KIN 214* Fehér Ritmikus Varázsló* 02. 11

1-pink-storm-emily-stauringMa a Ritmikus Varázsló teszi látogatását nálunk, hogy emlékeztessen, a bennünk lévő Fényért csakis mi vagyunk felelősek! Ne engedjük kihunyni! Tápláljuk lángját, az Isteni akarattal összhangban, hisz az igazi varázslat, szívünk megismerésének teljességéből származik, melyet már nem vezet az elismerés és hatalom iránti vágy.

Ahogy egyre mélyebbre hatolunk a Hold hullámvarázsban, egyre jobban felkavarodik életünk állóvize, egyre több érzelem, érzés kerül a felszínre. A vasárnapi telihold utáni „kiáradást” nem csupán érzelmileg, de az időjárásban is megfigyelhettük. Ebbe a látszólagos káoszba ma a Ritmikus Varázsló hoz egy kis megnyugvást. A Ritmikus tónus maga az egyensúly, a tettek és tervek között. Erőssége a döntések meghozása hogy meghatározzuk önmagunk számára a pontos irányokat. A Varázslóval karöltve, ma segít felkapcsolódnunk belső vezetőnkhöz, a pontos instrukciókért. A Hold hullámvarázsban megjelenő Varázsló arra kér, hogy csendesítsük el zizegő, sistergő elménk és kalapáló szívünk hangjait és ma csak legyünk! Ne akarjunk irányítani, kontrollálni, megérteni semmit! Csak figyeljünk, hogy elérhessen hozzánk belső Mágusunk hangja. Húzódjunk be egy meleg és biztonságos helyre (belső várunk) és csak nézzük az eseményeket az ablakból. Csodáljuk a természet erejét, lássuk meg a kavarodásban az apró csodákat, melyeket a villámlás világít meg! Majd holnap eltakarítjuk a romokat!

FEBRUÁRI AKCIÓ! # Párosban szép az élet! # A kettesek bűvöletében

Email: majaharmonia@gmail.com

Mantra:
Szervezek, hogy varázsoljak
Kiegyenlítve a befogadó készséget
Lepecsételem a tér kimenetét
Az egyenlőség ritmikus tónusával
Önmagam megkettőzött ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Szervezd az erőforrásokat és az életedet hatásosan és eredményesen.

Mudra:
Bal kézzel formálj kelyhet a szíved alatt, amíg a jobb kezedet erőteljesen kinyújtod egyenesen a fejed fölé, majd engedd le jobb kezedet a bal kézhez, hogy a szívnél egyesülve csatlakozzanak az isteni akarathoz.
A mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Meditáció:
Varázslók álomkabátjából szőtt szellemvitorla, repíts engem a galaktikus tengeren. Áramolj a nap áramlataival; mindig szabad vagy!

Megerősítés: 
Szívem megismerésével természetes módon csatlakozom az Isteni Akarathoz.

KIN 213* Vörös Felhangos Égenjáró* 02. 10

keyholeElérkeztünk a Hullámvarázs első forduló pontjához, a Felhangos tónushoz. Az eddig elsajátított ismereteinket ma át kell ültessük cselekvéssé, hogy elháríthassuk azokat az érzelmi blokkokat, melyek köztünk és céljaink között állnak. A Vörös Felhangos Égenjáró ma arra kér, hogy fedezzük fel belső középpontunkat és ott horgonyozzunk le, hogy ebben az érzelmekkel túlfűtött időszakban meg tudjuk őrizni stabilitásunkat.

Mind a Hold (hullámvarázs) mind az Égenjáró jegy a határok kérdéskörével foglalkozik.  Amíg a Hold arra ösztönöz, hogy kilépve a függő kapcsolatainkból, a múlt fájdalmaiból, tartsuk meg az ÉN-határainkat, addig az Égenjáró, a személyiségünk határait, feszegeti, arra ösztönözve, hogy hátrahagyva a biztonságost, lépjünk egy nagyot az ÚJ felé. Az elmúlt napok eseményeit számba véve, vizsgáljuk meg, összegezzük milyen erőforrásokkal rendelkezünk és hogyan használhatjuk ezeket fel a továbblépéshez. Tudatosítsuk önmagunkban értékeinket és ne kívülről várjuk a visszajelzéseket. Figyeljük meg, hogy azok az érzelmek melyek bennünket most körül-vesznek, honnan eredhetnek és hogy valóban ezek határoznak-e meg bennünket? Az Égenjáró segít, hogy felkutassuk érzelmeinket, hogy felderíthessük, melyek azok a régi tapasztalások, sebek, amelyek újra és újra előhozzák belőlünk ezeket az érzéseket. Minden régi sérülés blokkot képez bennünk, melyekre minden hasonló szituáció újra emlékeztet. Hagyjuk, hogy a Hold elmoshassa ezeket a blokkokat, hogy a hegekre gyógyír kerülhessen és tovább léphessünk!

FEBRUÁRI AKCIÓ! # Párosban szép az élet! # A kettesek bűvöletében

Email: majaharmonia@gmail.com

Mantra:
Megerősítek, hogy felderítsek
Irányítva az éberséget
Lepecsételem a tér kimenetét
A sugárzás felhangos tónusával
Engem a születés ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Gyűjts össze belső és külső erőforrásokat, hogy megerősítsd magadat és másokat.

Mudra:
Karjaidat tartsd oldalt a törzsed mellett kissé felfelé emelve; emeld fel karjaidat fejed fölé, a tenyerek legyenek egymástól néhány centi távolságra, így formálod meg a pilléreket; ezután a fejtől a szívig mozgasd fel és le a karokat, mintha egy energiaoszlop képződne benned és belőled.
A Mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a http://www.youtube.com oldalon.

Meditáció:
“Zúgó harang vagyok. Ha egyszer megkongattak, nem hallgathatok. Ragyogja be a szeretet fénye, ami én magam vagyok, mindazoknak az életét, akiket megérintek, és tartson örökké a javak betakarítása.”

Megerősítés:
“A láthatatlan templom pillére vagyok, mely a mennyországot hozza le a Földre.”

KIN 212* Sárga Önálló Ember* 02. 09

d25b58f558ff09c212a348bd6c9589b7A Sárga Önálló Emberrel, ma stabilizálhatjuk célkitűzéseinket. Az elmúlt napokban kitaláltuk, mit szeretnénk elérni, milyen képességeink és eszközeink vannak hozzá; rápillanthattunk a lehetséges nehézségekre; megtaláltuk az ideális utat. A mai feladatunk tehát, hogy lépésről lépésre megtervezzük a célunkhoz vezető utat! A Sárga Embernek köszönhetően ma felsorakoztathatunk több lehetőséget is, elménk csak úgy sziporkázik! Ugyanakkor próbáljunk megmaradni a realitás talaján, mert előfordulhat az, hogy ennek okán elkap bennünket a gépszíj és kissé túlpöröghetünk: önmagunkat emiatt túl kevésre, vagy éppen túl sokra tarhatjuk.

A Maja rendszerben a Sárga Ember jelképezi a bőségszarut, mely mindig újra töltődik. Ehhez azonban az kell, hogy készek legyünk elengedni az elvárást és a hiánymintáinkhoz való ragaszkodást életünkből, hogy helyét valami konstruktív és kreatív energia vehesse át. A mai nap tehát a bőség és a szabad akarat kérdéskörét helyezi előtérbe. Felteszi a kérdéseket: Mi az, amelyre szívünk mélyén vágyunk? Mi az, ami által Mi valóban töltekezhetünk? Mi az üzemanyagunk, amivel jobban teljesíthetünk? Válaszoljunk eme kérdésekre őszintén. Továbbra is tegyünk meg minden tőlünk telhetőt céljainkért, vágyainkért, de egyúttal váljunk nyitottá is, és engedjük, hogy az Univerzum beléphessen segítőként életünkbe. Engedjük el elvárásainkat, hiszen tudjuk minden ajándék a legváratlanabb időben és formában jelenik majd meg! Emlékezzünk a gondolatok Teremtő erejére és ne a hiányra fókuszáljunk. Fordítsunk ma nagyobb hangsúlyt Önmagunkra és igényeinkre és hagyjuk, hogy a Hold tisztító ereje elmossa az összes Hiány okozta elvárást Szívünkből!

FEBRUÁRI AKCIÓ! # Párosban szép az élet! # A kettesek bűvöletében

Érdeklődni emailben: majaharmonia@gmail.com

Mantra:
Meghatározok, hogy befolyásoljak
Megszabva a bölcsességet
Lepecsételem a szabad akarat feldolgozását
A forma önálló tónusával
Engem az elegancia ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Készíts cselekvési tervet; határozd meg a korlátokat, teremtsd meg a siker lenyomatát.

Mudra:
Karok kinyújtva a fej fölött; majd a kezek a fejcsúcson „V” alakot formálnak, egy kaput a mennyekbe.
A Mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Meditáció: 
Én vagyok a kozmikus bőségszaru, örökké énekelem rajtad keresztül a spirálisan pörgő galaxisok adományait.

Megerősítés: 
Nyitott kehely vagyok. Én vagyok a világegyetem bőségének örömteli megnyilvánulása.

KIN 211* Kék Elektromos Majom* 02. 08* Galaktikus Aktiváló Portálnap

89744267_70162072_56aa33318191A mai napon Belső Gyermeki énünk aktivizálódik, a Galaktikus Aktiváló Portálnapok erejével. Hagyjuk hát a gyerekeket játszani, nevetni, spontánnak és (látszatra) felelőtlennek lenni, hogy a nap végére egy új nézőpontból szemlélhessük meg jelenlegi élethelyzetünket. A mai napon bármi is jön velünk szembe a legjobb megoldás/gyógyír rá a humor és a játékos spontaneitás.

A Kék Majom napjai mindig arra a gyermeki időszakra emlékeztetnek, amikor még érzelmeink tiszták voltak mentesek a társadalmi elvárásoktól, megbélyegzésektől, mások véleményétől és feltételektől. Amikor még bátran, félelem nélkül kifejezésre juttathattuk mit éreztünk, amikor még bármily apróság őszinte örömöt váltott ki belőlünk. Spontánok voltunk, tiszták és ártatlanok. Így néztünk a Nagyvilágra. Igyekezzünk ma ezt feleleveníteni. Az Elektromos tónusnak köszönhetően, mindehhez ma még egy kreatív, tenni akarás is társul, mely kimozdít a tegnapi kettősségből/bizonytalanságból a megoldás felé. Így ez a nap arra ösztönöz, hogy lássunk újra tiszta, őszinte és gyermeki szívvel. Lássuk célkitűzéseinket és kihívásainkat ezen a nézőponton keresztül, hogy észre vegyük azt az egyszerű megoldást, mely végig a szemünk előtt volt, de a túlpörgetett, túlkomplikált életvitelünk miatt egyszerűen fel sem foghattunk.

A mai nap energiáit elősegíthetjük azzal, ha játékosan kezdjük a napot. Szombat van, jó eséllyel nem kell munkába mennünk. Tegyünk valami váratlant és egyszerűt, ami nem is hasonlít a szombati rutinunkhoz. Legyen ez egy kávé melletti reggeli színezés, vagy egy reggeli Matiné a közeli moziban, vagy csak egy szimpla lustálkodással teli délelőtt. Nevessünk ma sokat, találkozzunk barátainkkal, játszunk gyermekeinkkel, alakuljunk át szabad gyermekké. Élvezd ki minden percét! Játssz!
Legyen szép napod!

FEBRUÁRI AKCIÓ! # Párosban szép az élet! # A kettesek bűvöletében

Email: majaharmonia@gmail.com

Mantra:
Aktiválok, hogy játsszak
Megkötve a káprázatot
Lepecsételem a mágia feldolgozását
A szolgálat elektromos tónusával
Engem a Vízió ereje vezet utamon
Én egy Galaktikus Aktiváló Portál Vagyok… Lépj be.

 1. Tónus:
  Szolgálj; légy nyitott minden lehetőségre; légy a megoldás része.

Mudra:
Mosolyogj ártatlanul szívedre tett kezekkel; hüvelykujjaidat tedd a füleidhez, kalimpálj és integess ujjaiddal.
A mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a http://www.youtube.com oldalon.

Meditáció:
Én vagyok a nevetésben kikristályosodó napfény.

Megerősítés:
Ártatlan, nyitott szívű, áttetsző, isteni gyermek vagyok.

KIN 210* Fehér Lunáris Kutya* 02. 07* Galaktikus Aktiváló Portálnap

kingdom_hearts_halloween_townA Fehér Lunáris Kutya minőségével veszi kezdetét a 8. Maja Holdhónapunk, ami azt jelenti, hogy a mai nap minősége fogja át, meg átszőni a következő 28 napot! Ügyeljünk hát a mai eseményekre, főleg, hogy ez egy Galaktikus Aktiváló Portálnap is egyben! A mai napon (és a következőkben is) az Önmagunk iránti hűség, valamint az Önelfogadás lesz a fő témánk.

Ahogy a tegnapi írásban is említettem ez a kezdés és újrakezdés időszaka! Új Palota, új Hullámvarázs és most új hónap is. Tekintsünk erre, mint lehetőségre, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk Önnön belső értékeinkre, céljainkra és legfőképp arra, hogy fontos részei vagyunk a Rendszernek/Világmindenségnek/a nagy EGÉSZnek! „In Lak’Ech” tartják a Maják, ami annyit tesz „Én egy Másik Te vagyok!” vagyis Egyek vagyunk! Hogy lehetne hát az, hogy mi kevésbé érdemeljük meg Önmaguk figyelmét, szeretetét mint más?

„Te egy másik Én vagy,
Ha Téged bántalak,
Önmagam bántom.
Ha téged szeretlek s tisztellek,
Önmagam Szeretem s Tisztelem”
(Luis Valdez verse 1971)

Nyissuk hát meg szívünk Önmagunk felé és bocsátsunk meg önmagunknak „tökéletlenségünket”, hisz épp ez a legjobb bennünk! Nyitott és tiszta szívvel így bevonzzuk azokat a „hűséges” társakat, akik valóban társaink lesznek ezen az úton. A mai nap vezető jegye a Fehér Szél, kapcsolódjunk hát össze a Szellemi vezettetéssel, hogy meghallhassuk az „érzelmek által még nem befolyásolt” útmutatást. Ez a jegy segít környezetünk felé is kikommunikálni igényeinket, hogy becsatlakozva ők is tudják támogatni törekvéseinket.

FEBRUÁRI AKCIÓ! # Párosban szép az élet! # A kettesek bűvöletében

Email: majaharmonia@gmail.com

Mantra:
Polarizálok a szeretet érdekében
Stabilizálva a hűséget
Lepecsételem a szív feldolgozását
A kihívás lunáris tónusával
Engem a szellem ereje vezet utamon
Én egy Galaktikus Aktiváló Portál Vagyok … Lépj be.

 1. Tónus:
  Vedd észre a korlátokat, hogy átöleld őket, és túljuss rajtuk.

Mudra:
Bal kéz a szíven; jobb kar derékszögben tenyérrel előre, ujjak összezárva.
(A mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a http://www.youtube.com oldalon.)

Meditáció:
Én vagyok a hűséges nyíl, mely a sors hajnalába repül.

Megerősítés:
Nyitott vagyok új kezdetekre. Védelmezőket és útmutatókat kapok.

KIN 209* Vörös Mágneses Hold* 02. 06

New-Moon-Shaman-Goddess-Circle-Katherine-SkaggsA hetedik hónapunk utolsó napja a Vörös Mágneses Hold, mely egyben a következő Hullámvarázsunk első napja. Búcsú és újrakezdés. A Hold napjával egy érzelmek vezérelte 13 napos ciklus elébe nézünk, mely célul, az érzelmi megtisztulásunkat tűzte ki. Törekednünk kell az érzelmi stabilitásra, határaink megtartására, és a manipulatív érzelmi dráma elkerülésére! Minden Hullámvarázs utolsó napja már egyfajta felkészítő a következő Hullámvarázsra, így nem meglepő, hogy a Hold, mint Univerzális víz, pár napja már eső formájában jelen van életünkben. Tekintsünk vissza az elmúlt időszakra és lássuk meg, hogy életünk mely területe az, ami tisztításra, elengedésre vár, mert a következő napok energiái újra mozgásba hozzák régi beragadt érzelmeinket, hogy átmosva őket, útjukra bocsátsuk, vagy akár felhasználjuk őket az előre lépéshez.

A mai nappal egy új 52 napos ciklus is kezdetét veszi, hisz beléptünk a Varázslat Zöld Központi Palotájába, mely (a 260 napos) Tzolkinunk utolsó palotája. Ezek az úgynevezett Paloták, 4 hullámvarázst ölelnek át. Minden alkalommal egy piros színű hullámperiódussal kezdődnek és az utolsóként szereplő sárga ciklus szolgálatában állnak, amely az adott palota határozza meg. Esetünkben ez a 4 Hullámvarázs a Vörös Hold, Fehér Szél, Kék Sas, Sárga Csillag lesz.

Lesarkítva tehát egy kis előre tekintés: Varázslat Zöld Központi Palota

Vörös Hold – érzelmek letisztítása:         Lovagold meg a hullámokat, engedd, hogy átjárjon, elringasson

Fehér Szél – Szellem ereje:         Kommunikáció, kapcsolódás a belső Szellemi vezetőnkhöz.

Kék Sas – Vízió ereje:     Látomás, kreativitás, remény

Sárga Csillag – Harmónia ereje: Úgy kint mint bent. Értékeld és alkalmazd az elmúlt Tzolkin tanítását!

Jó munkát!

FEBRUÁRI AKCIÓ! # Párosban szép az élet! # A kettesek bűvöletében

Email: majaharmonia@gmail.com

Mantra: 
Egyesítek, hogy tisztítsak
Vonzva az áramlást
Lepecsételem az egyetemes víz feldolgozását
A cél mágnese tónusával
Önmagam megkettőzött ereje vezet utamon

 1. Tónus: 
  Kezdj új teremtést az Isteni Akarattal összhangban.

Mudra:
Jobb kéz a homlokon O-t formál a harmadik szemnél; bal kar derékszögben, a tenyér és a kinyújtott ujjak előrenéznek.
A Mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Meditáció:
Emlékezés lótusza, serkentsd fel a szent magot.

Megerősítés:
Mint galaktikus jelzőfény és befogadó, közvetlen kapcsolatom van Istennel.

KIN 208* Sárga Kozmikus Csillag * 02. 05

208-lamat-13A Harcos hullámvarázs kemény és férfias minőségét egy finom, harmonikus, női minőséggel zárjuk. A mai napban benne rejlik már belső harcosunk bölcsessége és ereje, de mindez párosul ma egy finom letisztult és kiegyensúlyozott minőséggel.

A mai nap feladata, hogy az elmúlt napok tanítását megtanuljuk jól használni. Mindaz, amit a Harcos az úton ezidáig „fellazított”, ma szabadjára kell engedjük, hogy a holnap induló új hullámba már letisztult elmével léphessünk át. Kozmikus tónus a Galaktikus energiák utolsó, változást hozó állomása, melyben nincs már cselekvési nyomás. A mai napra inkább az „át-siklás” lesz a jellemző. Tökéletes alkalom arra, hogy összekapcsolódva Forrással, lezárjuk az elmúlt 13 nap eseményeit és hogy a tegnap tanultakat beépítve mindennapjainkba, könnyedén hagyjuk hátra a múltat. A Csillag, az egyszerűség erényével ragadja meg a lényeget. Arra kér, hogy engedjük el önkorlátozó énünket és vegyük számba új képességeinket, melyeket elsajátítottunk az elmúlt időszakban. Fókuszunkat ne arra fordítsuk, ami hiányként jelenik meg mindennapjainkban, hanem sokkal inkább arra, amit eddigi utunk során elértünk! Nézzük végig a kibővült palettánkon, milyen új színeket hozott számunkra a Bátor Harcos. Minden szín egy újabb képesség, tehetség, mely által újabb és magasztosabb célokat tűzhetünk ki magunk elé. Ne hagyjuk parlagon eme lehetőségeket! Merjünk kilépni komfortzónánkból és lépni egy nagyot az új felé. Ne ragaszkodjunk a régi szürke/fekete/fehér színeinkhez! Használjuk ki a Harcos nyújtotta bátorságot és színezzük újra életünk festő vásznát! Határ a Csillagos Ég!

Hatalmas súlyoktól szabadulhattunk meg az elmúlt időszakban, és ez a kemény munka ma meghozza gyümölcsét. A belső harmónia ragyogását környezetünk is észlelni fogja, mintegy inspirálva őket a változásra, a könnyedségre. Maradjunk továbbra is nyitottak a tanításra és kövessük tovább a szívünk hangját. Használjuk ki a bennünk rejlő lehetőségeket!

FEBRUÁRI AKCIÓ! # Párosban szép az élet! # A kettesek bűvöletében

Email: majaharmonia@gmail.com

Mantra: 
Kitartok, hogy megszépítsek
Túlhaladva a művészetet
Lepecsételem az elegancia tárházát
A jelenlét kozmikus tónusával
Engem a szabad akarat ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Ünnepelj; kapcsolódj össze a Forrással; ünnepeld a sikert és az életet!

Mudra:
Ugyanaz a pozíció, mint a Kéz-nél – a kezek O-t formálnak fülmagasságban, alkarok függőleges helyzetben; azután a karokat fel és kifelé mozdítani, elengedve az O-t az ujjak szétnyitásával.
A Mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.com oldalon.

Meditáció:
Én vagyok a robbanás, zengő szikrák kozmikus kitörése az Isten szőnyegén.

Megerősítés:
Én vagyok a teljes jelenlét most. Én vagyok a csillagok harmóniája.