KIN 251* Kék Önálló Majom* 01.24

251-chuen-4Az Önálló tónusú nap, az alapok lerakásának napja, mondhatni ezzel stabilizáljuk a Hullámvarázs témáját. Meglepő lehet, de (a későbbiekben mindenképp értelmét nyeri) a Csillag Hullámvarázs 4. napja, a Kék Majomé, mely ezt a szabálykövető és rend-mániás Hullámvarázst teljes mértékben a feje tetejére állítja. Teszi mindezt a legnagyobb gyermeki ártatlansággal és jószándékkal, hogy egy új szemszögből láthassunk rá terveinkre, jelenlegi helyzetünkre.

A Maja rendszerben, a Kék Majom az, aki váratlan helyzetekkel, olykor bosszúságok útján, de felráz, helyre billent és egyszerűen ránk kényszerít egy új látásmódot, ha szükséges. Ha úgy tetszik, ő a „kijózanító pofon” és/vagy a Troll, a 20 jegy közül. A mai nap, terveink megalapozásának napja.  Stabil, meginogtathatatlan alapot kell kiépítenünk, mely megtart és melyhez visszatérhetünk, ha szükséges. A Kék Majom ma ezt hivatott tesztelni. Az Önálló Majom minősége ma arra kér, hogy engedjük el a görcsös ragaszkodásunkat nézeteinkhez, terveinkhez és ne akarjunk mindent kontrollálni, sürgetni. Készüljünk fel a váratlan helyzetekre, találkozásokra és figyeljük meg ezekre adott reakcióinkat. Lássunk az események mögé, hogy felismerhessük a Majom útmutatását, aggályait. Ahogy felismerjük korlátjainkat, máris korrigálni tudjuk terveinket. Ha szükséges, tervezzük újra meg a célunkhoz vezető lépcsőfokokat!

A Majom energiáit elősegíthetjük, ha felébresszük belső gyermeki énünket, aki még nem bonyolította túl életét, akiben még tisztán él születési feladata, aki még ártatlan és játékos. Szeretgessük meg, emlékezzünk rá, töltekezzünk könnyedségéből és spontaneitásából. Álljunk a mai naphoz könnyedén és játékosan. Ne vegyük ma túl komolyan se magunkat, se az eseményeket. Ne görcsöljünk! Az életet megélni és nem leélni jöttünk e Földre. Találjuk meg a mókát és kacagást még ebben a nehéz időszakban is!

Mantra:
Meghatározok, hogy játsszak
Megszabva a káprázatot
Lepecsételem a mágia feldolgozását
A forma önálló tónusával
Engem a beteljesítés ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Készíts cselekvési tervet; határozd meg a korlátokat, teremtsd meg a siker lenyomatát.

Mudra:
Mosolyogj ártatlanul szívedre tett kezekkel; hüvelykujjaidat tedd a füleidhez, kalimpálj és integess ujjaiddal.

Meditáció: 
„Én vagyok a nevetésben kikristályosodó napfény.”

Megerősítés:
„Ártatlan, nyitott szívű, áttetsző, isteni gyermek vagyok.”

Hírdetés

KIN 250* Fehér Elektromos Kutya* 01.23

250-oc-3A Hullámvarázs 3. napja mindig a változásé, a szintlépésé. Elérkezett az idő, hogy az elmúlt két nap eseményeit alapul véve, megtaláljuk az összhangot és így a kiutat az elmúlt napok a kettősségből. A Csillag Hullámvarázs 3. napján az Elektromos Kutya puha szerető és gondoskodó ölelése hozza ezt el. Összpontosítsuk a Csillag nyújtotta kreativitásunkat és erőnket arra, hogy önmagunk elfogadásával és szeretetével feldolgozzuk és elengedjük a múlt terheit. Szóval álljunk irányba az új, friss és eleven felé, hogy a hullám kiteljesedésénél elérjük a katarzist, a Rend és Harmónia formájában.

A Csillag Hullámvarázs feladata, az öntudatra ébredés vágyával veszi kezdetét. A tegnapi napon kicsit felráztuk, újra áramlásba indítottuk érzelmeinket, hogy megtisztíthassuk az évek óta rárakódott frusztrációktól/elnyomásoktól, belénk nevelt mintáktól. A tegnapi rendkívül érzelmes nap után a Kutya továbbra is az érzelmi húrjainkat pengeti. Ezeken a napokon, fel kell mérjük, hogyan is állunk az önértékeléssel? Ki tudjuk e fejezni, érvényt tudunk-e szerezni saját akaratunknak, igényeinknek, vagy az odatartozás vagy elismerés hamis illúziójáért a háttérbe szorítjuk önmagunkat? A Csillag Rendszeretete azt sugallja, „ahogy kint úgy bent”, ha önmagunkban bizonytalanok vagyunk, az előbb vagy utóbb (inkább előbb) kifelé is megmutatkozik.. Éppen ezért használjuk ki a mai napot arra, hogy Önbecsülésünket kissé felturbózzuk. A belső egyensúlyt pedig csakis úgy tudjuk elérni, ha mi magunk adjuk meg önmagunknak azt a szeretetet és figyelmet, amire a környezetünktől vágyunk. Senki sem fog tudni bennünket úgy szeretni, mint ahogyan az mi elvárjuk. El kell sajátítanunk azt a belső magabiztosságot, melyet ma a Kutya mutat meg számunkra.  Azt a biztos teret, melyben fejlődhetünk és visszavonulhatunk töltődni. Vizsgáljuk meg Őszintén jelenlegi kapcsolatainkat, kötődéseinket. Mi célt szolgálnak? Töltenek? Támogatnak? Óvnak? Vagy csupán a valahova tartozás érzéséért húzunk ehhez a csoporthoz/személyhez? Forduljunk befelé, engedjük el az önmagunkkal szemben támasztott kétségeinket és bocsássunk meg önmagunknak.

Teremtsünk ma újra kapcsolatot Esszenciális Önvalónkkal, hogy szövetségesünkké válva, elengedje a kis egó problémáit, mely földhöz ragaszt. A Maja rendszerben a Fehér Kutya a hűséges társ, aki vezet az átalakulás, gyógyulás és integrálás folyamatán. Nézz körül: téged jó „falka” vesz körül..?

Mantra: 
Aktiválok a szeretet érdekében
Megkötve a hűséget
Lepecsételem a szív feldolgozását
A szolgálat elektromos tónusával
Engem az időtlenség ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Szolgálj; légy nyitott minden lehetőségre; légy a megoldás része.

Mudra: 
Bal kéz a szíven; jobb kar derékszögben tenyérrel előre, ujjak összezárva.
A mudrát (kézmozdulatot) meg tudod nézni a www.youtube.comoldalon

Meditáció: 
„Én vagyok a hűséges nyíl, mely a sors hajnalába repül.”

Megerősítés: 
„Nyitott vagyok új kezdetekre. Védelmezőket és útmutatókat kapok.”

KIN 249* Vörös Lunáris Hold* 01.22

249-muluc-2A Csillag Hullámvarázs második napja az érzelmeinkre és kétségeinkre fókuszál. A Lunáris napokon mindig fény derül a célkitűzésünk, árnyoldalaira, azokra a nehézségekre melyeket meg kell ismerjünk, és át kell ugorjunk, hogy a következő szintre léphessünk. MA mindezt a Hold erejével tisztíthatjuk meg!

A Hold ma újra áramlásba hozva régi elakadt, vagy elnyomott érzéseinket, hogy szabaduljunk tőlük, hisz csak energiát visz el „pátyolgatásuk”. Figyeljük meg tudatosan mindazon szituációkat, személyeket, gondolati vagy egyéb mintákat, melyek a mai nap során heves érzelmeket váltanak ki belőlünk. Ezek általában egy-egy régről belénk rögzült sérelem automatikus válasz-reakciói, melyek valószínűleg már rég idejét múltak. Figyeljünk érzelmi reakcióinkra, és ügyeljünk, hogy ne reagáljunk le semmit dühből vagy elkeseredésből. Tartózkodjunk az érzelmi drámáktól és mi se generáljuk őket. Ne fecséreljük az időt ezzel, inkább figyeljük meg mi is volt az, ami ezt az érzelmi túlcsordulást előidézte. Emlékezzünk arra, kik is vagyunk mi valójában (Önálló szellemi létezők) és hallgassunk a belső útmutatásra! Engedjük, hogy a Hold elmossa régi sérüléseinket. Gyógyítsuk meg belső „kritikusunkat” és ne ostorozzuk magunkat a múlt történései miatt. Bízzunk saját belső folyamatainkban. Tudatosítsuk magunkban, hogy Harmónia nem létezhet az ellenpólusa nélkül, így ezt is meg kell tapasztaljuk. Ahogy nincs éjszaka nappal nélkül, vagy fény árnyék nélkül.

Itt az idő, hogy meghúzzuk érzelmi határainkat és ne engedjük, hogy bárki, de legfőképp Önmagunk lekicsinylően beszéljen rólunk. Engedjük, hogy a mai nap ereje elmossa a kétségeinket, aggályainkat és nap végén adjunk Hálát minden jóért, ami ma (és életünk során bármikor) történt velünk. Szánjunk rá időt és este lefekvés előtt akár magunkban, akár hangosan, vagy leírva, de vegyük számba ajándékainkat: egészség, képességek, szeretet, stb. A legkisebb is számít!

Mantra: 
Polarizálok, hogy megtisztítsak
Stabilizálva az áramlást
Lepecsételem az egyetemes víz feldolgozását
A kihívás lunáris tónusával
Engem a születés ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Vedd észre a korlátokat, hogy átöleld őket, és túljuss rajtuk.

Mudra: 
jobb kéz a homlokon O-t formál a harmadik szemnél; bal kar derékszögben, a tenyér és a kinyújtott ujjak előrenéznek.

Meditáció: 
„Emlékezés lótusza, serkentsd fel a szent magot.”

Megerősítés: 
„Mint galaktikus jelzőfény és befogadó, közvetlen kapcsolatom van Istennel.”

KIN 248* Sárga Mágneses Csillag* 01.21

248-lamat-1A Rendszer legpuhább, legfinomabb Hullámvarázsával zárjuk a Tzolkint, mely, mint egy finom puha takaró fedi be az elmúlt 247 napot. Ez az Összegzés időszaka! Segít feldolgozni, egységbe rendezni az elmúlt Tzolkint, hogy felismerjük a Rendező elvet az elmúlt időszak eseményeiben. Ebben a 13 napban fontos a belső egyensúly a harmónia megteremtése életünk minden szintje között. El kell engednünk az önkételyt, az elszakadás illúzióját és az elégedetlenséget. Merítsünk a szeretet és a játékosság energiáiból (Csillag és a Kék Majom, mint analóg erő), hogy kiléphessünk az esetleges diszharmonikus energiák körforgásából. Maradjunk a jelenben és bontakoztassuk ki Csillagmag természetünket!

Ez a 13 nap a szépség és elegancia periódusa. Feladatunk, hogy értékeljük és átértékeljük a bennünk és környezetünkben fellelhető szépséget és hagyjuk, hogy elvarázsoljon. Ez a Rend és rendszerezés időszaka is egyben. Ha tanultunk bármit is az elmúlt 260 napból, akkor most érkezett el az idő, hogy használjuk és felfedjük Csillagmag természetünket. Élő valóságként, ne csak elvont fogalomként gyakoroljuk a harmóniát! Rendezzük, rendszerezzük életünket, gondolatainkat, környezetünket. Természetesen lévén a renddel foglalkozunk, és tanuljuk, így fel kell készüljünk arra is, hogy sorra érkezni fognak a diszharmonikus események, emberek életünkbe, amik/akik  kibillentenek lelki egyensúlyunkból.  Például olyan emberekkel kell most együtt élnünk vagy dolgoznunk, akikkel folyamatos konfliktusaink, súrlódásaink vannak. Ennek az árnyéknak másik aspektusa, az ítélkezés, ami abból ered, hogy a harmóniát ideálnak tekintjük. Bármilyen módon járjuk utunkat, az lépéseket jelenthet a harmónia megvalósításában. Éljük meg a harmóniát kapcsolatainkban, érzelmeinkben, környezetünkben, és tágabb nézőpontjainkban.

Az átalakulás lehetősége abban rejlik, hogy tudatosítjuk életünkben jelenlévő harmóniát vagy diszharmóniát. Legyünk készen az elismerésre, és a tisztogatásra ott, ahol szükséges. Tekintsünk vissza és összegezzük az elmúlt időszakot, akár Tzolkint, akár az év első hónapját. Egyszerűsítsünk. Vizsgáljuk meg képességeinket, tehetségeinket. Szabadítsuk fel gondolatainkat, önkritikus természetünket. A jelen pillanatban mindannak összessége vagyunk, amik voltunk, amik vagyunk, és amivé válhatunk.

Mantra:
Egyesítek, hogy megszépítsek
Vonzva a művészetet.
Lepecsételem az elegancia tárházát
A cél mágneses tónusával
Önmagam megkettőzött ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Kezdj új teremtést az Isteni Akarattal összhangban.

Mudra:
Ugyanaz a pozíció, mint a Kéz-nél – a kezek O-t formálnak fülmagasságban, alkarok függőleges helyzetben; azután a karokat fel és kifelé mozdítani, elengedve az O-t az ujjak szétnyitásával.

Meditáció:
„Én vagyok a robbanás, zengő szikrák kozmikus kitörése az Isten szőnyegén.”

Megerősítés:
„Én vagyok a teljes jelenlét most. Én vagyok a csillagok harmóniája.”

KIN 247* Kék Kozmikus Kéz* 01.20

d4308af39af010fde247e04024ff8974Minden vég, egyben valami Új kezdete. Nincs ez másként a Kozmikus tónussal sem. A Kék Kozmikus Kéz segítségével ma zárul a Sas Hullámvarázs szárnyalása. A Hullámvarázs utolsó napja mindig a lezárásról, az elengedésről szól, hogy valami új vehesse kezdetét. A Kék Kéz segít békét kötnünk az elmúlt időszakkal, hogy begyógyítva sebeinket átvezessen a Tzolkin utolsó hullámvarázsába, melyet a Csillag harmonikus energiái ihletnek meg.

A Kozmikus tónus dinamikája mozgásra késztet mindent, ami mozdulatlan. Ezzel beindítja a változást, mivel kilök a régi, megszokott rendszerből. Nincs cselekvési nyomás benne, mégis a dimenziók közötti váltás ereje, mely a szimbolikus halálhoz hasonlítható. Mindezt ma megkönnyít a Kék Kéz kreatív és gyógyító ereje. Már a kéz szimbolikus jelentése is igen sokrétű: lehet segítő, gyógyító, cselekvő, megállító, lezáró. Így tehát nem meglepő, hogy ha mindezen minőségek képviseltetik magukat a mai napon. Segítő, hogy felemeljen, hogy kiemeljen bennünket a Sas hullám témáiból és átvezessen bennünket a Csillag hullámvarázsba. Gyógyító, hogy az elmúlt időszak alatt szerzett sérüléseinkre gyógyírt nyújtson, hogy ezeket a fájdalmas batyukat végre a magunk mögött hagyhassuk. Megállít, hogy a visszatérhessünk a jelenbe és legyen időnk minderre, hogy felmérhessük, mi az, ami még lezárásra vár. Álljunk hát meg egy percre és tekintsünk vissza az elmúlt napokra, – sőt a Tzolkin elmúlt 247 napjára- és lássuk meg mi az, ami még befejezésre vár, amit még el kellene, hogy engedjünk, a tovább lépéshez.

A Sas hullámvarázsban megjelenő Kéz, ma az alkotáson a kreativitáson keresztül hozza el a lezárást, melyet elősegíthetünk, ha alkotunk valamit, amihez nem csupán a Kézügyességünkre van szükségünk, hanem a szépérzékünkre is. Így ezzel máris ráhangolódhatunk a holnap induló Sárga Csillag hullámvarázsra is.

Mantra:
Kitartok a tudás érdekében
Túlhaladva a gyógyítást
Lepecsételem a beteljesülés tárházát
A jelenlét kozmikus tónusával
Engem a mágia ereje vezet utamon

 1. Tónus
  Ünnepelj; kapcsolódj össze a Forrással; ünnepeld a sikert és az életet!

Mudra:
kezek a fej mindkét oldalán fülmagasságban előre mutatnak, mindkét alkar függőleges, a hüvelykujjak a mutatóujjakkal együtt O-t formálnak.

Meditáció:
„Más dimenziók finoman lefátyolozott küszöbe vagyok.”

Megerősítés:
„Beteljesítem. Véghez viszem. Megnyílok. Eggyé válok a fénnyel.”

KIN 246* Fehér Kristályos Világáthidaló* 01.19

balanceA Kristályos Világáthidaló, a felismeréseket és a lezárásokat hozza be ma életünkbe. Megláthatjuk az elmúlt napok összefüggéseit, (ismét) felismerve a Mindenség Rendjét. Elérkezett az idő, hogy megadjuk magunkat a Változásnak, melyet a Sas Víziói idéztek elő, hogy megbocsátsuk önmagunknak és környezetünknek botlásainkért és elengedjük mindezt.

A Kristályos tónus, magában hordozza az adott hullámvarázs felismeréseit, mely egyben fel is készít bennünket a következő hullám témáira. A Világáthidaló, ahogy a nevében is benne foglaltatik, a világokat köti össze, jelen van mind a földi mind a szellemi életünkben, segít megteremteni az egyensúlyt. Ehhez azonban fel kell ismernünk mi az, amit az elmúlt napok tanításaiból nyertünk és mi az, amit ideje hátra hagynunk. A mai nap feladata tehát, hogy elengedjük az irányítást és hagyjuk, hogy a Sas megtegye „utolsó körét”, rávezetve bennünket arra az útra, melyet a következő ciklusban, majd be kell járjunk. Ne ítélkezzünk se önmagunk se környezetünk felett. Tanuljunk ma megbocsátást és engedjük meg, hogy minden olyan legyen amilyen. Adjuk meg magunkat a mai napnak, hogy megláthassuk a benne rejlő szépséget és harmóniát. Ez a nap nem a cselekvésről szól, hanem a befejezésről. Váltsunk ma külső szemlélő üzemmódba és még lássunk immáron tisztán és nyitott szívvel.

Mantra:
Szentelek, hogy kiegyenlítsek
Egyetemessé téve az alkalmat
Lepecsételem a halál tárházát
Az együttműködés kristályos tónusával
Engem az végtelenség ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Fedezd fel, oszd meg és fejezd ki a tudást/bölcsességet nyitottan és szeretettel.

Mudra:
tartsd a kezeket együtt a jobb arccsont alatt, mintha aludnál rajtuk; ezután keresztezd karjaidat a mellkasodon, mialatt meghajolsz; végezetül emeld fel a fejed a szemed előtt keresztezett karokkal.

Meditáció:
„Én vagyok a fűtőanyag, a takarmány minden akadály elpusztításához, és az újjáépítéshez Istenben.”

Megerősítés:
„Elengedem. Hagyom, hogy menjen. Átadom magam. Megbocsátok.

KIN 245* Vörös Spektrális Kígyó* 01.18

245-chicchan-11Ezen az esős, szürke és lassú reggelen, a Spektrális Kígyó napjára ébredtünk, mely ma, az érzékek birodalmában kísér bennünket. Felébreszti bennünk az intuíció és a testtudatosság képességeit, hogy ezáltal is közelebb kerülhessünk Szellemi önvalónkhoz.

A Kígyó segítségével és dinamikus energiáival válunk ma le a Sas hullámvarázs témájáról, hogy azt a víziót melyért eddig dolgoztunk, feltölthessük szenvedéllyel és lelkesedéssel. Úgy is jellemezhetnénk ezt a mai napot, hogy mint a természetben a kígyó is levedli kinőtt bőrét, úgy ma nekünk is le kell vetkőznünk mindazt, ami már nem szolgálja megújult énünket. Minden, ami eddig meghatározott, befolyásolt vagy megkötött minket, az most leválhat rólunk, hogy valami friss és új léphessen a helyébe. A mai nap feladata, hogy úgy éljük meg ezt az elengedést, hogy közben észleljük és élvezzük is az átalakulás pillanatát. A Változás, még ha néha fájdalmas is, mindig jót hoz, hiszen kimozdít az állóvízből, a stabilitás illúziójából. Használjuk ki a Kígyó lelkesedését arra, hogy előmozdítsuk eme változásokat, még akár csak fizikai szinten is. Méregtelenítsünk, szaunázzunk, vegyünk egy finom forró fürdőt, vagy csak mozgassuk át, masszíroztassuk meg fáradt testünket. Érezzük ahogy feltöltődünk életerővel és energiával. Használjuk ki a mai nap nyújtotta spontaneitást, hogy újdonságot teremtsünk, ezáltal megszabadítva magunkat a rutin és megszokás szürkeségéből. Építsük be ezt az energiát Vízióink és cselekedetünk elengedésének folyamatába is, miközben mély tisztelettel és hálával fordulunk az elmúlt időszak felé.
Bármibe is kezdjünk ma bele, vessük bele magunkat teljes odaadással és szenvedéllyel. Meglátjuk, hogy az eredmény, nem várt sikereket hoz majd!

Mantra: 
Feloldok, hogy megtisztítsak
Szabaddá téve az áramlást
Lepecsételem az egyetemes víz feldolgozását
A felszabadítás spektrális tónusával
Önmagam megkettőzött ereje vezet utamon

 1. Tónus:
  Engedd el, add át és tiszteld, emberséggel és elfogadással.

Mudra:
a tenyerek a hasnál összeérnek, majd a karok kígyószerű mozgással egymásba fonódnak a csakrákon keresztül a fej tetejéig, itt a tenyerek újból összetapadnak.

Meditáció:
”Én vagyok a szent tűz kovaköve és gyújtósa.”

Megerősítés:
„Örömmel kapcsolódok rá a testemben rejtező bölcsességre és tapasztalom meg életerejét.”