ felépítésével. A fizikai testünkbe születéstől, annak halálig tartó időszak a tudomány és a köztudat szerint az élet. Ahogy ezt mindjárt „látni” fogjuk valójában ez a fizikai formában töltött életünknek is csak egy része (3D).

Mindenkinek vannak érzelmei. Azt hisszük, hogy „mi”, mármint a fizikai testünk sugározza ki azokat. Ez a szemlélet azonban hibás. Éppen fordítva működik. Érzelmi testünk, mely fizikai testünket átitatja, és azon valamivel túlnyúlik, hat fizikai testünkre. Ez az asztrális világ színteréhez kapcsolható (4D).

A következő dimenzió a mentális világ (5D), melynek alsó részéhez tartozik gondolattestünk, amely rengeteg gondolatformát hordoz.

Valójában itt ér véget halandó személyiségünk. Egy életi testnek is hívják sok helyen, ez azért félrevezető kifejezés, mert láthatjuk a fizikai testen túl, hozzá tartozik érzelmi és konkrét gondolati testünk is.

Tehát személyiségünkhöz a Fizikai – Érzelmi – és Konkrét gondolkodó testeink tartoznak.

Máris két világgal vagyunk gazdagabbak fizikai testünk világánál, és itt még nincs vége. Gondolati testünk következő szintje, kauzál testünk, amely az elvont gondolatok világához, az 5. dimenzió felső síkjához tartozik. Ezt a szintet szavakban leírni már nagyon nehéz, hiszen a beszédünk, szavaink, a személyiségünk átadására szolgáló eszközök.

Ha mégis próbálunk ide megfelelő szavakat találni, akkor az elvont gondolatok, elvek, ideák használhatóak. Ez az a tudathordozó eszközünk, amelyet jelenleg aktív érzékszerveinkkel nem érünk el. Az ember halhatatlan része itt kezdődik. Itt már nincs múlt, jelen, jövő. Ez a „testi” lélek lakhelye.

Kauzál testünk és benne a lélek, kapu a magasabb, szellemi síkjainkhoz.

Jelenlegi feladatunk ennek a testünknek az aktiválása, amelyhez azonban elengedhetetlen a gondolati, érzelmi, fizikai testünk – azaz a személyiségünk – koordinálása, tisztítása.

abraHogyan is kapcsolódik mindez a halál témájához? Úgy, hogy annak folyamata is ezeken a dimenziókon keresztül történik, a bennük működő testeink „feloldódásával”.

A következőkben röviden ezekről a folyamatokról lesz szó, illetve arról hogyan, és mivel segíthetünk legjobban hozzátartozóként, ismerősként eltávozó szeretteinknek, és hogyan készülhetünk tudatosan erre a folyamatra mi magunk is.

Varga Éva – Kin49

a cikk további részei: életvonal, életvonal kicsit, az út, utóirat

Földelés

Rengeteg cikk szól a felemelkedésről, azokról a dimenziókról, ahol már csak a szeretet, a boldogság működik, mint energia, ahol egységben élnek az emberek. Természetesen ez nem egy hamis cél, de a távolság miatt, ahol a fejlődésben ehhez képest tartunk mégis egy olyan illúzió, amely félrevezethet. Különösen igaz ez a nyugati világ emberére.

lc3a1bA fejlődés felgyorsult. Önmagában azzal, hogy elmélkedünk többdimenziós lényünkön, hogy próbálunk hétköznapi életünkre is így tekinteni, szimbólumokkal, zenékkel, színekkel dolgozunk tudatosan, változtatjuk rezgésünket.

És, hogy mi ezzel a gond? Semmi, ha mindeközben nem felejtjük el, hogy az ember fejlődésének színtere jelenleg a Föld. Tehát meg kell teremtenünk az egyensúlyt az elvágyódás és a földhözragadtság között. Minél többet foglalkozunk magasabb dimenziókkal, annál többet kell foglalkozni a földeléssel is. Az ember híd Ég és Föld között, egy csatorna, mely képes információ befogadására. Ezt a feladatot idegrendszerünk látja el, de ha nincs meg a földeltség, amellyel a befogadott információk a szükséges szemléletváltást is meghozhatják életünkbe, idegrendszeri problémáink lehetnek.

omniverzum-tc3a1voktatc3a1sAhhoz pedig, hogy a magasabb rezgésű információkat jól értelmezzük, a fizikai testünk mellett, megfelelően karban kell tartanunk érzelmeinket és gondolatainkat is, hiszen ezek azok a tudathordozó testeink, melyekre fejlődésünk mostani szakaszában tudatosak vagyunk. A létra lépcsőfokai melyek lentről felfelé és fentről lefelé vezetnek.

V. Éva
2014. 10. 13.

Spirituális fejlődéslélektan 9. rész * befejező

meditc3a1cic3b3s-bc3b6lcsessc3a9g50 éves kor után

Ekkor már szabadnak kell lenni és uralkodni kell testeinken: a fizikai testen, az érzelmi és a gondolati testen, és szabadon repülni a nagy madár szárnyaival a halhatatlanság birodalmába. Ez azt jelenti, hogy az ember ekkor már nem a testi élvezetekért, az érzelmi kielégülésért él, és nem lép be a gondolatok vissza-visszatérő csapdájába, hanem létezésének, mindennapjainak célja a szellemi fejlődés és a szellemi élet.

A tudatos ember ekkorra már Lélekké válik, mely testet visel, és nem test, ami lelket zár körbe. Tudja, hogy Ő halhatatlan Szellemi Létező, akinek élete a Teremtő szolgálata és céljának beteljesítője.

A férfikort felváltja az Isteni, vagyis az ember és Isten eggyé vált. Ő a testben élő, földön járó Isten. Szilárdan áll a földön, tudata pedig a magasabb birodalmakban gyökerezik.

Támogatja és segíti embertársait a számára már ismert úton. Átadja tudását, szótlanul is tanít, létével békét hoz a világnak.

50-60 éves kor között megszilárdítja magát a belső világban, megtanul abban élni, és mégis megtartja minden cselekedetében a rendet és a pontosságot a külső világban. A belső világ fénye beragyogja minden szavát és tettét. Ő lesz az a Tanár, aki inspirál, életével és létével
tanít. Ez az ember korábban a világ szerelmese volt, most pedig a vezetője lesz.

60 évesen repülései kezdik távolabb vinni őt az emberek lakóhelyétől és közelebb Isten otthonához. Emberi természete tovább csökken, ahogy Isteni természete növekszik benne.

spirituálsi fejlődéslélektan bölcsesség70 évesen Isten dicsősége átragyog minden munkáján, de ritkán fedi fel Isteni önmagát. Számára egoja (személyisége) nem létezik többé, helyét Isteni Énje foglalta el.

80 évesen karmáját meghaladta, s a három világnak nem maradt követelése vele szemben. (A három világ a fizikai, az érzelmi és a gondolati.) Szabadon mehet és emelkedhet tovább a magasabb Szellemi Birodalomba. Közelebb kerülhet Önmaga halhatatlan Szellemi Esszenciájához.

Majd megkezd egy új szakaszt, magasabb világokban születik újjá és belép a hatalmas fejlődési spirál új ciklusába.

Ez az ember küldetése, ez emberi létezésének célja. A spirituális élet nem lehetőség az ember számára, hanem KÖTELESSÉG. És gyermekeinknek nem átadni a magokat a legeslegnagyobb vétek a Mindenség ellen!

Most, a Vízöntő-kor hajnalán minden lehetőség megadatott az embereknek, hogy a tudatos utat, a tanulást, a fejlődést, a cselekvést és a szolgáló életet válasszák és éljék.

A kérdés csak az, hogy túl tudunk-e lépni személyes és egyéni érdekeinken és képesek vagyunk-e beállni a Mindenség Rendjébe?

.. vége ..??? .. vagy mégse…

Ajánlott és felhasznált irodalom a témában:
* GeoffreyHodson: Legyetek tökéletesek
* Leadbeater: Mesterek és az ösvény
* GeoffreyHodson: A betegség problémája új megvilágításban
* Sri Aurobindo: Személyiségeink – egók, (h)arcok, álarcok
* Sri Aurobindo: A lélek fejlődés

Steinmüller Csilla
spirituális tanító
2014. 07. 01.
spiritualislelekgyogyasz.wordpress.com

Meditation at sunset - 3D render

Spirituális fejlődéslélektan 8. rész

40-c3a9v40 éves kor után

S ami most következik, talán még furcsább, mint az eddigiek. Mert bizony 40 éves kor után – mikor már kirepültek a gyermekek – ki kell lépni a párkapcsolatból, nőtlennek vagy férj nélkülinek kell lennie, ha még egyszer ki szeretné tárni szárnyait az ember.

Ezeket a szárnyakat 10-20 éves kor között (szüzessége alatt) tanult meg használni. S eljött az idő – miután teljesítette szülői feladatának „kötelességét” –, hogy folytassa a korai évek repülését.

A hattyú, mely a vizek felett repítette ebben az időszakban sassá válik, ami el fogja vinni őt a Naphoz, vagyis a Szellemhez. Előre és felfelé kell repülni, szárnyalni a Nap felé.

A nagy repüléshez az elme és a test minden erejére szüksége lesz. Akarni kell és tenni kell érte. Magától ez nem tud megtörténni. Az ember fejlődése és aktivitása kell hozzá.

Az első 40 évben elvetettük a magokat, és most a második 40 évbe lépve elkezdhetjük learatni a spirituális gyümölcsöket.

40 évesen újra meg kell születni, méghozzá a spirituális tudatosság új világaiba. Vajon a mai ember tudja ezt? Tudja, hogy van spirituális tudatosság? Tudja, hogy földi életének és létezésének célja a spirituális fejlődés? Hogy nem az anyagi javak és a diplomák gyűjtögetése a feladat, hanem a Szellemmel átitatott, Lélekkel teli élet. Tudja vajon, hogy FELELŐS életéért, választásaiért, fejlődéséért?

40 év repülésMilyen tudással kell rendelkeznie, hogy közelebb kerüljön a spirituális tudatossághoz?

* Meg kell szabadulnia ez elkülönültség több évszázados téveszméjétől! Mi nem különálló emberek vagyunk egyéni céllal és akarattal, hanem SZELLEMI LÉTEZŐK, és itt az ideje, hogy a Logosz Akarata szerint éljünk! Mert ezzel tartozunk a Mindenségnek. El kell sajátítani és élni az EGYSÉG művészetét.
S ha eddig eljutnánk, nem háborúznánk tovább, és nem lenne egyik embernek rengeteg, a másiknak pedig semmi! Mert megértenénk és élnénk, hogy mind egyek vagyunk. A szívedet sem részesíted előnyben a májaddal szemben. Mindkettőre szükséged van az egészséges élethez. Ugyan így, minden emberre szükség van egy egészséges földi társadalomban és a boldog, beteljesült élethez.

* Meg kell tanulnia az embernek látni magát MINDEN formában: az emberben, az állatban, a növényben, a drágakőben, a sziklában, a Szentekben és a Megváltóban is.

* Itt az idő meditálni ezen az EGYségen. Le kell ülni egy fa alá, és eggyé válni vele. Érezni azt, amit a fa érez. Vele lélegezni, lüktetni a Mindenség ritmusára.

* Meg kell tanulni átlépni a „valótlanból a valóba, a sötétségből a fénybe, a halálból a halhatatlanságba”.

Erről énekel Sai Baba is:

… befejező rész következik ….

Steinmüller Csilla
spirituális tanító
2014. 06. 27.
spiritualislelekgyogyasz.wordpress.com

Spirituális fejlődéslélektan 7. rész

szc3bclc59120 éves kortól 40 éves korig folytatás…

Nagyon fontos a vágyak féken tartása. Ma nagyon erőteljes az érzelemtest aktivitás. Szinte minden ember érzelem motivált. Cselekedeteink „ezt szeretem, ezért megtesz, ezt nem szeretet ezért ezt nem teszem meg” indíttatásúak. Pedig a Vízöntő-kor nem érzelemvezérelt kor, hanem intellektuális. Tudom, ma ez furcsán hangzik, hogy meggondoljuk a szeretetet, azonban ez fogja előrevinni az emberiséget.

Az érzelmek minden elsöprő kitörései nem szolgálják az evolúciót. „Minden alkalommal, amikor az ember kiéli testi vágyait, besározza lelke szárnyait. S már csak a távoli jövőben remélheti ismét, hogy azok megint tiszták lesznek és képesek őt a spirituális világ magasságaiba emelni.”

Egyetlen dolog mentheti meg csak a mélységtől, ha szeretettel cselekszik, melynek jellemzői: igaz, önzetlen, hűséges, és mindig szolgálni igyekszik. Talán nem is szeretetnek kellene hívni, mert ma ez a szó kicsit zavaros, hanem inkább testvériségnek. A szeretetnél mindig van, amit szeretek, és amit nem. Ha cselekedeteimet a testvériesség hatja át, akkor azonban mindenkihez tudok így közeledni. Akkor is, ha nem szeretem.

Legfontosabb fejlődési terület, melyre az energiát fordítani kell:
* munka,
* szerelem,
* házasság,
* szülővé válás.

Az ember élete és szeretete gazdagodik a szülővé válással, egy hatalmas küldetéssel, amire az Isteni Szülő hívta meg, Aki létrehozta őt testi formában és kölcsönadta neki saját teremtő erejét. Mert a szülői szerep KÜLDETÉS, és nem birtoklás, nem irányítás és nem is uralkodás.

Szülői szerep
A szülő saját gyerekei számára viszonozza azt a szeretetet, amit ő a szüleitől kapott. („A nagy ad, a kicsi elfogad.” Hellinger)

Már az első perctől (sőt még előbb is) arra fog törekedni, hogy bölcsességhez vezesse gyermeke lépteit és engedje a lelküket szabadon fejlődni. Egészséges lélek és egészséges ember CSAK szabadon fejlődve tud kialakulni. Ma bizony nagyon messze vagyunk ettől.

A gyermekeit harmóniával és szépséggel kell körülvennie, mert ezek az alsóbb világokban (a fizikai síkon) a belső bölcsesség kifejezései. A spirituális nevelés során a szülői szerep folytonos öröm forrása lesz, az önzetlen szolgálat területe. Egy olyan tapasztalat, mely gazdagítani fogja a lélek tartalmát.

…….

Steinmüller Csilla
spirituális tanító
2014. 06. 24.
spiritualislelekgyogyasz.wordpress.com